Karta usługi SO-12 Ustalanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Prowadzenie postępowań administracyjnych na wniosek strony w sprawie wypłaty świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 


  

Dziennik zmian dokumentu:


2019-12-18 13:21:17
ŁUKASZ ROMANISZYN - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-12-13 11:55:29
ŁUKASZ ROMANISZYN - REDAKCJA BIP
 Publikacja