UCHWAŁY RADY DZIELNICY XVI BIEŃCZYCE

8 kadencja - 2020 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XXI/2020 09-07-2020 XXI/146/2020

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego nowego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2021 – 2022

uchwała
XXI/2020 09-07-2020 XXI/145/2020

rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2021

uchwała  załącznik
XXI/2020 09-07-2020 XXI/144/2020 uzupełnienia składu Komisji Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
XXI/2020 09-07-2020 XXI/143/2020 rezygnacji z członkostwa w Komisji Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
XXI/2020 09-07-2020 XXI/142/2020

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie o uwzględnienie udziału Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce przy realizacji zadań na jej terenie

uchwała  załącznik
XXI/2020 09-07-2020 XXI/141/2020

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa, Miejskiego Inżyniera Ruchu i Zarządu Dróg Miasta Krakowa o każdorazowe konsultowanie planowanych zmian w organizacji ruchu drogowego

uchwała
XXI/2020 09-07-2020 XXI/140/2020 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o ujęcie w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2021 remontu nakładkowego ulic na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
XX/2020 25-06-2020 XX/139/2020 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2020 uchwała
XX/2020 25-06-2020 XX/138/2020 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o punktową zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Marii Dąbrowskiej – Bieńczycka” uchwała
XX/2020 25-06-2020 XX/137/2020 wniosku do Zarządu Zieleni Miejskiej o uzgadnianie planów nasadzeń zieleni na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
XX/2020 25-06-2020 XX/136/2020 wniosku do Zarządu Zieleni Miejskiej o wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew uchwała
XIX/2020 29-05-2020 XIX/135/2020 zmiany organizacji ruchu na al. gen. Władysława Andersa i ul. Stanisława Mikołajczyka uchwała
XIX/2020 29-05-2020 XIX/134/2020 wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2021 uchwała  załącznik
XIX/2020 29-05-2020 XIX/133/2020 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2020 uchwała
XIX/2020 29-05-2020 XIX/132/2020 wniosku do Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu o wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Jerzego Szajnowicza – Iwanowa przy kiosku przy bloku nr 5 uchwała
XIX/2020 29-05-2020 XIX/131/2020

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących lokalizacji psich wybiegów na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce

uchwała
XVIII/2020 30-04-2020 XVIII/130/2020 przyjęcia sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce oraz poziomu rozdysponowania środków przeznaczonych na realizację zadań za 2019 rok uchwała  załącznik1  załącznik2
XVIII/2020 30-04-2020 XVIII/129/2020 przeniesienia środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w roku 2020 uchwała
XVIII/2020 30-04-2020 XVIII/128/2020 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2020 uchwała
XVIII/2020 30-04-2020 XVIII/127/2020 wyboru zadania w ramach programu „Nowa Huta Dziś” uchwała
XVIII/2020 30-04-2020 XVIII/126/2020 przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego w latach 2020/2021 uchwała
XVIII/2020 30-04-2020 XVIII/125/2020 wniosku do Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu o ustawienie znaku B-35 na ul. Cienistej uchwała
XVIII/2020 30-04-2020 XVIII/124/2020 wniosku do Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu o usunięcie znaku „strefa zamieszkania” na ul. Kaczeńcowej uchwała
XVII/2020 27-02-2020 XVII/123/2020

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2019-2020

uchwała
XVII/2020 27-02-2020 XVII/122/2020

zmiany uchwały Nr IX/75/2019 z dnia 5 lipca 2019 r. z późn. zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2020

uchwała  załącznik
XVII/2020 27-02-2020 XVII/121/2020 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2020 uchwała
XVII/2020 27-02-2020 XVII/120/2020

wniosku do Zarządu Zieleni Miejskiej o montaż ławek na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce

uchwała
XVII/2020 27-02-2020 XVII/119/2020

wniosku do Zarządu Dróg Miasta Krakowa o ustawienie znaku zakazu zatrzymywania się i postoju B-36 na łuku ul. Andegaweńskiej przy bl. nr 33 w os. Kazimierzowskim

uchwała  załącznik
XVII/2020 27-02-2020 XVII/118/2020 wniosku do Zarządu Dróg Miasta Krakowa o wpisanie do programu budowy parkingów osiedlowych budowę parkingu na os. Jagiellońskim uchwała
XVII/2020 27-02-2020 XVII/117/2020

wniosku do Zarządu Dróg Miasta Krakowa o objęcie znakiem „strefa ruchu” parkingu pomiędzy budynkami nr 1, a nr 3 w os. Jagiellońskim od wjazdu z ul. Broniewskiego

uchwała
XVII/2020 27-02-2020 XVII/116/2020 wniosku do Zarządu Dróg Miasta Krakowa o doświetlenie przejść dla pieszych w al. gen. Władysława Andersa znajdujących się na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
XVI/2020 23-01-2020 XVI/115/20 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zmiany zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2019-2021 uchwała
XVI/2020 23-01-2020 XVI/114/20 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zmiany zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2020-2021 uchwała
XVI/2020 23-01-2020 XVI/113/20 przeniesienia środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w roku 2020 uchwała
XVI/2020 23-01-2020 XVI/112/20 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części powierzchni dachu budynku położonego przy ul. Fatimskiej 8 na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 151, obręb 9 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków z firmą Orange Polska S. A. z przeznaczeniem na dalszą eksploatację istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej uchwała
XVI/2020 23-01-2020 XVI/111/20

wskazania dwóch lokalizacji dla montażu dodatkowych wiat rowerowych na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce. Zadanie realizowane z środków finansowych Budżetu Miasta

uchwała
XVI/2020 23-01-2020 XVI/110/20 opinii dot. wprowadzenia progów zwalniających w odległości ok. 20 m od końcowego punktu łuku drogi wzdłuż bloku nr 13 na os. Kalinowym oraz na wysokości ściany szczytowej bloku 14 uchwała
XVI/2020 23-01-2020 XVI/109/20 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2020 uchwała