Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa

 

UWAGA WAŻNE!

W związku z awarią aplikacji nastąpiła czasowa zmiana sposobu publikowania Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w dotychczasowej formie.

Zarządzenia z datą podpisania wcześniejszą niż 29-03-2019 r. są publikowane i dostępne na stronie » STRONA GŁÓWNA » WŁADZE I MIASTO » PRAWO » Zarządzenia Prezydenta, jednak zawarte tam informacje nt. statusu, realizacji i powiązaniach (uchylenia, zmiany dot. innych aktów) mogą nie być kompletne [+ zobacz więcej].

 

Zarządzenia bieżące z datą podpisania późniejszą niż 28-03-2019 r. są publikowane i dostępne na tymczasowej stronie.

 

 

Numer

Tytuł

załączniki

Data podpisania

Status aktu

Stan realizacji

Zmienia

Uchyla

2076

w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w ramach      otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Program Otwarty Kraków – konkursy edukacyjne” w okresie pomiędzy 1 września a 31 grudnia 2019 roku oraz zadania publicznego pn. „Festiwal wielokulturowy” w okresie pomiędzy 15 września a 31 grudnia 2019 roku w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców.

 

2019-08-13

obowiązujące

w realizacji

 

 

 

 

POWRÓT DO STRONY ZBIORCZEJ