Porządek obrad Rady Miasta Krakowa VIII Kadencji

Porządek obrad kolejnej sesji Rady Miasta Krakowa zostanie opublikowany niezwłocznie po jego ustaleniu.