UCHWAŁY RADY DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY

8 kadencja - 2018-2019 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XVIII/2019 19-12-2019 XVIII/225/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XVIII/2019 19-12-2019 XVIII/224/2019 wprowadzenia strefy zamieszkania na ulicy Stelmachów uchwała
XVIII/2019 19-12-2019 XVIII/223/2019 włączenia nieruchomości przy ul. Na Budzyniu do programu inwestycyjnego pn. „Budowa Infrastruktury Sanitarnej” prowadzonego przez MPWiK S.A. w Krakowie uchwała
XVIII/2019 19-12-2019 XVIII/222/2019 ustanowienia strefy zamieszkania na ulicy Słomczyńskiego uchwała
XVIII/2019 19-12-2019 XVIII/221/2019 zmiany uchwały nr XI/149/2019 Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały z dna 11 lipca 2019 roku w sprawie opinii do projektu przebudowy ulicy Gdyńskiej uchwała
XVIII/2019 19-12-2019 XVIII/220/2019

ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Narutowicza w Krakowie

uchwała
XVIII/2019 19-12-2019 XVIII/219/2019 postulatów i propozycji sposobu zagospodarowania przestrzennego obszaru Pasternik uchwała
XVIII/2019 19-12-2019 XVIII/218/2019 postulatów i propozycji sposobu zagospodarowania przestrzennego obszaru Tonie A-B uchwała
XVIII/2019 19-12-2019 XVIII/217/2019 wzmocnienia oferty przewozowej na trasie do Nowego Kleparza uchwała
XVII/2019 09-12-2019 XVII/216/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2019 uchwała
XVI/2019 28-11-2019 XVI/215/2019  włączenia ul. Pejzażowej do programu inwestycyjnego pn. „Budowa Infrastruktury Sanitarnej” prowadzonego przez MPWiK S.A. w Krakowie   uchwała
XVI/2019 28-11-2019 XVI/214/2019 

wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących wprowadzenia czasowego zakazu wjeżdżania do miasta Krakowa przez teren Dzielnicy IV Prądnik Biały samochodów ciężarowych o masie całkowitej większej, niż 12 ton

uchwała
XVI/2019 28-11-2019 XVI/213/2019  montażu słupków ograniczających parkowanie przy ul. Rusznikarskiej   uchwała
XVI/2019 28-11-2019 XVI/212/2019  starania mieszkańców Dzielnicy IV w celu zaproponowania nadania imienia nowobudowanej szkoły na Górce Narodowej Wschód przy ul. Meiera  uchwała
XVI/2019 28-11-2019 XVI/211/2019  przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XVI/2019 28-11-2019 XVI/210/2019  przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XVI/2019 28-11-2019 XVI/209/2019  przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XVI/2019 28-11-2019 XVI/208/2019  przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XVI/2019 28-11-2019 XVI/207/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XVI/2019 28-11-2019 XVI/206/2019  przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XVI/2019 28-11-2019 XVI/205/2019  przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XVI/2019 28-11-2019 XVI/204/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XVI/2019 28-11-2019 XVI/203/2019  zmiany organizacji ruchu na ul. Jaracza uchwała
XVI/2019 28-11-2019 XVI/202/2019  zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2019-2023  uchwała
XVI/2019 28-11-2019 XVI/201/2019  korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2020  uchwała
XVI/2019 28-11-2019 XVI/200/2019  korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2019 uchwała
XVI/2019 28-11-2019 XVI/199/2019

korekty uchwały nr XIII/156/2019 Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2020

uchwała
XVI/2019 28-11-2019 XVI/198/2019 poparcia starań mieszkańców os. Gotyk w Krakowie, dotyczących utworzenia parku kieszonkowego na przedłużeniu ul. Grabczaka pomiędzy ul. Felińskiego i Meiera uchwała
XV/2019 10-10-2019 XV/197/2019 montażu progu zwalniającego pomiędzy ulicą Wilczą a wiaduktem kolejowym nad ulicą Radzikowskiego uchwała
XV/2019 10-10-2019 XV/196/2019 poprawy bezpieczeństwa pieszych w rejonie ulicy Wilczej i Czerwieńskiego uchwała
XV/2019 10-10-2019 XV/195/2019

utworzenia parku miejskiego w rejonie Fortu Bronowice przy ul. Rydla w Krakowie

uchwała
XV/2019 10-10-2019 XV/194/2019 obwodów szkół na terenie Dzielnicy IV w Krakowie uchwała
XV/2019 10-10-2019 XV/193/2019 uchylenia uchwały Nr XIV/172/2019 Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały z dnia 26 września 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyłonienia propozycji nazwy patrona dla nowobudowanej szkoły na Górce Narodowej Wschód przy ul. Meiera uchwała
XV/2019 10-10-2019 XV/192/2019

wskazania członków Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały do pracy w jury konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pt. PRĄDNIK BIAŁY - HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ organizowanego przez Muzeum Miasta Krakowa we współpracy z Radą i Zarządem Dzielnicy IV Prądnik Biały oraz w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/171/2019 Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały z dnia 26 września 2019 r. w sprawie powołania jury w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży pt. PRĄDNIK BIAŁY-HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

uchwała
XV/2019 10-10-2019 XV/191/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2020 uchwała
XV/2019 10-10-2019 XV/190/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2019 uchwała
XV/2019 10-10-2019 XV/189/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XV/2019 10-10-2019 XV/188/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XV/2019 10-10-2019 XV/187/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XV/2019 10-10-2019 XV/186/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XV/2019 10-10-2019 XV/185/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XV/2019 10-10-2019 XV/184/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XV/2019 10-10-2019 XV/183/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XV/2019 10-10-2019 XV/182/2019 organizacji ruchu na ul. Wewnętrznej, Skrajnej, Owsianej, Bliskiej i Północnej uchwała
XV/2019 10-10-2019 XV/181/2019 organizacji ruchu na ul. Żabiniec i Frycza - Modrzewskiego uchwała załącznik
XV/2019 10-10-2019 XV/180/2019 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Siewna” uchwała
XIV/2019 26-09-2019 XIV/179/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2019 uchwała
XIV/2019 26-09-2019 XIV/178/2019 zbycia działki przy ul. Nad Sudołem w Krakowie uchwała
XIV/2019 26-09-2019 XIV/177/2019 wydania pozytywnej opinii dla dokumentu „Studium podstawowych tras rowerowych miasta Krakowa” uchwała
XIV/2019 26-09-2019 XIV/176/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XIV/2019 26-09-2019 XIV/175/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XIV/2019 26-09-2019 XIV/174/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XIV/2019 26-09-2019 XIV/173/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XIV/2019 26-09-2019 XIV/172/2019 powołania komisji konkursowej ds. wyłonienia propozycji nazwy patrona dla nowobudowanej szkoły na Górce Narodowej Wschód przy ul. Meiera uchwała
XIV/2019 26-09-2019 XIV/171/2019 powołania jury w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży pt. PRĄDNIK BIAŁY - HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ uchwała
XIV/2019 26-09-2019 XIV/170/2019 opinii w przedmiocie inwestycji przy ul. Radzikowskiego uchwała
XIII/2019 29-08-2019  XIII/169/2019  zaopiniowania projektu placu zabaw w Parku Krowoderskim  uchwała
XIII/2019 29-08-2019  XIII/168/2019  budowy nowego budynku przedszkola przy ul. Stawowej 179 w ZSO nr 53  uchwała
XIII/2019 29-08-2019  XIII/167/2019  progu zwalniającego na ul. Sosnowieckiej w Krakowie  uchwała  załącznik
XIII/2019 29-08-2019  XIII/166/2019  wprowadzenia strefy zamieszkania na ul. Jazowej w Krakowie  uchwała
XIII/2019 29-08-2019  XIII/165/2019  przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XIII/2019 29-08-2019  XIII/164/2019  przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XIII/2019 29-08-2019  XIII/163/2019  przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XIII/2019 29-08-2019  XIII/162/2019  przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XIII/2019 29-08-2019  XIII/161/2019  przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XIII/2019 29-08-2019  XIII/160/2019  wyznaczenia miejsca poprzez znak D-18 przy ul. Stachiewicza w Krakowie  uchwała
XIII/2019 29-08-2019  XIII/159/2019  wprowadzenia ograniczenia prędkości na ulicy Pejzażowej w Krakowie  uchwała
XIII/2019 29-08-2019 XIII/158/2019  parkowania pojazdów na ulicy Na Polach w Krakowie  uchwała
XIII/2019 29-08-2019  XIII/157/2019  zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2019-2023  uchwała
XIII/2019 29-08-2019 XIII/156/2019  korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2020  uchwała
XIII/2019 29-08-2019 XIII/155/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2019 uchwała
XII/2019 22-08-2019 XII/154/2019  poszerzenia strefy płatnego parkowania na terenie Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
XII/2019 22-08-2019 XII/153/2019  korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2020 uchwała
XII/2019 22-08-2019 XII/152/2019  korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2019  uchwała
XII/2019 22-08-2019 XII/151/2019   podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” Dzielnicy IV Prądnik Biały na 2020 r. uchwała
XII/2019 22-08-2019 XII/150/2019 przeniesienia środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” Dzielnicy IV Prądnik Biały na 2019 r. uchwała
XI/2019 11-07-2019 XI/149/2019  opinii do projektu przebudowy ulicy Gdyńskiej  uchwała
XI/2019 11-07-2019 XI/148/2019  budowy ekranów akustycznych przy ul. Jasnogórskiej  uchwała
XI/2019 11-07-2019 XI/147/2019  opinii dla wniosku w zakresie jego ogólnodostępności BO.D4.40/19  uchwała
XI/2019 11-07-2019 XI/146/2019

wydania opinii dla zadania rozbudowy i budowy ul. Meiera w Krakowie na odcinku od pawilonu Biedronki do działki nr 257/9 obr. 28 j.ew. Krowodrza wraz z rozbudową sieci uzbrojenia terenu

uchwała
XI/2019 11-07-2019 XI/145/2019  wydania opinii dla zadania rozbudowy i budowy ul. Meiera w Krakowie na odcinku od działki nr 257/9 obr. 28 Krowodrza do zakresu inwestycji P&R uchwała
XI/2019 11-07-2019 XI/144/2019  korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2019  uchwała
XI/2019 11-07-2019 XI/143/2019  zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2019-2023 uchwała
XI/2019 11-07-2019 XI/142/2019  rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2020 uchwała  załącznik
XI/2019 11-07-2019 XI/141/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
X/2019 27-06-2019 X/140/2019 opinii co do ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Białoprądnickiej uchwała
X/2019 27-06-2019 X/139/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2019 uchwała
X/2019 27-06-2019 X/138/2019

lokalizacji piłkochwytów w ramach zadania pn. „Projekt piłkochwytów w Parku Krowoderskim na dz. nr 3/11 obr. 44 Krowodrza w Krakowie”

uchwała
X/2019 27-06-2019 X/137/2019 likwidacji kontrapasa rowerowego przy ul. Bałtyckiej uchwała
X/2019 27-06-2019 X/136/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
X/2019 27-06-2019 X/135/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
X/2019 27-06-2019 X/134/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
X/2019 27-06-2019 X/133/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
X/2019 27-06-2019 X/132/2019 zabezpieczenie środków finansowych na opracowanie koncepcji dotyczącej budowy ciągu pieszego łączącego ul. Felińskiego z ul. Ks. Meiera na działkach 122/2 i 124/1 obr. 28 Krowodrza i uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy uchwała  załącznik
IX/2019 30-05-2019 IX/131/2019 dwukierunkowego ruchu rowerowego przy ulicy Bursztynowej uchwała
IX/2019 30-05-2019 IX/130/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2019  uchwała  załącznik
IX/2019 30-05-2019 IX/129/2019 wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2020  uchwała  załącznik
IX/2019 30-05-2019 IX/128/2019 demontażu progu zwalniającego na ul. Wysockiego w Krakowie  uchwała
IX/2019 30-05-2019 IX/127/2019 montażu znaku B-35 przy ul. Felińskiego uchwała
IX/2019 30-05-2019 IX/126/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
IX/2019 30-05-2019 IX/125/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
IX/2019 30-05-2019 IX/124/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
IX/2019 30-05-2019 IX/123/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
IX/2019 30-05-2019 IX/122/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
IX/2019 30-05-2019 IX/121/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
IX/2019 30-05-2019 IX/120/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
VIII/2019 17-04-2019 VIII/119/2019  zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2019-2023 uchwała
VIII/2019 17-04-2019 VIII/118/2019  przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego  uchwała
VIII/2019 17-04-2019 VIII/117/2019  opinii co do zbycia nieruchomości przy ul. Radzikowskiego  uchwała
VIII/2019 17-04-2019 VIII/116/2019 

przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały za 2018 r.

uchwała
VIII/2019 17-04-2019 VIII/115/2019  korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2019  uchwała  załącznik
VIII/2019 17-04-2019 VIII/114/2019  włączenia do Budżetu Miasta Krakowa zadań dotyczących termomodernizacji Szkół Podstawowych nr: 58, 107, 119 uchwała
VIII/2019 17-04-2019 VIII/113/2019  opinii co do ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie uchwała
VIII/2019 17-04-2019 VIII/112/2019 

przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

uchwała
VIII/2019 17-04-2019 VIII/111/2019 

przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

uchwała
VIII/2019 17-04-2019 VIII/110/2019 

przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

uchwała
VIII/2019 17-04-2019 VIII/109/2019 

przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

uchwała
VIII/2019 17-04-2019 VIII/108/2019 

przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

uchwała
VIII/2019 17-04-2019 VIII/107/2019 

przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

uchwała
VIII/2019 17-04-2019 VIII/106/2019 

przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

uchwała
VIII/2019 17-04-2019 VIII/105/2019

przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

uchwała
VII/2019 21-03-2019 VII/104/2019 

opinii w przedmiocie warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Conrada 29 A w Krakowie

uchwała
VII/2019 21-03-2019  VII/103/2019  lokalizacji kapliczki na rogu ulic Chełmońskiego i Stachiewicza  uchwała
VII/2019 21-03-2019  VII/102/2019  zagospodarowania i zbycia działek przy ul. Jęczmiennej  uchwała
VII/2019 21-03-2019  VII/101/2019  przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
VII/2019 21-03-2019 VII/100/2019  przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
VII/2019 21-03-2019  VII/99/2019  przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
VII/2019 21-03-2019  VII/98/2019  przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
VII/2019 21-03-2019 VII/97/2019  przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
VII/2019 21-03-2019  VII/96/2019  przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
VII/2019 21-03-2019  VII/95/2019  przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
VII/2019 21-03-2019  VII/94/2019  przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
VII/2019 21-03-2019  VII/93/2019  przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
VII/2019 21-03-2019 VII/92/2019  przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
VII/2019 21-03-2019  VII/91/2019  przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
VII/2019 21-03-2019  VII/90/2019  przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
VII/2019 21-03-2019 VII/89/2019  przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
VII/2019 21-03-2019  VII/88/2019  przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
VII/2019 21-03-2019 VII/87/2019  nominacji do nagrody „Bezpieczny Kraków” za rok 2018  uchwała
VII/2019 21-03-2019 VII/86/2019  nominacji do nagrody „Bezpieczny Kraków” za rok 2018  uchwała
VII/2019 21-03-2019 VII/85/2019  montażu znaku B-36 na ul. Stawowej uchwała
VII/2019 21-03-2019 VII/84/2019  montażu znaku D-52 (Strefa ruchu) przy ul. Krowoderskich Zuchów 15  uchwała
VII/2019 21-03-2019 VII/83/2019  przyjęcia „Dzielnicowego programu robót budowlanych przy istniejącej miejskiej infrastrukturze drogowej w zakresie dróg innych niż te wymienione w pkt. 1 lit. „c” (drogi wewnętrzne i drogi dojazdowe) na terenie Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
II/2019 21-03-2019 VII/82/2019  zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2019-2023  uchwała
VII/2019 21-03-2019 VII/81/2019  korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2019  uchwała  załącznik
VI/2019 21-02-2019 VI/80/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
VI/2019 21-02-2019 VI/79/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
VI/2019 21-02-2019 VI/78/2019 opinii do projektu przebudowy skrzyżowania ulicy Wybickiego z ulicą Rusznikarską uchwała
VI/2019  21-02-2019  VI/77/2019   montażu znaku B-35 na ul. Radzikowskiego  uchwała
VI/2019  21-02-2019 VI/76/2019   opinii do projektu przebudowy mostu nad potokiem Bibiczanka  uchwała
VI/2019 21-02-2019  VI/75/2019  opinii na temat projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany siedzib trzech filii Biblioteki Kraków, utworzenia wypożyczalni międzyfilialnej oraz wprowadzenia zmian w statucie Biblioteki Kraków  uchwała
VI/2019  21-02-2019  VI/74/2019  przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich placówek kultury na terenie Dzielnicy IV Prądnik Biały”  uchwała
VI/2019  21-02-2019  VI/73/2019 przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich placówek pomocy społecznej i zdrowia”  uchwała
VI/2019  21-02-2019  VI/72/2019   przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania osób niepełnosprawnych”  uchwała  załącznik
VI/2019  21-02-2019  VI/71/2019  wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały do składu Rady Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa  uchwała
VI/2019  21-02-2019  VI/70/2019  zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2019-2023  uchwała
VI/2019  21-02-2019  VI/69/2019  korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2019  uchwała  załącznik
VI/2019  21-02-2019  VI/68/2019  przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich placówek sportu”  uchwała  załącznik
VI/2019  21-02-2019  VI/67/2019  przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
VI/2019  21-02-2019  VI/66/2019  przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
VI/2019  21-02-2019 VI/65/2019  przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
VI/2019  21-02-2019 VI/64/2019  przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
VI/2019  21-02-2019  VI/63/2019  przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
VI/2019  21-02-2019  VI/62/2019  przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
VI/2019  21-02-2019  VI/61/2019  przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
VI/2019  21-02-2019  VI/60/2019  przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
VI/2019 21-02-2019 VI/59/2019 przyjęcia „Dzielnicowego program wspierania działalności miejskich placówek oświatowych na terenie Dzielnicy IV Prądnik Biały” uchwała
VI/2019 21-02-2019 VI/58/2019 warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zagospodarowaniem terenu na działce nr 966 obr. 43 Krowodrza, przy ul. Narutowicza 27 w Krakowie” uchwała
V/2019 08-02-2019 V/57/2019 projektu budowy zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 uchwała
V/2019 08-02-2019 V/56/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2019 uchwała  załącznik
V/2019 08-02-2019 V/55/2019 zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2019-2023 uchwała
V/2019 08-02-2019 V/54/2019

zmiany uchwały Nr LIV/570/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku z późn. zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2019

uchwała
IV/2019 29-01-2019 IV/53/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
IV/2019 29-01-2019 IV/52/2019 zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2019-2023  uchwała
IV/2019 29-01-2019 IV/51/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2019 uchwała  załącznik
III/2019 11-01-2019 III/50/2019  przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
III/2019 11-01-2019 III/49/2019  przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
III/2019 11-01-2019 III/48/2019  przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
III/2019 11-01-2019 III/47/2019  przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
III/2019 11-01-2019 III/46/2019  przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
III/2019 11-01-2019 III/45/2019  przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
III/2019 11-01-2019 III/44/2019  przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
III/2019 11-01-2019 III/43/2019  przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
III/2019 11-01-2019 III/42/2019  przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
III/2019 11-01-2019 III/41/2019  przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
III/2019 11-01-2019 III/40/2019  przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
III/2019 11-01-2019 III/39/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
III/2019 11-01-2019 III/38/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
III/2019 11-01-2019 III/37/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
III/2019 11-01-2019 III/36/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
III/2019 11-01-2019 III/35/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2019 uchwała  załącznik
II/2018 21-12-2018  II/34/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
II/2018 21-12-2018  II/33/2018 upoważnienia Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
II/2018 21-12-2018  II/32/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2018  uchwała  załącznik
II/2018 21-12-2018  II/31/2018 przeniesienia środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” Dzielnicy IV Prądnik Biały na 2019 r.  uchwała
II/2018 21-12-2018  II/30/2018 wyboru Przewodniczącego Komisji Terenów Zielonych i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
II/2018 21-12-2018  II/29/2018 wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
II/2018 21-12-2018  II/28/2018 wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Sportu Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały uchwała
II/2018 21-12-2018  II/27/2018 wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
II/2018 21-12-2018  II/26/2018 wyboru Przewodniczącego Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
II/2018 21-12-2018  II/25/2018

wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Mieszkalnictwa i Lokali Komunalnych Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały

uchwała
II/2018 21-12-2018  II/24/2018 wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
II/2018 21-12-2018  II/23/2018 wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
II/2018 21-12-2018  II/22/2018 wyboru Przewodniczącego Komisji Informacji i Konsultacji Społecznych Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
II/2018 21-12-2018  II/21/2018 wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały uchwała
II/2018 21-12-2018  II/20/2018

wyboru Przewodniczącego Komisji ds. wsparcia Budżetu Obywatelskiego i współpracy z organizacjami pozarządowymi Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały

uchwała
II/2018 21-12-2018  II/19/2018

wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Budownictwa i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały

uchwała
II/2018 21-12-2018  II/18/2018 wyboru członka Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
II/2018 21-12-2018  II/17/2018 wyboru członka Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
II/2018 21-12-2018  II/16/2018 wyboru członka Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
II/2018 21-12-2018  II/15/2018 ustalenia liczby osób wchodzących w skład Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
II/2018 21-12-2018 II/14/2018 wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
I/2018 17-12-2018 I/13/2018 powołania Komisji Terenów Zielonych i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
I/2018 17-12-2018 I/12/2018 powołania Komisji Spraw Społecznych Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
I/2018 17-12-2018 I/11/2018 powołania Komisji Sportu Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
I/2018 17-12-2018 I/10/2018 powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
I/2018 17-12-2018 I/9/2018 powołania Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
I/2018

17-12-2018

I/8/2018 powołania Komisji Mieszkalnictwa i Lokali Komunalnych Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
I/2018

17-12-2018

I/7/2018 powołania Komisji Kultury Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały uchwała
I/2018

17-12-2018

I/6/2018 powołania Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały uchwała
I/2018

17-12-2018

I/5/2018 powołania Komisji Informacji i Konsultacji Społecznych Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały uchwała
I/2018

17-12-2018

I/4/2018 powołania Komisji Edukacji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały uchwała
I/2018

17-12-2018

I/3/2018 powołania Komisji ds. Wsparcia BO i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały uchwała
I/2018

17-12-2018

I/2/2018 powołania Komisji Budownictwa i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały uchwała
I/2018 17-12-2018 I/1/2018 wyboru Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały uchwała