BIP MJO - Nowohuckie Centrum Kultury
DYREKTOR NOWOHUCKIEGO CENTRUM KULTURY
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Specjalista ds. Finansowo-Księgowych

 

 

Wymagania formalne:

 

- wykształcenie wyższe (preferowany kierunek finanse i rachunkowość),

- doświadczenie na stanowisku księgowym min. 3 letnie,

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu

 

Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

- znajomość przepisów podatkowych VAT, PIT, CIT, ze szczególnym uwzględnieniem podatku u źródła,

- znajomość przepisów z zakresu rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych,

- znajomość ustawy o rachunkowości,

- doświadczenie w rozliczaniu projektów artystycznych i inwestycyjnych, krajowych i zagranicznych,

- znajomość języka angielskiego na poziomie min. zaawansowanym (C1),

- obsługa komputera, w tym swobodne posługiwanie się programem Microsoft Excel,

- systematyczność, dokładność,

- umiejętność pracy w zespole,

- wysoka kultura osobista i pogodne usposobienie,

- asertywność i umiejętność pracy pod presją czasu,

- samodzielność w ramach zleconych obowiązków.

 

Zakres obowiązków:

- rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych,

- konsultowanie podatkowych aspektów tworzonych umów,

- udział w rozliczaniu projektów, tworzenie raportów, analiz finansowych,

- księgowanie pozabilansowych rozliczeń projektów,

- wprowadzanie i księgowanie dokumentów sprzedaży i zakupu,

- wprowadzanie przelewów do systemu bankowego,

- wspomaganie bieżącej pracy działu finansowo-księgowego,

- dbanie o prawidłowy obieg informacji i dokumentów,

- obsługa poczty przychodzącej i wychodzącej,

- dbanie o pozytywny wizerunek firmy.

 

Warunki pracy i płacy:

- wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),

- pierwsza umowa o pracę zawierana jest na okres próbny (3 miesiące)z możliwością przedłużenia,

- stanowisko: specjalista ds. finansowo - księgowych

- wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Nowohuckiego Centrum Kultury.

 

Wymagane dokumenty:

- Życiorys (CV),

- List motywacyjny,

- Dyplomy/potwierdzenie odbytych szkoleń i kursów.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie do 04.02.2019 r. wiadomości o temacie „Rekrutacja – Dział Finansowo-Księgowy” na adres praca@nck.krakow.pl

 

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym wyżej terminem.

 

 

Przesłane dokumenty powinny zawierać klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)”

 

 
Dyrektor Zbigniew Grzyb

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Nowohuckie Centrum Kultury ()