Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji

 

 

Prezydent Miasta Krakowa Zarządzeniem nr 1951/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. powołał Krakowską Radę Działalności Pożytku Publicznego. Powołana Rada jako organ konsultacyjno – opiniodawczy Prezydenta w zakresie współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi będzie pracowała do 2022 roku.

 

W skład Rady wchodzi:

 

  1. czterech przedstawicieli Rady Miasta Krakowa:

 

  1. czterech przedstawicieli Prezydenta Miasta Krakowa:

 

  1. ośmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych:

 

Przedmiot i zakres działalności Rady określa uchwała nr XLI/731/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zmieniona uchwałą nr XLVII/860/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/731/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 


 

Zobacz także: Kandydaci do KRDPP 2019-2022 - przedstawiciele organizacji pozarządowych

 


 

Zobacz!

 Wyniki wyborów do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji