BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKA PRACY

pielęgniarka/pielęgniarz

 

1. Wymiar czasu pracy: pełny etat lub 1/2 etatu

2. Praca w systemie 12 godzinnym.

3. Miejsce wykonywania pracy: Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55.

4. CV należy składać w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 lub mailowo na adres: kadry@dpskrakowska.krakow.pl

 

 

Dyrektor

Marzena Samek

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 pielęgniarka / pielęgniarz