Zasady korzystania z przystanków turystycznych na terenie Krakowa - obowiązujące od 05.05.2019 r.

Przystanki turystyczne to miejsca ograniczonego postoju (max. do 10 min.) wyłącznie dla autokarów turystycznych dowożących zorganizowane grupy turystów, tzn. będące pod opieką osoby reprezentującej organizatora turystyki -zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tj. Dz.U.2019 r. poz.238).

 

Wyłącznie w tych miejscach lub bezpośrednio na parkingach dla autokarów można zatrzymać się w celu umożliwienia pasażerom opuszczenie autokaru lub w celu zabrania grupy.

 

Miejsca ograniczonego postoju dla autokarów turystycznych są oznaczone na terenie miasta znakiem B-35 ("zakaz postoju") z tabliczką o treści: "Nie dotyczy autobusów turystycznych do 10 min." oraz oznaczeniem poziomym „K+R BUS”.

 

1. Do przystanku należy podjeżdżać wyłącznie dla umożliwienia pasażerom opuszczenie autobusu lub w celu zabrania oczekującej grupy.

2. Podczas postoju na przystanku należy wyłączyć silnik autobusu.

3. Dla umożliwienia płynności ruchu drogowego należy odjechać z przystanku natychmiast po opuszczeniu lub wejściu pasażerów do autokaru. Czas postoju autokaru nie może przekraczać 10 minut.

Nie dostosowanie się do powyższych przepisów grozi sankcjami karnymi.

 

W Krakowie zlokalizowano 8 miejsc ograniczonego postoju dla autokarów turystycznych w następujących miejscach:

 

Oznaczone jako „K+R BUS” to:

1. pl. Matejki (2 stanowiska) (współrzędne GPS: 50°03'58.5"N 19°56'32.1"E),

2. ul. Dajwór (1 stanowisko) (współrzędne GPS: 50°03'11.7"N 19°56'54.8"E),

3. ul. Na Zjeździe w obu kierunkach jazdy - przy placu Bohaterów Getta – 1 stanowisko (współrzędne GPS: 50°02'48.4"N 19°57'17.2"E), i przy budynku ul. Lwowska 1 stanowisko (współrzędne GPS: 50°02'45.3"N 19°57'19.6"E),

4. al. Daszyńskiego (2 stanowiska) (współrzędne GPS: 50°03'10.3"N 19°57'13.3"E),

5. ul. Pawia (3 stanowiska) – między ul. Worcella a ul. Kurniki (współrzędne GPS: 50°03'58.8"N 19°56'42.6"E),

6. ul. Wielopole (1 stanowisko) (współrzędne GPS: 50°03'33.3"N 19°56'34.5"E),

7. ul. Podgórska od strony rzeki Wisły (2 stanowiska) (współrzędne GPS: 50°03'07.5"N 19°57'21.6"E),

8. ul. Warszawska przy Politechnice Krakowskiej (współrzędne GPS:50°04'15.6"N 19°56'38.2"E).

 

Dodatkowo:

8. Parking pod Wawelem ul. Powiśle 11 (2 stanowiska) (współrzędne GPS: 50°03'20.7"N 19°55'47.4"E) – płatny terminal przesiadkowy – do 15 min.

 

 

Po opuszczeniu miejsca ograniczonego postoju proponujemy skorzystać z parkingów dla autokarów:

- ul. Powiśle 11, (pod Wawelem) - 20 stanowisk dla autokarów + przystanek wsiądź/wysiądź (współrzędne GPS: 50°03'20.1"N 19°55'47.9"E),

- al. 3-go maja 17 (Stadion Miejski im. H. Reymana) – 50 stanowisk, (współrzędne GPS: 50°03'41.3"N 19°54'39.2"E),

- ul. Reymonta 22 ( Stadion Miejski im. H. Reymana) – (współrzędne GPS: 50°03'57.2"N 19°54'45.4"E),

- ul. Kopernika (przy Domu Turysty PTTK) - 7 stanowisk dla autokarów (współrzędne GPS: 50°03'39.1"N 19°56'42.8"E),

- ul. Kamienna 2-4 PWI VINFORT - 3 stanowiska dla autokarów w dzień/ 10 w nocy (współrzędne GPS: 50°04'29.0"N 19°56'14.8"E),

- ul. Kamienna 8 - 60 stanowisk dla autokarów (współrzędne GPS: 50°04'33.7"N 19°56'26.7"E),

- ul. Karmelicka 26 - (współrzędne GPS: 50°03'54.9"N 19°55'44.6"E),

- ul. Turowicza 9 - 60 stanowisk dla autokarów (współrzędne GPS: 50°01'21.5"N 19°56'49.3"E),

- ul. Motarskiego - (Łagiewniki) (tylko dla pielgrzymów) - 20 stanowisk dla autokarów (współrzędne GPS: 50°01'05.1"N 19°56'25.8"E),

- ul. S. Lema 7 (Tauron Arena Kraków) – 10 stanowisk (współrzędne GPS:50°04'00.8"N 19°59'26.1"E) - po wcześniejszym kontakcie tel.: 739 455 634,

- ul. Wita Stwosza (przy Muzeum AK) - 50 stanowisk (współrzędne GPS: 50°04'17.0"N 19°56'58.4"E),

- ul. Podgórska (przy Galerii Kazimierz) zatoczka postojowa – 2-3 stanowiska – obowiązuje miejska opłata parkingowa – (współrzędne GPS 50°03'08.1"N 19°57'21.2"E).

 

W Krakowie zlokalizowane są również miejsca ograniczonego postoju „K+R” dla samochodów do 3 min (również pojazdów do 3,5 tony). W centrum miasta takie miejsca to:

1. ul. Garbarska – 3 stanowiska, (współrzędne GPS: 50°03'53.4"N 19°55'55.2"E)

2. ul. Zyblikiewicza – 3 stanowiska, (współrzędne GPS: 50°03'37.3"N 19°56'39.9"E)

3. ul. Straszewskiego – 2 stanowiska, (współrzędne GPS: 50°03'28.0"N 19°56'01.0"E)

4. ul. Kapucyńska – 2 stanowiska, (współrzędne GPS: 50°03'42.9"N 19°55'50.8"E)

5. ul. Starowiślna – (max. 5 min) 2 stanowiska, (współrzędne GPS: 50°03'31.9"N 19°56'33.9"E)

6. ul. Pawia – 2 stanowiska, (współrzędne GPS: 50°03'58.8"N 19°56'42.6"E)

 

Jeśli zarządzasz parkingiem, który nie został ujęty na tej stronie i wyrażasz chęć zgłoszenia jego lokalizacji, skontaktuj się z Wydziałem ds. Turystyki, Urzędu Miasta Krakowa – tel. 12 616 60 70


ULOTKA DO POBRANIA - PDF

 

znak B-35 ("zakaz postoju") z tabliczką o treści: "Nie dotyczy autobusów turystycznych do 10 min."

schemat oznakowania przystanku dla autobusów - poziome - K+R BUS