HANDSHAKE

 

Nazwa przedsięwzięcia:

Enabling the transferability of cycling innovations and assessment of its implications — Handshake

Handshake - umożliwienie transferu innowacji w dziedzinie transportu rowerowego oraz ocena jego skutków

 

Kontrakt:

769177 — Handshake — H2020-MG-2016-2017/H2020-MG-2017

 

Źródło finansowania:

Innovation and Networks Executive Agency (INEA) – Program Horyzont 2020 Komisji Europejskiej

 

Jednostka realizująca:

Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa

 

Miejsce realizacji:

Gmina Miejska Kraków

 

Partnerzy Projektu:

1. ISTITUTO DI STUDI PER L'INTEGRAZIONE DEI SISTEMI

2. KOBENHAVNS KOMMUNE

3. GEMEENTE AMSTERDAM

4. ANDESHAUPTSTADT MUENCHEN

5. BORDEAUX METROPOLE

6. STAD BRUGGE

7. DUBLIN CITY COUNCIL

8. URZĄD MIASTA KRAKOWA

9. HELSINGIN KAUPUNKI

10. TRANSPORT FOR GREATER MANCHESTER

11. RIGA CITY COUNCIL

12. ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA SRL

13. COMUNE DI TORINO

14. UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

15. MOBIEL 21 VZW

16. STICHTING VELO MONDIAL

17. DECISIO BV

18. ICLEI EUROPEAN SECRETARIAT GMBH

19. AYUNTAMIENTO DE CADIZ

 

Data rozpoczęcia:

1 września 2018 r.

 

Data zakończenia:

28 lutego 2022 r.

 

Wartość Przedsięwzięcia (budżet GMK):

138 500 EURO

 

Udział środków zewnętrznych:

138 500 EURO / 100 %

 

Krótki opis przedsięwzięcia:

Celem projektu jest przeniesienie podejścia stosowanego do planowania miejskiego oraz w zakresie szeroko rozumianego ruchu rowerowego z trzech europejskich miast (Amsterdamu, Kopenhagi, Monachium) na grunt krakowski, popartego praktycznymi wdrożeniami. Transfer wiedzy i doświadczenia z miast, które mogą pochwalić się wysokim rozwojem w zakresie ruchu rowerowego koresponduje z działaniami Krakowa, dążącego do rozwoju infrastruktury rowerowej i promocji roweru jako codziennego środka transportu mieszkańców.

 

Główne zadania projektu w Krakowie:

Podstawowe zadania projektu będą związane z wdrożeniem 7 działań związanych z infrastrukturą rowerową/promocją rowerów/socjo-ekonomiczną oceną kosztów i korzyści transportu rowerowego. Ponadto konsorcjum projektu opracuje:

  1. metodologiczny i praktyczny przewodnik dot. wizyt technicznych w celu wymiany dobrych praktyk i zarządzania zmianą,
  2. podręcznik dot. doświadczeń z realizacji projektu,
  3. „multimedialny zestaw inspiracyjny" dla miast zainteresowanych podobnymi wdrożeniami,
  4. zestaw praktycznych wskazówek dot. czynników wpływających na planowanie i innowacje w zakresie transportu i infrastruktury rowerowej.

Strona internetowa projektu:

https://handshakecycling.eu