BIP MJO - Zarząd Cmentarzy Komunalnych

Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów archiwalnych

Powrót do aktualnie publikowanych ogłoszeń i komunikatów na stronie Komunikaty i ogłoszenia Zarządu Cmentarzy Komunalnych w BIP MK

Komunikaty i ogłoszenia Zarządu Cmentarzy Komunalnych - Archiwum kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-05-26 INFORMATOR DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH W KRAKOWIE W STANIE EPIDEMII

Wszystkie utrzymane dotychczas czasowe ograniczenia i zmiany w funkcjonowaniu Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie...

Metka i dziennik zmian2020-05-18 INFORMATOR DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH W KRAKOWIE W STANIE EPIDEMII

(aktualizacja, uwzględniająca zmiany zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 maja w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878).

Metka i dziennik zmian2020-05-18 OTWARCIE OBIEKTÓW KULTU RELIGIJNEGO I SAL POŻEGNAŃ

(Zmiana ograniczeń od dnia 17 maja 2020 r. uwzględniająca wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 maja w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878)

Metka i dziennik zmian2020-05-11 INFORMATOR DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH W KRAKOWIE W STANIE EPIDEMII

Wszelkie ograniczenia i zmiany w funkcjonowaniu Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie wynikają z ogłoszonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.

Metka i dziennik zmian2020-05-11 ZMIANA ZASAD OBSŁUGI KLIENTA SKŁADAJĄCEGO DYSPOZYCJE NA WYPADEK ŚMIERCI

ZMIANA ZASAD OBSŁUGI KLIENTA SKŁADAJĄCEGO DYSPOZYCJE NA WYPADEK ŚMIERCI DOTYCZACE GROBU/NISZY URNOWEJ I PRZYJĘCIE TYMCZASOWYCH ROZWIĄZAŃ W TYM ZAKRESIE NA CZAS TRWANIA STANU EPIDEMII

Metka i dziennik zmian2020-05-08 OTWARCIE OBIEKTÓW KULTU RELIGIJNEGO I SAL POŻEGNAŃ

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 11 maja 2020 r. ponownie otwarte zostaną budynki stanowiące obiekty kultu religijnego (kaplice) oraz sale pożegnań, administrowane przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

Metka i dziennik zmian2020-05-08 PRACE BUDOWLANO-MONTAŻOWE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ GROBÓW MUROWANYCH W RAMACH UMÓW ZAWARTYCH PRZED DNIEM 16 MARCA 2020 r.

Uprzejmie informujemy, iż w ramach wznowienia możliwości realizacji prac budowlano montażowych na cmentarzach komunalnych w Krakowie

Metka i dziennik zmian2020-04-30 Zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu Biur Obsługi Klienta Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

Od dnia 4 maja 2020 r. wznawia się funkcjonowanie Biura Obsługi Klienta Cmentarza Prądnik Czerwony w Krakowie, ul. Powstańców 48

Metka i dziennik zmian2020-04-28 Zalecenie płatności przelewem/przekazem

Celem minimalizacji konieczności osobistych wizyt w urzędzie, zachęcamy do wnoszenia opłat przelewem/ przekazem, na niżej wskazany numer rachunku bankowego Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

Metka i dziennik zmian2020-04-22 ​Zmiana w zakresie wydłużenia godzin otwarcia cmentarzy komunalnych w Krakowie

Zmiana w zakresie wydłużenia godzin otwarcia cmentarzy komunalnych w Krakowie

1 2 3