BIP MJO - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

Sprawozdania Finansowe za rok 2018 - Szkoła Podstawowa nr 89

Szkoła Podstawowa nr 89 BILANS
Szkoła Podstawowa nr 89 Nota 1.1a
Szkoła Podstawowa nr 89 Nota 1.1b

Szkoła Podstawowa nr 89 Nota 1.15
Szkoła Podstawowa nr 89 Rachunek zysków i strat
Szkoła Podstawowa nr 89 Zestawienie zmian w funduszu jednostki

 

Osoba odpowiedzialna:
BEATA TRACKA - SAMBORSKA
Osoba publikująca:
TOMASZ ĆWIEK
Data wytworzenia:
2019-05-10
Data publikacji:
2019-05-10
Data aktualizacji:
2019-05-17
 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-17 08:46:21
TOMASZ ĆWIEK
 Edycja
2019-05-10 22:08:46
ANDRZEJ CICHOPEK
 Publikacja