Dokument archiwalny

Sesja numer XXV  (23 Wrzesień 2015)


Posiedzenie nr 1  (23 Wrzesień 2015r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Przyznanie Srebrnego Medalu ''Cracoviae Merenti'' Jego Eminencji Księdzu Franciszkowi Kardynałowi Macharskiemu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 467


5. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 700, 750, 921 i 926, zwiększenia planu wydatków w dziale 921 oraz zmian w planie wydatków w dziale 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 433


6. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 449


7. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 450


8. Zmiana uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 452


9. Wyrażenie zgody na wzniesienie pomnika Józefa Kałuży

Na XXII sesji RMK /26.08.2015 r./ Rada odesłała projekt do projektodawcy na wniosek Radnego A. Kality celem określenia źródła finansowania.

/ projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 38010. Pozbawienie dróg publicznych kategorii dróg gminnych oraz zaliczenia ulicy Port Solny do kategorii dróg gminnych / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 447


11. Pozbawienie dróg publicznych kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych oraz pozbawienia dróg publicznych kategorii dróg gminnych i zaliczenia ich do kategorii dróg powiatowych / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 453


12. Kierunki działania Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie rozwoju sieci ciepłowniczej / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 461


13. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa polegających na likwidacji palenisk, w budynkach będących własnością Gminy Miejskiej Kraków, w których źródłem grzewczym jest węgiel lub inne paliwo stałe / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 462


14. Zmiana uchwały nr LXIX/681/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 1997 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury: ''Krakowskie Biuro Festiwalowe'' (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 465


15. Ustalenie kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa dot. przedłożenia Radzie Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie przyjęcia nowego Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Dialogu Obywatelskiego / Druk nr 463


16. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa, w zakresie nowelizacji uchwały Nr CIX/1646/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2014 r. w celu wprowadzenie "Krakowskiej Karty Rodzinnej 2+" / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 476


17. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 758 i 801 oraz planu wydatków w działach: 801 i 854) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 468


18. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia: planu dochodów w dziale 921 i planu wydatków w dziale 852) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 469


19. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 852 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750 i 853) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 470


20. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Królewskiej Nr 36 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 458


21. Ustanowienie uprawnień do przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie dla pasażerów Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. posiadających bilety kolejowe ważne na odcinku Kraków Główny ? Kraków Płaszów ? Kraków Główny / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 459


22. Przyjęcie ''Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 460


23. Zmieniająca uchwałę Nr CXXI/1918/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 471


24. Rezolucja w sprawie apelu do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy o podpisanie nowelizacji Ustawy Prawo Ochrony środowiska tzw. ''Ustawy antysmogowej'' / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 472-R


25. Oświadczenia, komunikaty.


26. Zamknięcie sesji.