Karta usługi SA-56 Wydawanie zezwoleń na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Zezwolenie na hodowlę/utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie