Druk uchwalony nr 228 (VII kadencja)

Druk nr 228
0228 -   PDF  
0228 -   DOC  
0228_Zał. nr 1 WPf 2015-2052_zmiana nr 2 -   PDF  
0228_Zał. nr 2 WPW 2015-2052_zmiana nr 2 -   PDF  
0228_Zał. nr 3_Objaśnienia_cz. A_zmiana nr 2 -   PDF  
0228_Zał. nr 3_Objaśnienia_cz. B-1_Inwestycje strategiczne_zmiana nr 2 -   PDF  
0228_Zał. nr 3_Objaśnienia_cz. B-2_Inwestycje programowe_zmiana nr 2 -   PDF  
0228_Zał. nr 3_Objaśnienia_cz. C_Zakresy rzeczowe_zmiana nr 2 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Alina Kwaśniak/

Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2015-04-07
Projekt doręczony - 2015-04-08
II czytanie - 2015-04-15
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2015-04-14  PDF  

Powiązane strony w BIP:

Uchwała podjęta: