Dokument archiwalny


CZYŻYNY - OS. DYWIZJONU 303 I 2 PUŁKU LOTNICZEGO – Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

   1. Opinia Nr 65/2019 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 21 października 2019 r. dotycząca rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego" (Druk nr 704):


    dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


  2. Opinia Nr 64/2019 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 21 października 2019 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego" (Druk nr 703):


    dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


  3. Opinia Nr 805/2018 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lutego 2018 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego":


    dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bippowrótPowrót do strony głównej planu