Druk uchwalony nr 2290 (VII kadencja)

Druk nr 2290
2290 -   PDF  
2290 -   DOC  

Ustalenie strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Andrzej Mikołajewski/

Pozytywna opinia prawna - Marcin Hanczakowski
Data wpływu - 2017-10-10
Projekt doręczony - 2017-10-10
I czytanie - 2017-10-25
II czytanie - 2017-11-22
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-17
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-20
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 2017-10-23  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2017-11-22  DOC     PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2017-11-22  DOC     PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  DOC     PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: B. KOŚMIDER  PDF     PDF  
Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  DOC     PDF  

Powiązane strony w BIP:

Uchwała podjęta: