Projekt: Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej (M) w Gminie Miejskiej Kraków

 

Program: Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

 

Wartość: 6 869 645,00 PLN

 

Wartość dofinansowania: 6 182 680,50 PLN

 

Jednostka Realizująca: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

 

Realizacja: 2-01-2017 do 31-12-2019

 

Opis projektu

Projekt zakłada utworzenie i funkcjonowanie CKZ w branży M na bazie szkół i placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego o największym potencjale dydaktycznym dla branży na terenie ZIT.

CKZ będzie realizowało zadania działając jako partner placówek prowadzących kształcenie zawodowe, instytucji rynku pracy i uczelni w celu powiązania kształcenia zawodowego z otoczeniem społ.-gosp., zbliżenia szkolnictwa zawodowego do rynku pracy i reagowania na zachodzące zmiany. Rozwijane będą umiejętności praktyczne, zdobywane doświadczenia zawodowe uczniów

u pracodawców, planowana kariera zawodowa. CKZ będzie pracowało cały rok i realizowało: kursy/szkol. dla uczniów, doradztwo zawodowe, staże/praktyki uczniów u pracodawców, szkol./kursy doskonalące nauczycieli oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego na terenie ZIT.

Placówki wiodące: Centrum Kształcenia Praktycznego, ZS Mechanicznych nr 1. Szkoły współpracujące: ZS Mechanicznych nr 2, ZS Mechanicznych nr 3, ZS nr 1, ZSZ PGNIG.