Porządek obrad Rady Miasta Krakowa VIII Kadencji


2019-06-26 ŚR 09:00


Sesja nr: 8019 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

 2. Interpelacje Radnych.

 3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.

 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2018 rok.

 5. Druk nr 458
  0458 -   PDF  

  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2018
  /projektodawca Komisja Rewizyjna - I czytanie - referuje Wojciech Krzysztonek/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Łanoszka -   PDF  

  Data wpływu - 2019-06-11
  Projekt doręczony - 2019-06-12


 6. Druk nr 459
  0459 -   PDF  

  Absolutorium za rok 2018 dla Prezydenta Miasta Krakowa
  /projektodawca Komisja Rewizyjna - I czytanie - referuje Wojciech Krzysztonek/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Łanoszka -   PDF  

  Data wpływu - 2019-06-11
  Projekt doręczony - 2019-06-12


 7. Druk nr 397
  0397_niejawny -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 468/20458 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Widok 4 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2019-05-14
  Projekt doręczony - 2019-05-15
  I czytanie - 2019-06-12
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-06-17
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-06-19

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-06-11 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2019-06-11 -   PDF  


 8. Druk nr 398
  0398 -   PDF  
  0398 -   DOC  

  Zmiana uchwały nr CXIV/2996/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku na os. Słonecznym 9 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 47% bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2019-05-14
  Projekt doręczony - 2019-05-15
  I czytanie - 2019-06-12
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-06-17
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-06-19

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-06-11 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2019-06-11 -   PDF  


 9. Druk nr 421
  0421 -   PDF  
  0421 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 29 usytuowanego w budynku na os. Szkolnym 10 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 72% bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2019-05-27
  Projekt doręczony - 2019-05-28
  I czytanie - 2019-06-12
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-06-17
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-06-19

  Opinie

  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2019-06-11 -   PDF  
  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-06-11 -   PDF  


 10. Druk nr 428
  0428 -   DOC  
  0428 -   PDF  
  0428_zał_graf -   PDF  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonym w Krakowie przy ul. Krowoderskiej nr 47
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 2019-05-28
  Projekt doręczony - 2019-05-29
  I czytanie - 2019-06-12
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-06-17
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-06-19

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-06-11 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2019-06-11 -   PDF  


 11. Druk nr 433
  0433_niejawny -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania w udziałach odpowiednio po 1/6 części w stosunku do 3 osób oraz w udziale 1/4 części w stosunku do 1 osoby, zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5252/301518 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Bohaterów Września 43 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 2019-05-28
  Projekt doręczony - 2019-05-29
  I czytanie - 2019-06-12
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-06-17
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-06-19

  Opinie

  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2019-06-11 -   PDF  
  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-06-11 -   PDF  


 12. Druk nr 442
  0442 -   DOC  
  0442 -   PDF  
  0442_zał -   PDF  

  Przyjęcie Polityki podatkowej Gminy Miejskiej Kraków na lata 2020-2023
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Piotr Jędrzejczak/
  Pozytywna opinia prawna Barbara Solak-Zakrzewska
  Data wpływu - 2019-06-04
  Projekt doręczony - 2019-06-05
  I czytanie - 2019-06-12
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-06-17
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-06-19


 13. Druk nr 444
  0444 -   DOC  
  0444 -   PDF  
  0444_zał_skan -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 754, 801, 855, 900 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 010, 600, 700, 710, 750, 754, 801, 854, 855, 900 i 926)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Tomasz Tylek/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2019-06-04
  Projekt doręczony - 2019-06-05
  I czytanie - 2019-06-12
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-06-17
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-06-19

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-06-11 -   PDF  


 14. Druk nr 445
  0445 -   DOC  
  0445 -   PDF  
  0445_zał_skan -   PDF  

  Zmieniająca uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600 i 756 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 710, 851, 853, 921 i 926)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Tomasz Tylek/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2019-06-04
  Projekt doręczony - 2019-06-05
  I czytanie - 2019-06-12
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-06-17
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-06-19

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-06-11 -   PDF  


 15. Druk nr 446
  0446 -   DOC  
  0446 -   PDF  
  0446_zał_skan -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 801, 852, 854, 855, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Tomasz Tylek/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2019-06-04
  Projekt doręczony - 2019-06-05
  I czytanie - 2019-06-12
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-06-17
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-06-19

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-06-11 -   PDF  


 16. Druk nr 385
  0385 -   PDF  

  Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie powołania "Nocnego Burmistrza"
  /projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska - II czytanie - referuje Aleksander Miszalski/
  z uwagami opinia prawna Piotr Łanoszka -   PDF  

  Data wpływu - 2019-05-08
  Projekt doręczony - 2019-05-08
  I czytanie - 2019-06-12
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-06-24
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-06-25


 17. Druk nr 380
  0380 -   PDF  

  Nazwa placu
  /projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Sęk/
  z uwagą opinia prawna Piotr Łanoszka -   PDF  

  Data wpływu - 2019-05-06
  Projekt doręczony - 2019-05-08

  Opinie

  Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-05-21 -   DOC   -   PDF  


 18. Druk nr 423
  0423 -   PDF  

  Podjęcie działań kontrolnych dotyczących stanu środowiska w Nowej Hucie

  Na XVIII sesji RMK /12.06.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego W. Pietrusa Rada odesłała projekt do projektodawcy celem sprecyzowania zakresu działań wraz z orientacyjnymi kosztami oraz podaniem źródła finansowania.

  /projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Maślona/
  z uwagami opinia prawna Urszula Theodorikas -   PDF  

  Data wpływu - 2019-05-28
  Projekt doręczony - 2019-05-29

  Opinie

  Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-06-11 -   DOC   -   PDF  
  Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2019-06-10 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych -   PDF   - doręczenie - 2019-06-18


 19. Druk nr 439
  0439 -   PDF  

  Zakaz wieszania dykt wyborczych w pasie drogowym
  /projektodawca Klub Radnych Przyjazny Kraków - w trybie jednego czytania - referuje Rafał Komarewicz/
  z uwagami opinia prawna Piotr Łanoszka -   PDF  

  Data wpływu - 2019-05-31
  Projekt doręczony - 2019-06-04


 20. Druk nr 449
  0449 -   PDF  

  Poprawa ułatwienia osobom niepełnosprawnym dostępu do świadczeń medycznych
  /projektodawca Klub Radnych Przyjazny Kraków - w trybie jednego czytania - referuje Rafał Komarewicz/
  z uwagami opinia prawna Urszula Theodorikas -   PDF  

  Data wpływu - 2019-06-06
  Projekt doręczony - 2019-06-06


 21. Druk nr 381
  0381 -   PDF  

  Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie zainicjowania działań w formie Forum Przyszłości Dzielnic wraz z opracowaniem raportu końcowego
  /projektodawca Komisja Dialogu Obywatelskiego - w trybie jednego czytania - referuje Artur Buszek/
  z uwagą opinia prawna Urszula Theodorikas -   PDF  

  Data wpływu - 2019-05-07
  Projekt doręczony - 2019-05-08

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Komisja Dialogu Obywatelskiego -   PDF   - doręczenie - 2019-05-24


 22. Druk nr 473
  0473 -   PDF  
  0473_zał -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 758, 801 i 900 oraz planu wydatków w działach: 600, 801 i 900)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Tomasz Tylek/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2019-06-18
  Projekt doręczony - 2019-06-21


 23. Druk nr 474
  0474 -   DOC  
  0474 -   PDF  
  0474_zał -   PDF  

  Zmieniająca uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu przychodów i rozchodów)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Tomasz Tylek/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2019-06-18
  Projekt doręczony - 2019-06-21


 24. Druk nr 475
  0475 -   DOC  
  0475 -   PDF  
  0475_zał -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 710, 750, 756, 852 i 855 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 801, 851, 852, 855, 900, 921, 925 i 926)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Tomasz Tylek/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2019-06-18
  Projekt doręczony - 2019-06-21


 25. Druk nr 476
  0476 -   DOC  
  0476 -   PDF  
  0476_zał -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 852, 854, 900, 921 i 926 ? zadania dzielnic)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Tomasz Tylek/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2019-06-18
  Projekt doręczony - 2019-06-21


 26. Druk nr 477
  0477 -   PDF  
  0477_Zał. 1 - WPF 2019-2043 zm. 5 -   PDF  
  0477_Zał. 2 - WPW 2019-2043 - WPF 5 -   PDF  
  0477_Zał. 3 Objasnienia cz. A zm. 5 -   PDF  
  0477_Zał. 3 Objasnienia cz. B Zakresy całkowite zm. 5 -   PDF  

  Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Tomasz Tylek/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2019-06-18
  Projekt doręczony - 2019-06-21


 27. Druk nr 464-R
  0464-R -   PDF  

  Rezolucja w sprawie ogłoszenia wyjątkowego stanu klimatycznego
  /projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców" - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Gibała/
  Data wpływu - 2019-06-12
  Projekt doręczony - 2019-06-13


 28. Oświadczenia, komunikaty.

 29. Zamknięcie sesji.


2019-06-26 ŚR 15:00


Sesja nr: 8020 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

 2. Interpelacje Radnych.

 3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.

 4. Raport o Stanie Gminy 2018.

 5. Druk nr 438
  0438 -   PDF  

  Udzielenie Prezydentowi Miasta Krakowa wotum zaufania.

  Raport o Stanie Gminy 2018. Informacja dostępna na stronach: https://www.bip.krakow.pl/?news_id=111907 oraz https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=111793.

  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Jacek Majchrowski/
  Pozytywna opinia prawna Łukasz Herman
  Data wpływu - 2019-05-31
  Projekt doręczony - 2019-06-04

  Opinie

  Komisja Główna Opinia: Pozytywna 2019-06-17 -   PDF  
  Komisja Rewizyjna Opinia: Pozytywna 2019-06-10 -   PDF  


 6. Druk nr 458
  0458 -   PDF  

  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2018
  /projektodawca Komisja Rewizyjna - II czytanie - referuje Wojciech Krzysztonek/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Łanoszka -   PDF  

  Data wpływu - 2019-06-11
  Projekt doręczony - 2019-06-12


 7. Druk nr 459
  0459 -   PDF  

  Absolutorium za rok 2018 dla Prezydenta Miasta Krakowa
  /projektodawca Komisja Rewizyjna - II czytanie - referuje Wojciech Krzysztonek/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Łanoszka -   PDF  

  Data wpływu - 2019-06-11
  Projekt doręczony - 2019-06-12


 8. Oświadczenia, komunikaty.

 9. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad kolejnej sesji Rady Miasta Krakowa zostanie opublikowany niezwłocznie po jego ustaleniu.