Zawieszenie programu Odpowiedzialnej Sprzedaży

 

W ubiegłym roku w Urzędzie Miasta Krakowa została podpisana umowa społeczna, z udziałem krakowskich przedsiębiorców prowadzących detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych, pn. Krakowskie Porozumienie – Dobre Praktyki w Zakresie Odpowiedzialnej Sprzedaży. Ma ono na celu wypracowanie dobrych praktyk w zakresie detalicznej sprzedaży alkoholu, ze szczególnym uwzględnieniem dobrowolnego ograniczenia godzin nocnej sprzedaży alkoholu. W ramach Porozumienia, przedsiębiorcy zobowiązali się między innymi do niesprzedawania alkoholu w godzinach od 24.00 do 5.30, wykazując społeczną odpowiedzialność za prowadzenie tego typu działalności. Na chwilę obecną w Porozumieniu bierze udział ok. 150 sklepów.

 

Tymczasem aktualnie epidemia koronawirusa spowodowała bardzo poważne załamanie gospodarcze. Warto wziąć pod uwagę, że do Porozumienia przystąpili w zdecydowanej większości lokalni, krakowscy przedsiębiorcy, których sytuacja gospodarcza w dobie kryzysu jest bardzo ciężka, a w konkurencji z zachodnimi sieciami nie mają dużych szans ekonomicznych.

 

W tej sytuacji, postanawiamy zawiesić obowiązywanie Krakowskiego Porozumienia – Dobre Praktyki w Zakresie Odpowiedzialnej Sprzedaży na czas epidemii, biorąc pod uwagę interes ekonomiczny krakowskich przedsiębiorców. Jednocześnie przypominamy o konieczności przestrzegania obowiązujących zasad sprzedaży napojów alkoholowych, w szczególności zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym.

 

Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych

Tomasz Popiołek

 

 

Podpisano porozumienie o odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu

 

1 września 2019 r. wejdzie w życie krakowskie porozumienie pomiędzy miastem a przedsiębiorcami dotyczące dobrych praktyk w zakresie odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu. We wtorek, 18 czerwca prezydent Jacek Majchrowski podpisał umowy z pierwszymi kupcami, którzy zdecydowali, że nie będą handlować alkoholem w godzinach 24.00–5.30. O najważniejszych zasadach współpracy i o tym, co w zamian oferuje miasto, mówił z kolei Bogusław Kośmider, zastępca prezydenta Krakowa ds. obsługi mieszkańców

W Urzędzie Miasta Krakowa podpisano porozumienie z siedmioma przedsiębiorcami, którzy jako pierwsi zdecydowali się dobrowolnie zaakceptować zasady katalogu dobrych praktyk i spełnić wymogi miasta w zakresie sprzedaży alkoholu. Najważniejsze z nich to ograniczenie sprzedaży alkoholu w godzinach 24.00–5.30 (z wyjątkiem nocy sylwestrowej z 31 grudnia 2019 r. na 1 stycznia 2020 r.). Kupcy zobowiązali się także do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego monitoringu wizyjnego, wraz z monitoringiem wizyjnym widocznym dla klientów oraz zawarcia umowy z firmą ochroniarską, która zapewni instalację w punkcie sprzedaży alkoholu przycisku antynapadowego oraz możliwości powiadamiania i przywoływania grupy interwencyjnej. Co więcej, przedsiębiorcy zapewnią miejsce dla wszystkich oczekujących klientów wewnątrz punktu sprzedaży alkoholu, będą też reagować na wszelkie przejawy chuligaństwa i niewłaściwych zachowań.

Porozumienie to przejaw wypracowanego konsensusu – między oczekiwaniami mieszkańców w kwestii sprzedaży alkoholu a interesem przedsiębiorców, w ofercie których on się znajduje. To także efekt aktualnej sytuacji, związanej z uchwałą o ograniczeniu nocnym sprzedaży alkoholu w Dzielnicy I w godz. 22.00–6.00. Przypomnijmy: przepisy wprowadzone przez krakowskich radnych uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny, a obecnie zajmuje się nimi Naczelny Sąd Administracyjny. Ponieważ nie wiadomo, jak długo trzeba będzie czekać na sądowe rozstrzygnięcie, w trosce o wizerunek Krakowa i wsłuchując się w opinie mieszkańców, miasto sięga po nowe narzędzie. Będzie informować o przedsiębiorcach, którzy stosują dobre praktyki (powstaną materiały promocyjne i strona internetowa), zorganizuje bezpłatne szkolenia dla sprzedawców i zagwarantuje lepszą współpracę z policją i strażą miejską w celu szybkiego reagowania na incydenty.

Pilotażowy program rozpocznie się 1 września i potrwa rok. W każdej chwili mogą do niego przystąpić nowi przedsiębiorcy. Porozumienie z miastem podpisali: Lewiatan Małopolska sp. z o.o, Podwawelska Spółdzielnia Spożywców, Kocyk sp. z o.o. sp. kom., Quick Holding sp. z o.o., Shake s.c. Klimczak Agnieszka, Molo Wojciech, Betmag sp. z o.o. oraz Na Zdrówko sp. z o.o. Otrzymali oni tytuł „Odpowiedzialnego Sprzedawcy”, którym mogą oznaczyć prowadzone przez siebie punkty sprzedaży alkoholu.

 

Kontakt z Urzędem:

- Chcesz dołączyć do porozumienia, masz pytania lub wątpliwości?

- Zapraszamy do kontaktu: Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10, tel. 616-9310,9322,9255 sa.umk@um.krakow.pl

 

 

 

POROZUMIENIE O ODPOWIEDZIALNEJ SPRZEDAŻY ALKOHOLU

ORYGINAŁ POROZUMIENIA

Zał. nr 1  - REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE ODPOWIEDZIALNEJ SPRZEDAŻY

Zał. nr 2 -  DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO KRAKOWSKIEGO POROZUMIENIA

LOGO - ODPOWIEDZIALNY SPRZEDAWCA

 

LISTA SKLEPÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO KRAKOWSKIEGO POROZUMIENIA-DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNEJ SPRZEDAŻY

 

ANKIETA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI SKLEPÓW ZE SPRZEDAŻĄ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE KRAKOWA

 

 

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE SZKOLEŃ DLA SPRZEDAWCÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

 

 

Informujemy, iż w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie prowadzone są specjalistyczne szkolenia dla przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych. Szkolenia realizowane są w ramach Krakowskiego Porozumienia – Dobre Praktyki w Zakresie Odpowiedzialnej Sprzedaży Alkoholu oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniach: sprzedawców, managerów i właścicieli sklepów prowadzących sprzedaż alkoholu. Osoby chętne do udziału w szkoleniu prosimy

o kontakt z Wydziałem Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10 – osobisty (pok. 609 lub 610), telefoniczny (12 616 9310, 9322, 9255) lub mailowy: sa.umk@um.krakow.pl Prosimy o podanie liczby osób mających wziąć udział w szkoleniu i charakteru wykonywanej pracy (sprzedawca, manager/właściciel) oraz danych kontaktowych (telefon, mail).