BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41

                                                                                                                                                                          Kraków, 14.01.2019 rok

 

OGŁOSZENIE

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41

poszukuje kandydata na wolne stanowisko :

opiekun medyczny

 

 

1. Wymagania niezbędne:

a) Świadectwo potwierdzające kwalifikacje do wykonywania zawodu opiekuna medycznego, dyplom w zawodzie

b) Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych.

 

 

2. Wymiar czasu pracy – pełny etat.

 

3. Praca w godzinach: 7.00-15.00.

 

4. Miejsce wykonywania pracy : Dom Pomocy Społecznej w Krakowie.

ul. Łanowa 41.

 

5. Ilość etatów - 2

 

 

Dokumenty (list motywacyjny, CV) należy składać w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul .Łanowa 41 lub mailowo na adres sekretariat@dpslanowa41.pl

 

 

DYREKTOR

/-/ mgr Ryszard Jaworski

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 ()