LINDEGO – Uchwały Rady Miasta Krakowa

   1. Uchwała Nr XV/305/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lindego":


    dokument pdf-tekstTreść uchwały z załącznikiem graficznym  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bippowrótPowrót do strony głównej planu