Dokument archiwalny

Wybory uzupełniające do Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w okręgu wyborczym nr 15

16 czerwca 2019 r.ZARZĄDZENIA MIEJSKIEGO KOMISARZA WYBORCZEGO


 

Zarządzenie Nr
Z dnia W sprawie
Pliki do pobrania [pdf]
Uwagi
24/2019 15-07-2019 rozwiązania Dzielnicowej Komisji Wyborczej Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie i Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w wyborach uzupełniających do Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie w okręgu wyborczym nr 15

Zarządzenie Nr 24/2019

 
23/2019 17-06-2019 podania do publicznej wiadomości obwieszczenia dotyczącego wyników wyborów uzupełniających do Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie w okręgu wyborczym nr 15, zarządzonych na dzień 16 czerwca 2019 roku

 

Zarządzenie Nr 23/2019

 

Załącznik - Obwieszczenie zawierające informacje o wynikach wyborów uzupełniających

 

 
22/2019 10-06-2019 ustalenia wzoru zaświadczenia o wyborze

 

Zarządzenie Nr 22/2019

 

Załącznik - Wzór zaświadczenia o wyborze

 

 
21/2019 10-06-2019 wzorów protokołów głosowania i ustalania wyników wyborów

 

Zarządzenie Nr 21/2019

 

Załącznik Nr 1 - Wzór protokołu głosowania

 

Załącznik Nr 2 - Wzór protokołu ustalania wyników wyborów uzupełniających

 

 
20/2019 10-06-2019 ustalenia Wytycznych dla Dzielnicowej Komisji Wyborczej (cz. II) dotyczących organizacji, przeprowadzenia, obliczenia oraz ustalenia wyników wyborów uzupełniających do Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie w okręgu wyborczym nr 15 zarządzonych na niedzielę 16 czerwca 2019 roku

 

Zarządzenie Nr 20/2019

 

Załącznik - Wytyczne dla Dzielnicowej Komisji Wyborczej w sprawie organizacji, przeprowadzenia, obliczenia oraz ustalenia wyników wyborów uzupełniających (Załącznik do wytycznych - Wzór uchwały w sprawie ponownego ustalenia wyników głosowania)

 

 
19/2019 10-06-2019 ustalenia Wytycznych dla Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 dotyczących organizacji, przeprowadzenia, obliczenia oraz ustalenia wyników głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie w okręgu wyborczym nr 15 zarządzonych na niedzielę 16 czerwca 2019 roku

 

Zarządzenie Nr 19/2019

 

Załącznik - Wytyczne dla Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 dotyczące organizacji, przeprowadzenia, obliczenia oraz ustalenia wyników głosowania w wyborach uzupełniających

 

 
18/2019 29-05-2019 powołania składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w wyborach uzupełniających do Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie w okręgu wyborczym nr 15

Zarządzenie Nr 18/2019

 
17/2019 24-05-2019 ustalenia wzoru i zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

 

Zarządzenie Nr 17/2019

 

Załącznik - wzór karty do głosowania

 

 
16/2019 24-05-2019 zlecenia druku obwieszczenia zawierającego dane o kandydatach na członka Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w wyborach uzupełniających w okręgu wyborczym nr 15 wraz z oznaczeniami oraz dane o okręgu w którym będzie przeprowadzane głosowanie

 

Zarządzenie Nr 16/2019

 

Załącznik - obwieszczenie zawierające dane o kandydatach na członka Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w wyborach uzupełniających w okręgu wyborczym nr 15 oraz dane o okręgu, w którym będzie przeprowadzane głosowanie

 

 
15/2019 13-05-2019 utworzenia obwodu głosowania, ustalenia jego granic i numeru oraz wyznaczenia siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej

 

Zarządzenie Nr 15/2019

 

Załącznik - obwieszczenie o utworzeniu obwodu głosowania, ustaleniu jego granic i numeru oraz wyznaczeniu siedziby obwodowej komisji wyborczej

 

 
14/2019 13-05-2019 upoważnienia przez Miejskiego Komisarza Wyborczego Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Dzielnicowej Komisji Wyborczej do sporządzania aktów pełnomocnictw do głosowania

Zarządzenie Nr 14/2019

 
13/2019 13-05-2019 powołania składu Dzielnicowej Komisji Wyborczej

Zarządzenie Nr 13/2019

 
12/2019 13-05-2019 ustalenia Wytycznych dla Dzielnicowej Komisji Wyborczej (cz. I) w zakresie rejestrowania kandydatów na członka Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie, wydawania zaświadczeń dla mężów zaufania oraz udzielania pełnomocnictw do głosowania w wyborach uzupełniających zarządzonych na niedzielę 16 czerwca 2019 roku

 

Zarządzenie Nr 12/2019

 

Załącznik - Wytyczne dla Dzielnicowej Komisji Wyborczej (cz. I)

 

Załączniki do Wytycznych:

 

Załącznik Nr 1 - potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

 

Załącznik Nr 2 - wezwanie do usunięcia wad zgłoszenia kandydata na członka Rady

 

Załącznik Nr 3 - stwierdzenie nieważności zgłoszenia na kandydata na członka Rady

 

Załącznik Nr 4 - protokół rejestracji kandydata na członka Rady

 

Załącznik Nr 5 - ustalenie rejestru kandydatów na członka Rady

 

Załącznik Nr 6 - nie przeprowadzenie wyborów w okręgu wyborczym nr 15

 

Załącznik Nr 7 - skreślenie nazwiska kandydata z rejestru kandydatów

 

Załącznik Nr 8 - uznania za wybranego na członka Rady jednego zarejestrowanego kandydata

 

Załącznik Nr 9 - protokół z obsadzenia mandatu członka Rady bez głosowania

 

 

 
11/2019 13-05-2019 określenia wzoru wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, wzoru zgody na przyjęcie pełnomocnictwa oraz wzoru aktu pełnomocnictwa

 

Zarządzenie Nr 11/2019

 

Załącznik Nr 1 - wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

 

Załącznik nr 2 - wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa

 

Załącznik nr 3 - wzór aktu pełnomocnictwa

 

 
10/2019 13-05-2019 określenia wzoru wniosku o wydanie zaświadczenia dla męża zaufania oraz wzoru zaświadczenia dla męża zaufania

 

Zarządzenie Nr 10/2019

 

Załącznik Nr 1 - wzór wniosku o wydanie zaświadczenia dla męża zaufania

 

Załącznik Nr 2 - wzór zaświadczenia dla męża zaufania

 

 
9/2019 07-05-2019 publikacji obwieszczenia o granicach okręgu wyborczego nr 15, siedzibie Dzielnicowej Komisji Wyborczej i terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w 2019 r.

 

Zarządzenie Nr 9/2019

 

Załącznik - obwieszczenie o granicach okręgu wyborczego nr 15, siedzibie Dzielnicowej Komisji Wyborczej i terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w 2019 r.

 

 
8/2019 07-05-2019 ustalenia granic okręgu wyborczego nr 15 w wyborach uzupełniających do Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie

 

Zarządzenie Nr 8/2019

 

Załącznik - granice okręgu wyborczego nr 15

 

 
7/2019 07-05-2019 ustalenia terminu, miejsca i godziny przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej Zarządzenie Nr 7/2019  
6/2019 07-05-2019 ustalenia wzorów zgłoszenia kandydata na członka Rady oraz oświadczenia składanego przez kandydata na członka Rady i oświadczenia partii (organizacji) popierającej kandydata

 

Zarządzenie Nr 6/2019

 

Załącznik Nr 1 - zgłoszenie kandydata na członka Rady Dzielnicy

 

Załącznik Nr 2 - oświadczenie kandydata na członka Rady Dzielnicy i oświadczenie partii (organizacji) popierającej kandydata

 

 
5/2019 07-05-2019 ustalenia dyżurów Dzielnicowej Komisji Wyborczej dla przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członka Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w okręgu wyborczym nr 15 Zarządzenie Nr 5/2019  
4/2019 29-04-2019 określenia wzorów zgłoszenia kandydatów oraz oświadczenia składanego przez kandydatów na członków Dzielnicowej Komisji Wyborczej i Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w 2019 r.

 

Zarządzenie Nr 4/2019

 

Załącznik Nr 1 - zgłoszenie kandydata na członka Dzielnicowej Komisji Wyborczej

 

Załącznik Nr 2 - zgłoszenie kandydata na członka Obwodowej Komisji Wyborczej

 

 
3/2019 29-04-2019 ustalenia wzoru pieczęci Dzielnicowej Komisji Wyborczej, Obwodowej Komisji Wyborczej oraz Komisji Odwoławczej w wyborach uzupełniających do Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w 2019 r. Zarządzenie Nr 3/2019  
2/2019 29-04-2019 wykazu oznaczeń akt i symboli spraw prowadzonych w Biurze Wyborczym w związku z przeprowadzaniem wyborów uzupełniających do Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w 2019 r. Zarządzenie Nr 2/2019  
1/2019 29-04-2019 powołania Biura Wyborczego do obsługi organizacyjno-administracyjnej Miejskiego Komisarza Wyborczego Zarządzenie Nr 1/2019