BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Archiwum 2019


 

271.1.1371.2019 Świadczenie usług odśnieżania dachów budynków.

 

 

271.1.1363.2019 Zakup prasy i specjalistycznych czasopism. 

 

 

271.1.1196.2019 Zakup i dostawa sprzętu AGD dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

 

 

271.1.1183.2019 Dostawa, montaż i uruchowienie oraz konserwacja klimatyzacji dla Gminy Miejskiej Kraków - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

 

 

271.1.1180.2019 Odśnieżanie dachów budynków zarządzanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

 

 

271.1.1109.2019 Wykonanie robót budowlanych związanych z bieżącą konserwacją pomieszczeń biurowych wynajmowanych przez Ośrodek lokalu przy ul. Mostowej 4 w Krakowie

 

 

271.1.1131.2019 Wykonanie projektu aranżacji wyposażenia meblowego kuchni z wykonaniem, dostarczeniem i montażem mebli oraz sprzętu AGD.

 

 

271.1.1107.2019 Dostawa oprogramowania do tworzenia oraz zarządzania kopiami bezpieczeństwa.

 

 

271.1.1108.2019 Odśnieżanie dachów budynków zarządzanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

 

 

271.1.1103.2019 Materiały promocyjne

 

 

271.1.1016.2019 Wykonanie robót budowlanych związanych z bieżącą konserwacją budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej przy ul. Bardosa 9 w Krakowie.

 

 

271.1.1069.2019 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urządzeń drukujących, akcesoriów komputerowych i telefonicznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

 

 

271.1.976.2019 Wykonanie robót budowlanych w budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Makuszyńskiego 19A w Krakowie.

 

 

271.1.975.2019 Wsparcie urządzeń Firtimail-VM01, FortiGate 200D i FortiAnalyzer 200D.

 

 

271.1.953.2019 Zakup samochodu służbowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

 

 

271.1.925.2019 Wykonanie i dostawa paczek świątecznych dla Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.


 

271.1.910.2019 na wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach biurowych Filii nr 6 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Mazowieckiej 21 w Krakowie.

 

 

271.1.906.2019 na dostawę sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych.

 

 

271.1.905.2019 na świadczenie usług transportowych i utylizacji zbędnego mienia.

 

 

271.1.828.2019 Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniu biurowym Filii nr 5 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

 

 

271.1.826.2019 Roboty budowlane związane bieżącym remntem w pomieszczeniach ogrzewalni dla Osób Bezdomnych w budynku przy ul. Wielickiej 44 B w Krakowie.

 

 

271.1.813.2019 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku na os. Krakowiaków 46 w Krakowie.

 

 

271.1.812.2019 Wykonanie robót budowlanych w lokalu przy ul. Ugorek 1 w Krakowie.

 

 

271.1.768.2019 Dostawa akcesoriów komputerowych.

 

 

271.1.693.2019 Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniu biurowym Filii nr 5 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Praskiej 52.

 

 

271.1.686.2019 Wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą kotła gazowego w budynku przy ul. Deszczowej 5 w Krakowie.

 

 

271.1.744.2019 Świadczenie usługi tłumaczenia konsekutywnego z języka polskiego na język niemiecki oraz z języka niemieckiego na język polski.

 

 

271.1.726.2019 Wykonanie robót budowlanych związanych z bieżącą konserwacją polegającą na likwidacji zawilgocenia ścian piwnicy w budynku Interwencyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej na os. Willowym 19 w Krakowie.

 

 

271.1.700.2019 Wykonanie robót budowlanych w lokalu przy ul. Ugorek 1 w Krakowie.

 

 

271.1.670.2019 Wykonanie robót budowlanych związanych z bieżącą konserwacją polegającą na likwidacji zawilgocenia ścian piwnicy w budynku Interwencyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej na os. Willowym 19 w Krakowie.

 

 

271.1.604.2019 Wykonanie robót budowlanych związanych z bieżącą konserwacją polegającą na naprawie kominów oraz schodów wejściowych do budynku przy ul. Makuszyńskiego 19a w Krakowie.

 

 

271.1.587.2019 Wykonanie robót budowlanych związanych z budową dwustanowiskowej stacji ładowania samochodów elektrycznych.

 

 

271.1.580.2019 Zakup i dostawa artykułów spożywczych i napojów dla Gminy Miejskiej Kraków - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

 

 

271.1.578.2019 Wykonanie ogrodzenia ażurowego z siatki powlekanej działek nr 430/6 i 430/7 obr. 2 jednostka ewidencyjna Podgórze, ul. Tyniecka w Krakowie

 

 

271.1.498.2019 Wkonanie robót budowlanych związanych z bieżącym remontem pomieszczenia świetlicy usytuowanego w piwnicy lokalu MOPS na os. Na Skarpie 35 w Krakowie.

 

 

271.1.582.2019 Organizacja plenerowego wydarzenia lokalnego "Nowa Huta to też peryferia"

 

 

271.1.507.2019 Wykonanie ogrodzenia ażurowego z siatki powlekanej działek nr 430/6 i 430/7 obr. 2 jednostka ewidencyjna Podgórze, ul. Tyniecka w Krakowie

 

 

271.1.501.2019 Doręczanie świadczeń pieniężnych w gotówce osobom uprawnionym do świadczeń na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

 

 

271.1.489.2019 Organizacja pikniku dla rodzin zastępczych.

 

 

271.1.371.2019 Wykonanie okresowych przeglądów obiektów i instalacji w budynkach będących w trwałym zarządzie MOPS w Krakowie.

 

 

271.1.444.2019 Świadczenie usług monitorowania systemów alarmowych przeciwwłamaniowych, przeciwpożarowych oraz napadowych w lokalach MOPS w Krakowie.

 

 

271.1.455.2019 Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie części podestu i schodów przed wejściem głównym do lokalu użytkowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie w budynku przy ul. Rzeźniczej 2 w Krakowie.

 

 

271.1.320.2019 na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie części podestu i schodów przed wejściem głównym do lokalu użytkowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie w budynku przy ul. Rzeźniczej 2 w Krakowie.

 

 

271.1.330.2019 Zakup i dostawa mebli metalowych.

 

 

271.1.299.2019 Montaż bezprzewodowych systemów przywoławczych w lokalach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

 

 

271.1.195.2019 Zakup i dostawa artykułów i materiałów plastycznych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

 

 

271.1.243.2019 Przeprowadzenie superwizji dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie

 

 

271.1.252.2019 Zakup i dostawa mebli metalowych

 

 

271.1.240.2019 Zakup i dostawa chemii gospodarczej oraz artykułów i materiałów do sprzątania dla MOPS w Krakowie.

 

 

271.1.244.2019 Podstawienie kontenera oraz wywóz odpadów z Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych przy ul. Wielickiej 44B w Krakowie.

 


271.1.208.2019 Zakup, dostawa i montaż mebli oraz zakup i dostawa krzeseł.

 

 

271.1.165.2019 Zakup i dostawa artykułów spożywczych

 

 

271.1.151.2019 Świadczenie usług tłumacza języka angielskiego podczas wizyty studyjnej.

 

 

271.1.124.2019 Zakup i dostawa artykułów spożywczych i napojów dlaGminy Miejskiej Kraków - Miejskiego Ośodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

 

 

271.1.143.2019 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w 2019 roku w zakresie: weryfikacji kosztorysów ofertowych i powykonawczych przedkładanych przez osoby niepełnosprawne, ubiegające się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych.

 

 

271.1.104.2019 Przegląd i konserwacja sprzętów, urządzeń, wyposażenia przeciwpożarowego, systemów sygnalizacji przeciwpożarowej i sytemu oddymiania w lokalach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w latach 2019 do 2021.

 

 

271.1.83.2019 Przeprowadzenie superwizji dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie.

 

 

271.1.98.2019 Zorganizowanie i przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych w formie treningu asertywności, warsztatów efektywności osobistej, treningu redukcji stresu oraz warsztatów usprawniających pamięć i koncentrację dla uczestników PAL dla osób z zaburzeniami psychicznymi i wspólnie z nimi zamieszkujących oraz osób spokrewnionych zamieszkujących osobno spełniających kryteria zagrożenia wykluczeniem społecznym – w związku z realizacją projektu <<Bariery zamieniamy na szanse>>.

 

 

271.1.84.2019 Przeprowadzenie szkolenia pn.: "Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce jednostek pomocy społecznej" dla Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

 

 

271.1.117.2019 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w 2019 roku w zakresie: weryfikacji kosztorysów ofertowych i powykonawczych przedkładanych przez osoby niepełnosprawne, ubiegające się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych.

 

 

271.1.11.2019 Przegląd i konserwacja 11 szt. klimatyzatorów zamontowanych w lokalach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w latach 2019 do 2021.

 

 

271.1.5.2019 Przeprowadzenie szkolenia pn.: "Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce jednostek pomocy społecznej" dla Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

 

 

271.1.14.2019 Opracowywanie i aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla Gminy Miejskiej Kraków - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

 

 

271.1.47.2019 Niszczenie dokumentacji niearchiwalnej.