HANDSHAKE

 

Enabling the transferability of cycling innovations and assessment of its implications — Handshake

 

Handshake - umożliwienie transferu innowacji w dziedzinie transportu rowerowego oraz ocena jego skutków

 

 

Program: Innovation and Networks Executive Agency (INEA) – Program Horyzont 2020 Komisji Europejskiej

 

 

Okres realizacji: 1 września 2018 r. - 28 lutego 2022 r.

 

 

Wartość Przedsięwzięcia (budżet GMK):     138 500 EURO

 

Udział środków zewnętrznych:                  138 500 EURO / 100 % dofinansowania

 

 

Partnerzy Projektu:

 

1. ISTITUTO DI STUDI PER L'INTEGRAZIONE DEI SISTEMI

 

2. KOBENHAVNS KOMMUNE

 

3. GEMEENTE AMSTERDAM

 

4. ANDESHAUPTSTADT MUENCHEN

 

5. BORDEAUX METROPOLE

 

6. STAD BRUGGE

 

7. DUBLIN CITY COUNCIL

 

8. URZĄD MIASTA KRAKOWA

 

9. HELSINGIN KAUPUNKI

 

10. TRANSPORT FOR GREATER MANCHESTER

 

11. RIGA CITY COUNCIL

 

12. ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA SRL

 

13. COMUNE DI TORINO

 

14. UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

 

15. MOBIEL 21 VZW

 

16. STICHTING VELO MONDIAL

 

17. DECISIO BV

 

18. ICLEI EUROPEAN SECRETARIAT GMBH

 

19. AYUNTAMIENTO DE CADIZ

 

 

 

 

Krótki opis przedsięwzięcia:

 

Celem projektu jest przeniesienie podejścia stosowanego do planowania miejskiego oraz w zakresie szeroko rozumianego ruchu rowerowego z trzech europejskich miast (Amsterdamu, Kopenhagi, Monachium) na grunt krakowski, popartego praktycznymi wdrożeniami. Transfer wiedzy i doświadczenia z miast, które mogą pochwalić się wysokim rozwojem w zakresie ruchu rowerowego koresponduje z działaniami Krakowa, dążącego do rozwoju infrastruktury rowerowej i promocji roweru jako codziennego środka transportu mieszkańców.

 

 

Główne zadania projektu w Krakowie:

 

Podstawowe zadania projektu będą związane z wdrożeniem 7 działań związanych z infrastrukturą rowerową/promocją rowerów/socjo-ekonomiczną oceną kosztów i korzyści transportu rowerowego. Ponadto konsorcjum projektu opracuje:

 

metodologiczny i praktyczny przewodnik dot. wizyt technicznych w celu wymiany dobrych praktyk i zarządzania zmianą,

podręcznik dot. doświadczeń z realizacji projektu,

„multimedialny zestaw inspiracyjny" dla miast zainteresowanych podobnymi wdrożeniami,

zestaw praktycznych wskazówek dot. czynników wpływających na planowanie i innowacje w zakresie transportu i infrastruktury rowerowej.