UCHWAŁY RADY DZIELNICY XII BIEŻANÓW-PROKOCIM

8 kadencja - 2020 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XXI/2020 01-07-2020 XXI/310/2020 budowy sieci kanalizacyjnej przy ulicy Feliksa Jasieńskiego w ramach Programu Inwestycyjnego pn.Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS) uchwała
XXI/2020 01-07-2020 XXI/309/2020 umieszczenia zadania pn. „Przebudowa ulic: Sucharskiego i Popiełuszki wraz z kanalizacją opadową” w Budżecie Miasta Krakowa na lata 2021-2022 uchwała
XXI/2020 01-07-2020 XXI/308/2020 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2020 rok  uchwała
XXI/2020 01-07-2020 XXI/307/2020 organizacji ruchu na ulicy Nad Potokiem w Krakowie  uchwała
XXI/2020 01-07-2020 XXI/306/2020 rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2021  uchwała  załącznik
XXI/2020 01-07-2020 XXI/305/2020 montażu lustra drogowego na ulicy Lipowskiego na wyjeździe z Centrum Sportu Zapaśniczego KS Bieżanowianka  uchwała
XXI/2020 01-07-2020 XXI/304/2020 utwardzenia poboczy na ulicach: Pronia, Ślusarczyka , Nad Potokiem oraz łącznika między ul. Kosocicką a ul. Rydygiera  uchwała
XXI/2020 01-07-2020 XXI/303/2020 inwestycji drogowych na terenie Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie  uchwała
XX/2020 09-06-2020 XX/302/2020 korekty uchwały Nr XIX/291/2020 Rady Dzielnicy XII z dnia 19 maja 2020 w sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2021 uchwała
XX/2020 09-06-2020 XX/301/2020 wykonania nasadzenia zieleni niskiej przy nowo powstającym rondzie zlokalizowanym przy ulicach: Barbary, Ćwiklińskiej i Heleny uchwała
XX/2020 09-06-2020 XX/300/2020 korekty środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2020 roku uchwała
XX/2020 09-06-2020 XX/299/2020 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim do realizacji w latach 2019-2020 uchwała
XX/2020 09-06-2020 XX/298/2020 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2020 rok uchwała
XX/2020 09-06-2020 XX/297/2020 opinii odnośnie możliwości sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 370/6 obręb 56 jedn. ewidencyjna Podgórze przy ulicy Bieżanowskiej uchwała
XIX/2020 19-05-2020 XIX/296/2020 wykonania oznakowania w zatoce parkingowej przy ulicy Kurczaba uchwała
XIX/2020 19-05-2020 XIX/295/2020 budowy chodnika przy ulicy Półłanki w Krakowie  uchwała
XIX/2020 19-05-2020 XIX/294/2020 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2020 rok  uchwała
XIX/2020 19-05-2020 XIX/293/2020 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim do realizacji w latach 2019-2020  uchwała
XIX/2020 19-05-2020 XIX/292/2020 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim do realizacji w latach 2020- 2022  uchwała
XIX/2020 19-05-2020 XIX/291/2020 wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2021  uchwała  załącznik
XIX/2020 19-05-2020 XIX/290/2020 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Jana Kurczaba 2  uchwała
XIX/2020 19-05-2020 XIX/289/2020 opinii odnośnie możliwości sprzedaży części działki nr 141 o pow. około 0,0330 ha położonej w Krakowie, obręb 25 jednostka ewidencyjna Podgórze  uchwała
XIX/2020 19-05-2020 XIX/288/2020 opinii odnośnie możliwości sprzedaży w trybie bezprzetargowym części działki nr 158/23 i działki nr 158/14 obręb 56 jedn. ewidencyjna Podgórze uchwała
XVIII/2020 30-04-2020 XVIII/287/2020 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2020 rok  uchwała
XVIII/2020 30-04-2020 XVIII/286/2020 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim do realizacji w latach 2020- 2022  uchwała
XVIII/2020 30-04-2020 XVIII/285/2020 zmiany uchwały Nr IX/137/2019 Rady Dzielnicy XII z dnia 02.07.19 z późn. zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2020  uchwała  załącznik
XVIII/2020 30-04-2020 XVIII/284/2020 przyjęcia sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu oraz z poziomu rozdysponowania środków za rok 2019  uchwała  załącznik
XVIII/2020 30-04-2020 XVIII/283/2020 opinii odnośnie możliwości zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 219/2/B obręb 102 jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ulicy Stefana Stolarza w Krakowie  uchwała
XVIII/2020 30-04-2020 XVIII/282/2020 opinii odnośnie możliwości zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 19/53 obręb 100 jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ulicy Jana Korepty  uchwała
XVIII/2020 30-04-2020 XVIII/281/2020 opinii odnośnie możliwości sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 178/2 o pow. 0,0053 ha położonej w Krakowie, obręb 55 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Bieżanowskiej w Krakowie  uchwała
XVIII/2020 30-04-2020 XVIII/280/2020 przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego  uchwała
XVII/2020 18-02-2020 XVII/279/2020 przyśpieszenia realizacji uchwały Nr LI/734/2018 Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie montażu progów zwalniających na ul. Mała Góra w Krakowie uchwała
XVII/2020 18-02-2020 XVII/278/2020 montażu znaku zatrzymywania się na ulicy Mała Góra w Krakowie uchwała  załacznik
XVII/2020 18-02-2020 XVII/277/2020 oznakowania skrzyżowania ulicy Lipowskiego z ulicą Zamłynie w Krakowie uchwała załącznik
XVII/2020 18-02-2020 XVII/276/2020 odpowiedniego oznakowania ulicy Jakubowskiego w Krakowie uchwała
XVII/2020 18-02-2020 XVII/275/2020 odpowiedniego oznakowania drogi dojazdowej do Centrum Rekreacji i Sportu Com – Com Zone ul. Facimiech 32 w Krakowie uchwała  załącznik
XVII/2020 18-02-2020 XVII/274/2020 realizacji projektu organizacji ruchu na ulicach Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie uchwała
XVII/2020 18-02-2020 XVII/273/2020 montażu progów zwalniających na ulicy Rakuś na odcinku od ulicy Mała Góra do ulicy Ks. Łaczka w Krakowie uchwała
XVII/2020 18-02-2020 XVII/272/2020 opinii projektu organizacji ruchu na ulicy Kaimskiej w Krakowie uchwała
XVII/2020 18-02-2020 XVII/271/2020 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2020 rok uchwała
XVII/2020 18-02-2020 XVII/270/2020 opinii odnośnie możliwości zagospodarowania i zasadności zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 351/325, 351/322, 351/323, 351/324, 351/326, 351/327, 351/328, położonych w obrębie P-55, jednostka ewidencyjna Podgórze w rejonie ul. Erazma Jerzmanowskiego w Krakowie uchwała
XVII/2020 18-02-2020 XVII/269/2020 opinii warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwiema częściami naziemnymi z garażem podziemnym (realizowanych w ramach I i II etapu) oraz infrastrukturą techniczną na działkach nr 136/11, 136/12, 136/13, 136/18 obr. 57 jedn. ewid. Podgórze wraz przebudową zjazdu drogowego i budową drogi wewnętrznej na działkach nr 136/4, 195/5 obr. 57 jedn. ewid. Podgórze oraz budowa chodnika wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 198/12, 144/11, 202/1, 144/13, 195/5, 142/4, 136/4, 136/6, 195/6, 304 obr. 57 jedn. ewid. Podgórze przy ulicy Aleksandry i ul. Mała Góra w Krakowie uchwała
XVII/2020 18-02-2020 XVII/268/2020 opinii warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (do 4 budynków) z garażami podziemnymi, naziemnymi miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Telimeny w Krakowie uchwała
XVII/2020 18-02-2020 XVII/267/2020 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XVII/2020 18-02-2020 XVII/266/2020 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XVII/2020 18-02-2020 XVII/265/2020 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XVII/2020 18-02-2020 XVII/264/2020 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XVII/2020 18-02-2020 XVII/263/2020 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XVII/2020 18-02-2020 XVII/262/2020 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XVII/2020 18-02-2020 XVII/261/2020 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XVI/2020 14-01-2020 XVI/260/2020 przejęcia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków ulicy Danalówka w Krakowie uchwała
XVI/2020 14-01-2020 XVI/259/2020 opinii możliwości ustanowienia prawa użytkowania wieczystego na udziale 1/24 części działki nr 351/379 położonej w obr. 55 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Jerzmanowskiego  uchwała
XVI/2020 14-01-2020 XVI/258/2020 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Prokocim” uchwała  załącznik
XVI/2020 14-01-2020 XVI/257/2020 budowy samoobsługowych toalet miejskich na terenie Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  uchwała
XVI/2020 14-01-2020 XVI/256/2020 opinii odnośnie możliwości zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 275/4 o pow. 0, 0060 ha położonej w obrębie 55 jednostka ewidencyjna Podgórze w rejonie ulic Ściegiennego/Teligi w Krakowie  uchwała
XVI/2020 14-01-2020 XVI/255/2020 opinii zawarcia kolejnej umowy najmu części powierzchni dachu budynku ZSS nr 11 przy al. Dygasińskiego 25 z przeznaczeniem na montaż i eksploatację infrastruktury telekomunikacyjnej  uchwała
XVI/2020 14-01-2020 XVI/254/2020 opinii warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowo- handlowego na funkcję mieszkalną wielorodzinną, wraz ze zmianą elementów zagospodarowania terenu na działce nr 56/59 obr. 57 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Aleksandry 4b w Krakowie” uchwała
XVI/2020 14-01-2020 XVI/253/2020 opinii wprowadzenia znaku B-35 „zakaz postoju” na ulicy Lipowskiego, pomiędzy ul. Ks. J. Popiełuszki i ulicą Drożdżową  uchwała
XVI/2020 14-01-2020 XVI/252/2020 montażu progów zwalniających na ulicy Legionów w Krakowie  uchwała
XVI/2020 14-01-2020 XVI/251/2020 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XVI/2020 14-01-2020 XVI/250/2020 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XVI/2020 14-01-2020 XVI/249/2020 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XVI/2020 14-01-2020 XVI/248/2020 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XVI/2020 14-01-2020 XVI/247/2020 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XVI/2020 14-01-2020 XVI/246/2020 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XVI/2020 14-01-2020 XVI/245/2020

przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego 

uchwała
XVI/2020 14-01-2020 XVI/244/2020 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwala