BIP MJO - Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1

DYREKTOR Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

-Pracownik sekretariatu-

 

 Z dniem 31 stycznia 2019 r. zakończyliśmy przyjmowanie podań na stanowisko pracownik sekretariatu.


Praca na pełny etat od zaraz.

 

Zakres obowiązków:

• Prowadzenie korespondencji wychodzącej i przychodzącej

• Przyjmowanie i obsługa interesantów

• Prowadzenie wszelkich spraw wynikających z przepisów i obowiązku nauki dotyczących uczniów

• Obsługa systemów: OBIEG, SMOK, Platforma Edukacyjna

• Obsługa systemu Informacji Oświatowej w zakresie uczniów – „nowe” SIO

• Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania

• Przygotowywanie danych do „starego” SIO

• Przygotowywanie dokumentacji egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych

• Rekrutacja do klas pierwszych (obsługa modułu OMIKRON)

• Przygotowywanie dokumentów do archiwizacji

• Sporządzanie legitymacji uczniowskich oraz duplikatów legitymacji

• Sporządzanie sprawozdań statystycznych

• Udzielanie informacji na temat kształcenia w ZSE Nr 1 oraz bieżące załatwianie spraw w ramach posiadanych kompetencji.

 

Wymagane dokumenty:

• CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,

• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (min. średnie) i kwalifikacje zawodowe,

• kserokopie świadectw pracy potwierdzających przebieg pracy zawodowej

• Zaświadczenie o niekaralności

 

Warunki pracy i płacy:

• zatrudnienie na zastępstwo z możliwością uzyskania umowy o pracę na czas nieokreślony.

 

Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą na adres:

Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1, ul. Kapucyńska 2, 31-113 Kraków

lub mailem: zsekon1@bci.pl

 


Dyrektor: Anna Gawinek-Pisarczyk


Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 ()