Dokument archiwalny

Głosowania dotyczące punktu porządku obrad:

Przyjęcie aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1313

Przedmiot głosowania: DRUK NR 1313 - POPRAWKA - MAŁGORZATA JANTOS


Czas rozpoczęcia: 7 Grudnia 2016 r.
Czas zakończenia: 7 Grudnia 2016 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 25
Głosów przeciw: 0
Głosów wstrzymujących się: 0
Obecnych podczas głosowania: 25
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 18
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

POPRAWKA PRZYJĘTA

Jak głosowali radni:

Kazimierz Chrzanowski...................Za
Grażyna Fijałkowska...................Za
Adam Grelecki...........................Za
Andrzej Hawranek........................Za
Małgorzata Jantos......................Za
Dominik Jaśkowiec......................Za
Adam Kalita.............................Za
Rafał Komarewicz.......................Za
Jakub Kosek.............................Za
Bolesław Kosior........................Za
Bogusław Kośmider.....................Za
Wojciech Krzysztonek....................Za
Teresa Kwiatkowska......................Za
Adam Migdał............................Za
Aleksander Miszalski....................Za
Marta Patena............................Za
Sławomir Pietrzyk......................Za
Jerzy Popiel............................Za
Anna Prokop-Staszecka...................Za
Grzegorz Stawowy.......................Za
Anna Szybist............................Za
Agata Tatara............................Za
Tomasz Urynowicz........................Za
Wojciech Wojtowicz......................Za
Stanisław Zięba.......................ZaPrzedmiot głosowania: DRUK NR 1313 - POPRAWKA - DOMINIK JAŚKOWIEC


Czas rozpoczęcia: 7 Grudnia 2016 r.
Czas zakończenia: 7 Grudnia 2016 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 21
Głosów przeciw: 1
Głosów wstrzymujących się: 0
Obecnych podczas głosowania: 22
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 21
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

POPRAWKA PRZYJĘTA

Jak głosowali radni:

Kazimierz Chrzanowski...................Za
Grażyna Fijałkowska...................Za
Andrzej Hawranek........................Za
Małgorzata Jantos......................Za
Dominik Jaśkowiec......................Za
Rafał Komarewicz.......................Za
Jakub Kosek.............................Za
Bogusław Kośmider.....................Za
Wojciech Krzysztonek....................Za
Teresa Kwiatkowska......................Za
Teodozja Maliszewska....................Za
Adam Migdał............................Za
Aleksander Miszalski....................Za
Marta Patena............................Za
Sławomir Pietrzyk......................Przeciw
Jerzy Popiel............................Za
Anna Prokop-Staszecka...................Za
Grzegorz Stawowy.......................Za
Anna Szybist............................Za
Tomasz Urynowicz........................Za
Wojciech Wojtowicz......................Za
Stanisław Zięba.......................ZaPrzedmiot głosowania: DRUK NR 1313


Czas rozpoczęcia: 7 Grudnia 2016 r.
Czas zakończenia: 7 Grudnia 2016 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 38
Głosów przeciw: 0
Głosów wstrzymujących się: 0
Obecnych podczas głosowania: 38
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 5
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

UCHWAŁA PRZYJĘTA

Jak głosowali radni:

Kazimierz Chrzanowski...................Za
Michał Drewnicki.......................Za
Krzysztof Durek........................Za
Grażyna Fijałkowska...................Za
Jan Franczyk............................Za
Adam Grelecki...........................Za
Andrzej Hawranek........................Za
Małgorzata Jantos......................Za
Dominik Jaśkowiec......................Za
Adam Kalita.............................Za
Ryszard Kapuściński...................Za
Mariusz Kękuś.........................Za
Rafał Komarewicz.......................Za
Jakub Kosek.............................Za
Bolesław Kosior........................Za
Bogusław Kośmider.....................Za
Wojciech Krzysztonek....................Za
Teresa Kwiatkowska......................Za
Teodozja Maliszewska....................Za
Andrzej Mazur..........................Za
Adam Migdał............................Za
Aleksander Miszalski....................Za
Marta Patena............................Za
Włodzimierz Pietrus...................Za
Sławomir Pietrzyk......................Za
Jerzy Popiel............................Za
Edward Porębski........................Za
Anna Prokop-Staszecka...................Za
Stanisław Rachwał.....................Za
Łukasz Słoniowski.....................Za
Grzegorz Stawowy.......................Za
Anna Szybist............................Za
Agata Tatara............................Za
Łukasz Wantuch.........................Za
Dariusz Wicher..........................Za
Aleksandra Witek........................Za
Wojciech Wojtowicz......................Za
Stanisław Zięba.......................Za