UCHWAŁY RADY DZIELNICY VIII DĘBNIKI

8 kadencja - 2018-2019 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XIV/2019 19-12-2019 XIV/190/2019 uspokojenia ruchu na ul. Obrońców Helu w Krakowie 

uchwała

XIV/2019 19-12-2019 XIV/189/2019 projektu budowlanego dla zadania pn.: „Zielony ogród” do gier sportowych i zabaw na świeżym powietrzu przy ul. Zakrzowieckiej w Krakowie” 

uchwała

XIV/2019 19-12-2019 XIV/188/2019 zbycia części działki nr 393/2 położonej w obrębie 10 jednostce ewidencyjnej Podgórze w rejonie ul. Skwerowej w Krakowie 

uchwała

XIV/2019 19-12-2019 XIV/187/2019 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Rozbudowa budynku usługowego (przedszkola) przy ul. Gwieździstej w Krakowie” 

uchwała

XIV/2019 19-12-2019 XIV/186/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2020 

uchwała

XIV/2019 19-12-2019 XIV/185/2019 likwidacji strefy zamieszkania na ul. Torfowej w Krakowie 

uchwała

XIV/2019 19-12-2019 XIV/184/2019 wprowadzenia strefy zamieszkania na ul. Kwiecistej w Krakowie 

uchwała

XIII/2019 21-11-2019 XIII/183/2019 wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Inwestycyjnych Rady Dzielnicy VIII Dębniki 

uchwała

XIII/2019 21-11-2019 XIII/182/2019 odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji ds. Inwestycyjnych Rady Dzielnicy VIII Dębniki 

uchwała

XIII/2019 21-11-2019 XIII/181/2019 projektu budowlanego dla zadania pn. „Budowa ul. 8 Pułku Ułanów” 

uchwała

XIII/2019 21-11-2019 XIII/180/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2020

uchwała

XIII/2019 21-11-2019 XIII/179/2019 wyznaczenia przejścia dla pieszych w ul. Piltza przy skrzyżowaniu z ul. Lubostroń 

uchwała

XIII/2019 21-11-2019 XIII/178/2019 ustanowienia pomnika przyrody na terenie Dzielnicy VIII Dębniki 

uchwała

XIII/2019 21-11-2019 XIII/177/2019 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Kamieniarskiej w Krakowie” 

uchwała

XIII/2019 21-11-2019 XIII/176/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2020

uchwała

XIII/2019 21-11-2019 XIII/175/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2019 

uchwała

XIII/2019 21-11-2019 XIII/174/2019 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy VIII Dębniki 

uchwała

XIII/2019 21-11-2019 XIII/173/2019 montażu progów zwalniających na ul. Przemiarki w Krakowie 

uchwała

XII/2019 17-10-2019 XII/172/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2019 

uchwała

XII/2019 17-10-2019 XII/171/2019 zmiany organizacji ruchu na pętli autobusowej przy ul. Działowskiego w Krakowie 

uchwała  załącznik

XII/2019 17-10-2019 XII/170/2019 korekty podziału środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” w roku 2019 

uchwała

XII/2019 17-10-2019 XII/169/2019 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Ruczaj w Krakowie” 

uchwała

XII/2019 17-10-2019 XII/168/2019 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku magazynowego na potrzeby Muzeum Etnograficznego przy ul. Dr Józefa Babińskiego 29 w Krakowie” 

uchwała

XII/2019 17-10-2019 XII/167/2019 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi przeciwpożarowej, chodników oraz schodów zewnętrznych do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego przy ul. Praskiej 64 w Krakowie” 

uchwała

XII/2019 17-10-2019 XII/166/2019 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z wbudowanymi usługami i garażem w parterze przy ul. Pychowickiej w Krakowie” 

uchwała

XII/2019 17-10-2019 XII/165/2019 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych (do 3 budynków) z usługami w części budynków wraz z garażami podziemnymi przy ul. Piltza w Krakowie” 

uchwała

XII/2019 17-10-2019 XII/164/2019 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa drogi, chodników i instalacji wewnętrznych: elektrycznej, oświetleniowej i słaboprądowej dla zabudowy jednorodzinnej przy ul. Tynieckiej w Krakowie” 

uchwala

XII/2019 17-10-2019 XII/163/2019 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2018 - 2020 

uchwała

XII/2019 17-10-2019 XII/162/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2019 

uchwala

XII/2019 17-10-2019 XII/161/2019 projektu drogowego pn. „Rozbudowa ul. Kozienickiej w Krakowie” 

uchwala

XII/2019 17-10-2019 XII/160/2019 montażu progu zwalniającego na ul. Kwiecistej w Krakowie

uchwała

XI/2019 24-09-2019 XI/159/2019 nadania nazwy ulicy 

uchwała

XI/2019 24-09-2019 XI/158/2019 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa magistrali ciepłowniczej przy ulicach Grota-Roweckiego, Stanisława Rostworowskiego, Pszczelnej w Krakowie” 

uchwała

XI/2019 24-09-2019 XI/157/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2019

uchwała

XI/2019 24-09-2019 XI/156/2019 projektu drogowego pn. „Rozbudowa ul. Piltza na długości działki 19/1 obr. 42 Podgórze” 

uchwała

XI/2019 24-09-2019 XI/155/2019 propozycji nowych przebiegów tras rowerowych układu podstawowego na terenie Dzielnicy 

uchwała

XI/2019 24-09-2019 XI/154/2019 zmiany organizacji ruchu na ul. Wzgórze i ul. Skalica w Krakowie 

uchwała

XI/2019 24-09-2019 XI/153/2019 wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego 

uchwała

XI/2019 24-09-2019 XI/152/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2020 

uchwała

XI/2019 24-09-2019 XI/151/2019 podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w roku 2020 

uchwała

X/2019 29-08-2019 X/150/2019 miejsc parkingowych przy ul. Czerwone Maki 

uchwala

X/2019 29-08-2019 X/149/2019 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami handlowo – usługowo – biurowymi, garażem podziemnym przy ul. Bunscha w Krakowie” 

uchwała

X/2019 29-08-2019 X/148/2019 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Studzianki w Krakowie” 

uchwała

X/2019 29-08-2019 X/147/2019 sprzedaży działki nr 232/10 położonej w obrębie 43 jednostce ewidencyjnej Podgórze w rejonie ul. Obozowej w Krakowie 

uchwała

X/2019 29-08-2019 X/146/2019 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami handlowo-usługowymi w parterze i garażami podziemnymi przy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie” 

uchwała

X/2019 29-08-2019 X/145/2019 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2017 - 2020 

uchwała

X/2019 29-08-2019 X/144/2019 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2017 - 2019 

uchwała

X/2019 29-08-2019 X/143/2019 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2017 - 2021 

uchwała

X/2019 29-08-2019 X/142/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2020

uchwała

X/2019 29-08-2019 X/141/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2019 

uchwała

X/2019 29-08-2019 X/140/2019 wprowadzenia kontrapasa rowerowego na ul. Madalińskiego 

uchwała

IX/2019 09-07-2019 IX/139/2019 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy VIII Dębniki 

uchwała

IX/2019 09-07-2019 IX/138/2019 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2020 - 2021

uchwała

IX/2019 09-07-2019 IX/137/2019 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2020 - 2021 

uchwała

IX/2019 09-07-2019 IX/136/2019 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2020 - 2022 

uchwała

IX/2019 09-07-2019 IX/135/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2019 

uchwała

IX/2019 09-07-2019 IX/134/2019 przystąpienia Dzielnicy VIII Dębniki do „grantów dzielnicowych” w ramach Programu „Bezpieczny Kraków” 

uchwała

IX/2019 09-07-2019 IX/133/2019 przystąpienia do projektu bezpłatnych warsztatów z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej BLS/AED w ramach Programu „Bezpieczny Kraków” 

uchwała

IX/2019 09-07-2019 IX/132/2019 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, garażem podziemnym, ciągiem pieszo-jezdnym i naziemnymi miejscami postojowymi przy ul. Zachodniej w Krakowie” 

uchwała

IX/2019 09-07-2019 IX/131/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2019 

uchwała

IX/2019 09-07-2019 IX/130/2019 organizacji ruchu przy ul. Obozowej 

uchwała

IX/2019 09-07-2019 IX/129/2019 organizacji ruchu przy ul. Warchałowskiego 

uchwała

IX/2019 09-07-2019 IX/128/2019 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego, siłowni na wolnym powietrzu, wielofunkcyjnych urządzeń sportowych oraz miejsc postojowych i drogi dojazdowej do boiska wraz z oświetleniem terenu i monitoringiem, zagospodarowaniem terenu oraz montażem obiektów małej architektury przy ul. Kolistej w Krakowie” 

uchwała

IX/2019 09-07-2019 IX/127/2019 rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2020 

uchwała

IX/2019 09-07-2019 IX/126/2019 wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych 

uchwała

IX/2019 09-07-2019 IX/125/2019 kontynuowania w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zadań inwestycyjnych 

uchwała

IX/2019 09-07-2019 IX/124/2019 zmiany organizacji ruchu przy ul. Miłkowskiego 

uchwała

VIII/2019 11-06-2019 VIII/123/2019 organizacji ruchu w okolicach cmentarza przy ul. Czerwone Maki

uchwała

VIII/2019 11-06-2019 VIII/122/2019 sprzedaży części działki nr 291 położonej w obrębie 9 jednostce ewidencyjnej Podgórze przy ul. Salezjańskiej

uchwała

VIII/2019 11-06-2019 VIII/121/2019 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym przy ul. Kobierzyńskiej/Liściastej w Krakowie”

uchwała

VIII/2019 11-06-2019 VIII/120/2019 sprzedaży części działki nr 194/338 oraz części działki nr 228/9 położonych w obrębie 43 jednostce ewidencyjnej Podgórze w rejonie ul. Burgundzkiej/Żywieckiej w Krakowie

uchwała

VIII/2019 11-06-2019 VIII/119/2019 wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Rodzinnej

uchwała

VIII/2019 11-06-2019 VIII/118/2019 likwidacji starej drogi przy ul. Zachodniej w Krakowie

uchwała

VIII/2019 11-06-2019 VIII/117/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2019

uchwała

VII/2019 21-05-2019 VII/116/2019 opinii dot. wniosku o budowę sieci kanalizacyjnej przy ul. Spacerowej w Krakowie 

uchwała

VII/2019 21-05-2019 VII/115/2019 opinii do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji 

uchwała

VII/2019 21-05-2019 VII/114/2019 zmiany profilu Filii nr 31 Biblioteki Kraków przy ul. Zachodniej 7 

uchwała

VII/2019 21-05-2019 VII/113/2019 przebudowy ul. Obrońców Helu w Krakowie 

uchwała

VII/2019 21-05-2019 VII/112/2019 wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego 

uchwała

VII/2019 21-05-2019 VII/111/2019 sprzedaży działki nr 43/17 położonej w obrębie 11 jednostce ewidencyjnej Podgórze przy ul. Twardowskiego w Krakowie 

uchwała

VII/2019 21-05-2019 VII/110/2019 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Drukarskiej w Krakowie” 

uchwała

VII/2019 21-05-2019 VII/109/2019 opinii dot. wniosku o budowę sieci kanalizacyjnej przy ulicach: Lutego Tura, Heligundy i Walgierza Wdałego w Krakowie 

uchwała

VII/2019 21-05-2019 VII/108/2019 likwidacji miejsc postojowych na ul. Jaworowej w Krakowie 

uchwała

VII/2019 21-05-2019 VII/107/2019 organizacji ruchu przy ul. Lubostroń w Krakowie 

uchwała

VII/2019 21-05-2019 VII/106/2019 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2020 - 2021 

uchwała

VII/2019 21-05-2019 VII/105/2019 wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2020 

uchwała

VII/2019 21-05-2019 VII/104/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2019 

uchwała

VII/2019 21-05-2019 VII/103/2019 przebiegu granic Dzielnic VIII, IX i X 

uchwała

VI/2019 16-04-2019 VI/102/2019 miejsc parkingowych przy ul. Czerwone Maki 

uchwała

VI/2019 16-04-2019 VI/101/2019 nadania nazwy ulicy 

uchwała

VI/2019 16-04-2019 VI/100/2019 przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego

uchwała

VI/2019 16-04-2019 VI/99/2019 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami handlowo-usługowo-biurowymi zlokalizowanymi w parterze i garażem podziemnym przy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie” 

uchwała

VI/2019 16-04-2019 VI/98/2019 projektu budowlanego przebudowy drogi publicznej – ul. Tynieckiej (działka nr 306 obr. 74 Podgórze) wraz z budową zjazdu publicznego na działkę nr 107/2 obr. jw.  

uchwała

VI/2019 16-04-2019 VI/97/2019 sprzedaży części działki nr 142/1 położonej w obrębie 9 jednostce ewidencyjnej Podgórze przy ul. Salezjańskiej 

uchwała

VI/2019 16-04-2019 VI/96/2019 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Planowania Przestrzennego i Terenów Zielonych Rady Dzielnicy VIII Dębniki 

uchwała

VI/2019 16-04-2019 VI/95/2019 przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

uchwała

VI/2019 16-04-2019 VI/94/2019 wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego

uchwała

VI/2019 16-04-2019 VI/93/2019 wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego

uchwała

VI/2019 16-04-2019 VI/92/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2019

uchwała

VI/2019 16-04-2019 VI/91/2019 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2017 - 2019

uchwała

VI/2019 16-04-2019 VI/90/2019 uzupełnienia składu Komisji Praworządności, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy VIII Dębniki

uchwała

V/2019 19-03-2019 V/89/2019 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2018 - 2020 

uchwała

V/2019 19-03-2019 V/88/2019 nadania nazwy ulicy 

uchwała

V/2019 19-03-2019 V/87/2019 nadania nazwy ulicy 

uchwała

V/2019 19-03-2019 V/86/2019 sprzedaży części działek nr: 219/21 i 231 położonych w obrębie 7 jednostce ewidencyjnej Podgórze przy ul. Sodowej w Krakowie 

uchwala

V/2019 19-03-2019 V/85/2019 wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy VIII Dębniki do składu Rady Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa 

uchwała

V/2019 19-03-2019 V/84/2019 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Kultury Rady Dzielnicy VIII Dębniki 

uchwała

V/2019 19-03-2019 V/83/2019 nadania nazwy ulicy 

uchwała

V/2019 19-03-2019 V/82/2019 przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania osób niepełnosprawnych” 

uchwała

V/2019 19-03-2019 V/81/2019 przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej” 

uchwała

V/2019 19-03-2019 V/80/2019 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego i Terenów Zielonych Rady Dzielnicy VIII Dębniki 

uchwała

V/2019 19-03-2019 V/79/2019 wniosków do sporządzanego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa 

uchwała

V/2019 19-03-2019 V/78/2019 opinii dot. wniosku o budowę sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Nad Czerną w Krakowie 

uchwała

V/2019 19-03-2019 V/77/2019

przyjęcia „Dzielnicowego programu robót budowlanych przy istniejącej miejskiej infrastrukturze drogowej w zakresie dróg innych niż te wymienione w pkt. 1 lit. c” na terenie Dzielnicy VIII Dębniki

uchwała

V/2019 19-03-2019 V/76/2019 zmiany uchwały Nr XLVIII/487/2018 z dnia 16 lipca 2018 r. z późn. zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2019 

uchwała

V/2019 19-03-2019 V/75/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2019 

uchwała

V/2019 19-03-2019 V/74/2019 przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich szkół i placówek oświatowych, kultury, sportu, pomocy społecznej i zdrowia” 

uchwała

IV/2019 21-02-2019 IV/73/2019 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2017 - 2020 uchwała
IV/2019 21-02-2019 IV/72/2019 uznania obiektu przyrodniczego za pomnik przyrody

uchwała

IV/2019 21-02-2019 IV/71/2019 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Kultury Rady Dzielnicy VIII Dębniki

uchwała

IV/2019 21-02-2019 IV/70/2019 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy VIII Dębniki

uchwała

IV/2019 21-02-2019 IV/69/2019 Trasy Pychowickiej

uchwala

IV/2019 21-02-2019 IV/68/2019 wskazania lokalizacji dla przyszłych inwestycji parkingowych w Dzielnicy VIII, w celu wykonania analizy możliwości ich budowy przez Miejską Infrastrukturę Sp. z o.o. oraz wpisania wyselekcjonowanych lokalizacji do opracowanego przez MI Sp. z o.o. Programu Parkingów Dzielnicowych

uchwała

IV/2019 21-02-2019 IV/67/2019 opinii dot. wniosku o budowę sieci kanalizacyjnej przy ul. Stępice w Krakowie

uchwała

IV/2019 21-02-2019 IV/66/2019 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Magnolii w Krakowie”

uchwała

IV/2019 21-02-2019 IV/65/2019 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, z garażem podziemnym przy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie”

uchwała

IV/2019 21-02-2019 IV/64/2019 sprzedaży części działki nr 24/25 położonej w obrębie 7 jednostce ewidencyjnej Podgórze przy ul. Tynieckiej w Krakowie

uchwała

IV/2019 21-02-2019 IV/63/2019 budowy przepompowni ścieków przy ul. Zakrzowieckiej w Krakowie

uchwała

IV/2019 21-02-2019 IV/62/2019 uzupełnienia składu Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy VIII Dębniki

uchwała

IV/2019 21-02-2019 IV/61/2019 uzupełnienia składu Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy VIII Dębniki

uchwała

IV/2019 21-02-2019 IV/60/2019 opinii dot. wniosku o budowę sieci kanalizacyjnej przy ul. Lubostroń w Krakowie

uchwała

IV/2019 21-02-2019 IV/59/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2019

uchwała

IV/2019 21-02-2019 IV/58/2019 sprzedaży działek nr 189/26, 189/46 i części działki nr 189/42 położonych w obrębie 40 jednostce ewidencyjnej Podgórze przy ul. Batalionów Chłopskich

uchwała

III/2019 31-01-2019 III/57/2019 wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Inwestycyjnych Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/56/2019 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/55/2019 wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/54/2019 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Praworządności, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/53/2019 wyboru Przewodniczącego Komisji Praworządności, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/52/2019 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/51/2019 wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/50/2019 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Sportu Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/49/2019 wyboru Przewodniczącego Komisji Sportu Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/48/2019 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/47/2019 wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/46/2019 wyboru Przewodniczącego Komisji Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/45/2019 wyboru Przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego i Terenów Zielonych Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/44/2019 wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/43/2019 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Kultury Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/42/2019 wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/41/2019 zmiany organizacji ruchu na ul. Drukarskiej w Krakowie  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/40/2019 opinii dot. wniosku o budowę sieci kanalizacyjnej przy ul. Babińskiego oraz ul. Bunscha w Krakowie  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/39/2018

wskazania przedstawicieli dzielnicy do uczestniczenia w wizjach lokalowych w zakresie lokali mieszkalnych będących w zasobach Gminy Miejskiej Kraków zlokalizowanych na obszarze dzielnicy

uchwała
III/2019 31-01-2019 III/38/2019 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa Parku Krakowian z funkcją ogródka jordanowskiego przy ul. Krzewowej w Krakowie”  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/37/2019 projektu budowlano-wykonawczego przyłącza oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy ul. M. Konopnickiej w Krakowie  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/36/2019 projektu budowlano-wykonawczego przyłącza oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy ul. Zachodniej w Krakowie  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/35/2019 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Rozbudowa budynku usługowego (przedszkola) przy ul. Gwieździstej w Krakowie”  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/34/2019 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Parku Podworskiego w Skotnikach przy ul. Skotnickiej w Krakowie”  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/33/2019 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa hali namiotowej przekrywającej dwa korty do tenisa ziemnego oraz boisko wielofunkcyjne wraz z wiatą łączącą halę namiotową z istniejącym budynkiem szatniowo-socjalnym TS Tramwaj przy ul. Praskiej w Krakowie”  uchwala
III/2019 31-01-2019 III/32/2019 projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – zagospodarowanie terenu przy ul. Przyzby i ul. Magnolii w Krakowie”  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/31/2019 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Skotniki - Północ”  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/30/2019 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zalesie 21D w Krakowie”  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/29/2019 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w części parteru budynku przy ul. Kobierzyńskiej i Gwieździstej w Krakowie” uchwała
III/2019 31-01-2019 III/28/2019 projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2019 r.  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/27/2019 zawarcia umowy najmu części powierzchni dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 62 położonego przy ul. Ćwikłowej 1 w Krakowie uchwała
III/2019 31-01-2019 III/26/2019 sprzedaży części działki nr 10/18 i całej działki nr 11/21 położonych w Krakowie, obręb 34 jednostka ewidencyjna Podgórze  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/25/2019 sprzedaży działek nr 442/13, 443/10 i 443/12 położonych w Krakowie, obręb 7 jednostka ewidencyjna Podgórze  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/24/2019 sprzedaży części działki nr 69/27 położonej przy ul. Obrony Tyńca w Krakowie, obręb 75 jednostka ewidencyjna Podgórze  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/23/2019 sprzedaży części działki nr 127/48 położonej przy ul. Zakleśnie w Krakowie, obręb 76 jednostka ewidencyjna Podgórze  uchwała
II/2019 08-01-2019 II/22/2019 powołania Komisji Praworządności, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
II/2019 08-01-2019 II/21/2019 powołania Komisji Sportu Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
II/2019 08-01-2019 II/20/2019 powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
II/2019 08-01-2019 II/19/2019 powołania Komisji Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
II/2019 08-01-2019 II/18/2019 powołania Komisji Planowania Przestrzennego i Terenów Zielonych Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
II/2019 08-01-2019 II/17/2019 powołania Komisji Kultury Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
II/2019 08-01-2019 II/16/2019 powołania Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
II/2019 08-01-2019 II/15/2019 powołania Komisji Edukacji Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
II/2019 08-01-2019 II/14/2019 powołania Komisji ds. Inwestycyjnych Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
II/2019 08-01-2019 II/13/2019 powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego oraz Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
II/2019 08-01-2019 II/12/2019 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
II/2019 08-01-2019 II/11/2019 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
II/2019 08-01-2019 II/10/2019 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
II/2019 08-01-2019 II/9/2019 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
II/2019 08-01-2019 II/8/2019 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
II/2019 08-01-2019 II/7/2019 upoważnienia Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
II/2019 08-01-2019 II/6/2019 wyboru członka Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
II/2019 08-01-2019 II/5/2019 wyboru członka Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
II/2019 08-01-2019 II/4/2019 wyboru członka Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
II/2019 08-01-2019 II/3/2019 ustalenia liczby osób wchodzących w skład Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
II/2019 08-01-2019 II/2/2019 wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
I/2018 20-12-2018 I/1/2018 wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała