NOWOHUCKA - REJON KONCENTRACJI USŁUG – Prognoza oddziaływania na środowisko

 


PROGNOZA została wykonana przez WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWAPROGNOZA PONOWNIE WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 10 lutego do 9 marca 2020 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 3 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 7 MB)
PROGNOZA WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 10 czerwca do 9 lipca 2019 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 3 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 7 MB)>powrótPowrót do strony głównej planu