BIP MJO - Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

W ZARZĄDZIE TRANSPORTU PUBLICZNEGO W KRAKOWIE

 

Inspektor w Dziale Mobilności Aktywnej – 2 etaty

(Nr ref. 10–19)

…………………………………………………………………………….

Nazwa stanowiska pracy

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie wybrano kandydata.

 

Uzasadnienie:

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego i zakończonej procedury naboru informuję, że kandydat nie uzyskał satysfakcjonującego wyniku.

 

 

Dyrektor

Łukasz Franek