LINDEGO – Uchwały Rady Miasta Krakowa

   1. Uchwała Nr XV/305/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lindego":


    dokument tekstowy pdfTreść uchwały z załącznikiem graficznym  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąOdnośnik do strony bippowrót do strony planuPowrót do strony głównej planu