Druk uchwalony nr 1313 (VII kadencja)

Druk nr 1313
1313 -   PDF  
1313 -   DOC  
1313_aktualizacja MPRK -   PDF  
1313_MPRK_Zał 2_Instrukcja_wnioskodawcy -   PDF  
1313_MPRK_Zał 3_projekty_podstawowe -   PDF  
1313_MPRK_Zał 4_przedsięwzięcia_komplementarne -   PDF  
1313_MPRK_Zał_1_wyniki_konsultacji_społecznych -   PDF  

Przyjęcie aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/

Pozytywna opinia prawna - Łukasz Herman
Data wpływu - 2016-11-08
Projekt doręczony - 2016-11-10
I czytanie - 2016-11-23
II czytanie - 2016-12-07
Termin wprowadzania autopoprawek - 2016-11-29
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2016-12-01
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza Opinia: Pozytywna 2016-12-07  PDF  
Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2016-11-22  PDF  
Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 2016-11-21  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2016-12-07  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2016-12-07  PDF  
Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2016-11-21  PDF  
Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Opinia: Pozytywna 2016-11-21  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2016-11-22  PDF  
Komisja Kultury i Ochrony Zabytków Opinia: Pozytywna 2016-11-22  PDF  
Komisja Główna Opinia: Pozytywna 2016-11-28  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: D. JAŚKOWIEC  PDF  
Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  PDF     PDF     PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: M. JANTOS  PDF  

Powiązane strony w BIP:

Uchwała podjęta: