UCHWAŁY RADY DZIELNICY XVI BIEŃCZYCE

8 kadencja - 2020 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XVIII/2020 30-04-2020 XVIII/130/2020 przyjęcia sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce oraz poziomu rozdysponowania środków przeznaczonych na realizację zadań za 2019 rok uchwała  załącznik1  załącznik2
XVIII/2020 30-04-2020 XVIII/129/2020 przeniesienia środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w roku 2020 uchwała
XVIII/2020 30-04-2020 XVIII/128/2020 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2020 uchwała
XVIII/2020 30-04-2020 XVIII/127/2020 wyboru zadania w ramach programu „Nowa Huta Dziś” uchwała
XVIII/2020 30-04-2020 XVIII/126/2020 przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego w latach 2020/2021 uchwała
XVIII/2020 30-04-2020 XVIII/125/2020 wniosku do Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu o ustawienie znaku B-35 na ul. Cienistej uchwała
XVIII/2020 30-04-2020 XVIII/124/2020 wniosku do Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu o usunięcie znaku „strefa zamieszkania” na ul. Kaczeńcowej uchwała
XVII/2020 27-02-2020 XVII/123/2020

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2019-2020

uchwała
XVII/2020 27-02-2020 XVII/122/2020

zmiany uchwały Nr IX/75/2019 z dnia 5 lipca 2019 r. z późn. zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2020

uchwała  załącznik
XVII/2020 27-02-2020 XVII/121/2020 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2020 uchwała
XVII/2020 27-02-2020 XVII/120/2020

wniosku do Zarządu Zieleni Miejskiej o montaż ławek na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce

uchwała
XVII/2020 27-02-2020 XVII/119/2020

wniosku do Zarządu Dróg Miasta Krakowa o ustawienie znaku zakazu zatrzymywania się i postoju B-36 na łuku ul. Andegaweńskiej przy bl. nr 33 w os. Kazimierzowskim

uchwała  załącznik
XVII/2020 27-02-2020 XVII/118/2020 wniosku do Zarządu Dróg Miasta Krakowa o wpisanie do programu budowy parkingów osiedlowych budowę parkingu na os. Jagiellońskim uchwała
XVII/2020 27-02-2020 XVII/117/2020

wniosku do Zarządu Dróg Miasta Krakowa o objęcie znakiem „strefa ruchu” parkingu pomiędzy budynkami nr 1, a nr 3 w os. Jagiellońskim od wjazdu z ul. Broniewskiego

uchwała
XVII/2020 27-02-2020 XVII/116/2020 wniosku do Zarządu Dróg Miasta Krakowa o doświetlenie przejść dla pieszych w al. gen. Władysława Andersa znajdujących się na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
XVI/2020 23-01-2020 XVI/115/20 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zmiany zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2019-2021 uchwała
XVI/2020 23-01-2020 XVI/114/20 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zmiany zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2020-2021 uchwała
XVI/2020 23-01-2020 XVI/113/20 przeniesienia środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w roku 2020 uchwała
XVI/2020 23-01-2020 XVI/112/20 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części powierzchni dachu budynku położonego przy ul. Fatimskiej 8 na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 151, obręb 9 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków z firmą Orange Polska S. A. z przeznaczeniem na dalszą eksploatację istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej uchwała
XVI/2020 23-01-2020 XVI/111/20

wskazania dwóch lokalizacji dla montażu dodatkowych wiat rowerowych na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce. Zadanie realizowane z środków finansowych Budżetu Miasta

uchwała
XVI/2020 23-01-2020 XVI/110/20 opinii dot. wprowadzenia progów zwalniających w odległości ok. 20 m od końcowego punktu łuku drogi wzdłuż bloku nr 13 na os. Kalinowym oraz na wysokości ściany szczytowej bloku 14 uchwała
XVI/2020 23-01-2020 XVI/109/20 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2020 uchwała