BIP MJO - Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

1. Ołgoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Umowa zał. 2 - opis systemu - taki sam dla obu umów

4. Umowa zał. 3 - powierzenie danych osobowych - taki sam dla obu umów

5. Umowa zał. 4 - podwykonawcy - taki sam dla obu umów

6. Umowa windykacja

7. Umowa windykacja - zał. 1 OPZ

8. Umowa Kontrola

9. Umowa Kontrola - zał. 1 OPZ

10. Umowa Kontrola zał. 5 - szczegółowe warunki

11. Raport kontrolny zał. 6
12. Formularz JEDZ - Plik w formie ZIP przed otwarciem należy go rozpakować

13. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zał. 2 - klucz publiczny- Plik w formie ZIP przed otwarciem neleży go rozpakować

14. Formularze do wypełnienia dla wykonawców- zał. 3-7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 24.10.2019

 

15. Umowa Kontrola

16. Pismo informujące o zmianie umowy na kontrolę

 

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 25.10.2019


17. Umowa Kontrola

18. Pismo informujące o zmianie umowy na kontrolę

 

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 28.10.2019

 

19. Pismo informujące o zmianie SIWZ

 

Odpowiedzi na zadane pytania od 1 - 72 i zmiany SIWZ

 

20. Odpowiedzi na pytania 1-72 i zmiany SIWZ

21. Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ - Formularz JEDZ

22. Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ - Formularz Oferty

 

Sprostowanie na zadane pytania

 

23. Sprostowania odpowiedzi na pytanie nr 61

 

 

Informacja z otwarcia ofert:

 

24. Informacje z otwarcia ofert 20.11.2019

 

Informacja o unieważnieniu postępowania pn.: "Świadczenie usług kontroli dokumentów przewozu pasażerów systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie oraz prowadzenie windykacji i egzekucji należności powstałych z tytułu wystawienia wezwań do zapłaty opłat dodatkowych i należności przewozowych"

 

25. Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 26.11.2019

 

26. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

27. Ponowienie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty