UCHWAŁY RADY DZIELNICY XV MISTRZEJOWICE

8 kadencja - 2018-2019 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XV/2019 19-12-2019 XV/122/2019 wniosku o wprowadzenie korekty w organizacji ruchu drogowego na ciągu jezdni ulic Bohomolca - Ks. Jancarza (na odc. od skrzyżowania ul. Bohomolca z ul. Dobrego Pasterza/Stefana Jurczaka do skrzyżowania ul. Ks. Jancarza z ul. Nagłowicką/Miśnieńską) - polegającej na zmniejszeniu dopuszczalnej prędkości jazdy z istniejącej dopuszczalnej administracyjnie 50km/h na obszarze zabudowanym, do 40km/h na wskazywanym odcinku jezdni ulic (wprowadzenie wymaganego pionowego oznakowania "B-33" - oraz dodatkowo poziomego "A-17" i "B-33" przed przejściami tzw. "szkolnymi" na jezdni ulicy Bohomolca przy skrzyżowaniu z jezdnią ul. Kniaźnina) uchwała
XV/2019 19-12-2019 XV/121/2019 wniosku o wprowadzenie korekty w organizacji ruchu drogowego na jezdni ulicy Dobrego Pasterza – na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z jezdnią ul. Kniaźnina, a jednokierunkowym odc. zjazdu do DK79 (ulicy Bora Komorowskiego) polegającej na zmianie w oznakowaniu poziomym poprzez likwidację lub skrócenie odcinka powierzchni wyłączonej z ruchu („P-21”) do niezbędnego minimum – celem zwiększenia przepustowości na tym odcinku jezdni ul. Dobrego Pasterza uchwała
XV/2019 19-12-2019 XV/120/2019 propozycji zmiany organizacji ruchu ulicy Kuczkowskiego, Mosdorfa i Baziaka w Krakowie uchwała  załącznik
XV/2019 19-12-2019 XV/119/2019 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „PIASTA KOŁODZIEJA” uchwała
XV/2019 19-12-2019 XV/118/2019 zbycia części działek położonych przy ul. Mosdorfa w Krakowie uchwała
XIV/2019 21-11-2019 XIV/117/2019 zbycia części działki nr 19/296 położonej przy ul. Budziszyńskiej w Krakowie. uchwała
XIV/2019 21-11-2019 XIV/116/2019 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mistrzejowice-Północ”. uchwała
XIV/2019 21-11-2019 XIV/115/2019 opinii do wniosku o realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej „Ogrody deszczowe w Mistrzejowicach”. uchwała
XIV/2019 21-11-2019 XIV/114/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XIV/2019 21-11-2019 XIV/113/2019 zbycia części działki nr 108/42 oraz działek nr 108/36, 108/37 i 113/31 położonych przy ul. Ks. Kard. Sapiehy i ul. Do Fortu w Krakowie uchwała
XIV/2019 21-11-2019 XIV/112/2019

zbycia udziału wynoszącego 1/5 części w działce nr 71/42 obr. 2 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Kruszwickiej w Krakowie.

uchwała
XIV/2019 21-11-2019 XIV/111/2019 zbycia udziału wynoszącego 1/5 części w działce nr 71/42 obr. 2 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Kruszwickiej w Krakowie uchwała
XIV/2019 21-11-2019 XIV/110/2019 zawarcia umowy najmu części powierzchni dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 89 z przeznaczeniem dla stacji bazowej telefonii komórkowej uchwała
XIII/2019 24-10-2019 XIII/109/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XIII/2019 24-10-2019 XIII/108/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XIII/2019 24-10-2019 XIII/107/2019 zmiany podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa Dzielnic” na rok 2019 uchwała
XIII/2019 24-10-2019 XIII/106/2019 wyrażenia opinii do propozycji ograniczenia lub zakazu poruszania się przy użyciu hulajnóg elektrycznych na terenie parków miejskich zlokalizowanych w Dzielnicy XV Mistrzejowice uchwała
XIII/2019 24-10-2019 XIII/105/2019 zawarcia umowy najmu części powierzchni dachu budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 77 z przeznaczeniem dla stacji bazowej telefonii komórkowej uchwała
XII/2019 19-09-2019 XII/104/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2020 i rok 2019 uchwała
XII/2019 19-09-2019 XII/103/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2020 uchwała
XII/2019 19-09-2019 XII/102/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2020  uchwała
XII/2019 19-09-2019 XII/101/2019 odstąpienia przez Gminę Miejską Kraków od dalszej dzierżawy działki nr 10/2 obr. 2 jednostka ewidencyjna Nowa Huta i przywrócenie parkingu ogólnodostępnego uchwała
XII/2019 19-09-2019 XII/100/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XII/2019 19-09-2019 XII/99/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XII/2019 19-09-2019 XII/98/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XI/2019 29-08-2019 XI/97/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2019 uchwała
XI/2019 29-08-2019 XI/96/2019 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o zmianę lokalizacji mającej powstać w budynku przy ul. Fatimskiej 8 noclegowni/ogrzewalni dla osób bezdomnych na inną lokalizację uchwała
XI/2019 29-08-2019 XI/95/2019 wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego Dzielnicy XV Mistrzejowice  uchwała
XI/2019 29-08-2019 XI/94/2019 sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2019 uchwała
XI/2019 29-08-2019 XI/93/2019 podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2020 roku uchwała  załącznik
XI/2019 29-08-2019 XI/92/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XI/2019 29-08-2019 XI/91/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XI/2019 29-08-2019 XI/90/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XI/2019 29-08-2019 XI/89/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XI/2019 29-08-2019 XI/88/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XI/2019 29-08-2019 XI/87/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
X/2019 03-07-2019 X/86/2019 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na zadaniu uchwalonym uchwałą nr XLII/299/2018 Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice z dnia 22.02.2018 r. uchwała
X/2019 03-07-2019 X/85/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2019 uchwała
X/2019 03-07-2019 X/84/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2019 uchwała
X/2019 03-07-2019 X/83/2019 rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2020 uchwała  załącznik
X/2019 03-07-2019 X/82/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
X/2019 03-07-2019 X/81/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
X/2019 03-07-2019 X/80/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
IX/2019 13-06-2019 IX/79/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2019 uchwała
IX/2019 13-06-2019 IX/78/2019 zmiany podziału środków finansowych na zadanie „Obsługa Dzielnic” na rok 2019 uchwała
IX/2019 13-06-2019 IX/77/2019 zbycia działki położonej przy ulicy Mosdorfa w Krakowie uchwała
IX/2019 13-06-2019 IX/76/2019 zbycia działki położonej przy ulicy Mosdorfa w Krakowie uchwała
IX/2019 13-06-2019 IX/75/2019 zbycia działki położonej przy ulicy Mosdorfa w Krakowie uchwała
IX/2019 13-06-2019 IX/74/2019 zbycia działki położonej przy ulicy Mosdorfa w Krakowie uchwała
VIII/2019 23-05-2019 VIII/73/2019  wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na zadaniu uchwalonym uchwałą nr XLII/298/2018 Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice z dnia 22.02.2018 r. uchwała
VIII/2019 23-05-2019 VIII/72/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2019 uchwała
VIII/2019 23-05-2019 VIII/71/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2019  uchwała
VIII/2019 23-05-2019 VIII/70/2019 wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2020 uchwała  załącznik
VIII/2019 23-05-2019 VIII/69/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2019 uchwała
VIII/2019 23-05-2019 VIII/68/2019 likwidacji istniejących urządzeń małej architektury na terenie placu zabaw os. Piastów uchwała
VIII/2019 23-05-2019 VIII/67/2019 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu osiedla Bohaterów Września uchwała
VIII/2019 23-05-2019 VIII/66/2019 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu osiedla Piastów-Mistrzejowice uchwała
VIII/2019 23-05-2019 VIII/65/2019 ustalenia ostatecznej listy rankingowej zadań w ramach programu pn. „Nowa Huta Dziś!” w roku 2019 uchwała
VIII/2019 23-05-2019 VIII/64/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
VIII/2019 23-05-2019 VIII/63/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
VIII/2019 23-05-2019 VIII/62/2019 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Kruszwickiej w Krakowie uchwała
VIII/2019 23-05-2019 VIII/61/2019 zbycia działki położonej przy ulicy Marycjusza w Krakowie uchwała
VII/2019 17-04-2019 VII/60/2019 przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego uchwała
VII/2019 17-04-2019 VII/59/2019 zmiany realizatorów zadań wskazanych w uchwale nr XLVII/344/2018 Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice z dnia 12.07.2018 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2019 z późn. zm. uchwała
VII/2019 17-04-2019 VII/58/2019 zbycia działki położonej przy ulicy Korony Polskiej w Krakowie uchwała
VII/2019 17-04-2019 VII/57/2019 przyjęcia sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy XV Mistrzejowice oraz poziomu rozdysponowania środków za rok 2018 uchwała  załącznik
VI/2019 21-03-2019 VI/56/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2019 uchwała
VI/2019 21-03-2019 VI/55/2019 wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego na terenie Dzielnicy XV Mistrzejowice uchwała
VI/2019 21-03-2019 VI/54/2019 wskazania lokalizacji dla przyszłych inwestycji parkingowych w Dzielnicy XV Mistrzejowice w celu wykonania analizy możliwości ich budowy przez Miejską Infrastrukturę Sp. z o.o. oraz wpisania wyselekcjonowanych lokalizacji do opracowywanego przez Miejską Infrastrukturę Sp. z o.o. Programu Parkingów Dzielnicowych uchwała  załącznik
VI/2019 21-03-2019 VI/53/2019 funkcjonowania linii autobusowych nr 182 i 482  uchwała
VI/2019 21-03-2019 VI/52/2019 zmiany uchwały Nr XLVII/344/2018 Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice z dnia 12.07.2018 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2019 uchwała  załącznik
VI/2019 21-03-2019 VI/51/2019 zawarcia umowy najmu części powierzchni dachu budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 77 z przeznaczeniem dla stacji bazowej telefonii komórkowej uchwała
VI/2019 21-03-2019 VI/50/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
VI/2019 21-03-2019 VI/49/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
VI/2019 21-03-2019 VI/48/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
VI/2019 21-03-2019 VI/47/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
VI/2019 21-03-2019 VI/46/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2019 uchwała
VI/2019 21-03-2019 VI/45/2019 zgłaszania kandydatur do przyznania Nagrody „Bezpieczny Kraków” za rok 2018 uchwała
V/2019 21-02-2019 V/44/2019 powołania Karola Pęczka na stanowisko wiceprzewodniczącego Komisji Komunikacji Społecznej i Dialogu z Mieszkańcami Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice uchwała
V/2019 21-02-2019 V/43/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
V/2019 21-02-2019 V/42/2019 projektowych inwestycji: „Budowy drogi ekspresowej S52 – Północna Obwodnica Miasta Krakowa” oraz „Budowy drogi ekspresowej S7 – odc. Kraków – Widoma” uchwała
V/2019 21-02-2019 V/41/2019 wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice do udziału w pracach Rady Budżetu Obywatelskiego uchwała
V/2019 21-02-2019 V/40/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2019 uchwała
V/2019 21-02-2019 V/39/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2019 uchwała
V/2019 21-02-2019 V/38/2019

przyjęcia „Dzielnicowego programu robót budowlanych

przy istniejącej miejskiej infrastrukturze drogowej w zakresie dróg innych, niż te wymienione w pkt. 1 lit. c” (drogi wewnętrzne oraz drogi gminne klasy dojazdowej) na terenie Dzielnicy XV Mistrzejowice

uchwała
V/2019 21-02-2019 V/37/2019 przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich placówek: oświaty, kultury, sportu, pomocy społecznej i zdrowia” na lata 2019 – 2023 uchwała
V/2019 21-02-2019 V/36/2019 przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania osób niepełnosprawnych” na lata 2019 – 2023 uchwała
V/2019 21-02-2019 V/35/2019 przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej” na lata 2019 – 2023 uchwała
V/2019 21-02-2019 V/34/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
V/2019 21-02-2019 V/33/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
IV/2019 31-01-2019 IV/32/2019 wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Dzielnicy XV Mistrzejowice uchwała
IV/2019 31-01-2019 IV/31/2019 wyboru Przewodniczącego Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice uchwała
IV/2019 31-01-2019 IV/30/2019 wyboru Przewodniczącego Komisji Sportu, Zdrowia, Rodziny i Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice uchwała
IV/2019 31-01-2019 IV/29/2019 wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice uchwała
IV/2019 31-01-2019 IV/28/2019 wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice uchwała
IV/2019 31-01-2019 IV/27/2019 wyboru Przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego i Mienia Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice uchwała
IV/2019 31-01-2019 IV/26/2019 wyboru Przewodniczącego Komisji Komunikacji Społecznej i Dialogu z Mieszkańcami Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice uchwała
IV/2019 31-01-2019 IV/25/2019 wyboru Przewodniczącego Komisji Terenów Zielonych i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice uchwała
IV/2019 31-01-2019 IV/24/2019 wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice uchwała
IV/2019 31-01-2019 IV/23/2019 wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice uchwała
IV/2019 31-01-2019 IV/22/2019 wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego na terenie Dzielnicy XV Mistrzejowice uchwała
IV/2019 31-01-2019 IV/21/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
III/2019 31-01-2019 III/20/2019 upoważnienia dla Zarządu Dzielnicy XV Mistrzejowice uchwała
III/2019 31-01-2019 III/19/2019 powołania Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice, określenia liczby jej członków, zakresu działania oraz składu osobowego komisji uchwała
III/2019 31-01-2019 III/18/2019 powołania Komisji Sportu, Zdrowia, Rodziny i Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice, określenia liczby jej członków, zakresu działania oraz składu osobowego komisji uchwała
III/2019 31-01-2019 III/17/2019 powołania Komisji Edukacji Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice, określenia liczby jej członków, zakresu działania oraz składu osobowego komisji uchwała
III/2019 31-01-2019 III/16/2019 powołania Komisji Kultury Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice, określenia liczby jej członków, zakresu działania oraz składu osobowego komisji uchwała
III/2019 31-01-2019 III/15/2019 powołania Komisji Planowania Przestrzennego i Mienia Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice, określenia liczby jej członków, zakresu działania oraz składu osobowego komisji uchwała
III/2019 31-01-2019 III/14/2019 powołania Komisji Komunikacji Społecznej i Dialogu z Mieszkańcami Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice, określenia liczby jej członków, zakresu działania oraz składu osobowego komisji uchwała
III/2019 31-01-2019 III/13/2019 powołania Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice, określenia liczby jej członków, zakresu działania oraz składu osobowego komisji uchwała
III/2019 31-01-2019 III/12/2019 powołania Komisji Terenów Zielonych i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice, określenia liczby jej członków, zakresu działania oraz składu osobowego komisji uchwała
III/2019 31-01-2019 III/11/2019 powołania Komisji Budżetowej Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice, określenia liczby jej członków, zakresu działania oraz składu osobowego komisji uchwała
III/2019 31-01-2019 III/10/2019 powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice, określenia liczby jej członków, zakresu działania oraz składu osobowego komisji uchwała
II/2019 10-01-2019 II/9/2019 rozwiązania umowy zawartej pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Spółdzielczym Zrzeszeniem Budowy Domów „ZGODA” przedmiotem, której jest wieczyste użytkowanie działek nr 19/450, nr 19/451 obr. 5 jednostka ewidencyjna Nowa Huta uchwała
II/2019 10-01-2019 II/8/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
II/2019 10-01-2019 II/7/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
II/2019 10-01-2019 II/6/2019 wyboru członka Zarządu Dzielnicy XV Mistrzejowice uchwała
II/2019 10-01-2019 II/5/2019 wyboru członka Zarządu Dzielnicy XV Mistrzejowice uchwała
II/2019 10-01-2019 II/4/2019 wyboru członka Zarządu Dzielnicy XV Mistrzejowice uchwała
II/2019 10-01-2019 II/3/2019 wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XV Mistrzejowice uchwała
II/2019 10-01-2019 II/2/2019 ustalenia liczby osób wchodzących w skład Zarządu Dzielnicy XV Mistrzejowice uchwała
I/2018 17-12-2018 I/1/2018 wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XV Mistrzejowice uchwała