Druk uchwalony nr 465 (VII kadencja)

Druk nr 465
0465 -   DOC  
0465 -   PDF  
0465_zał. -   DOC  
0465_zał. -   PDF  

Zmiana uchwały nr LXIX/681/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 1997 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury: ''Krakowskie Biuro Festiwalowe'' (z późn. zm.)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Izabela Helbin/

Pozytywna opinia prawna - Anna Pacanowska
Data wpływu - 2015-09-11
Projekt doręczony - 2015-09-14
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Kultury i Ochrony Zabytków Opinia: Pozytywna 2015-09-22  PDF  

Powiązane strony w BIP:

Uchwała podjęta: