Karta usługi SA-9 Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w Krakowie w celu prowadzenia działalności artystycznej

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w celu prowadzenia działalności artystycznej


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie