ŁOWIŃSKIEGO – Procedura sporządzania planu

   1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 26 kwietnia 2019 r.
  2. Termin składania wniosków do planu - do 14 czerwca 2019 r.


powrót do strony planuPowrót do strony głównej planu