Porządek obrad Rady Miasta Krakowa VIII Kadencji


2020-07-08 ŚR 10:00


Sesja nr: 8042 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

 2. Interpelacje Radnych.

 3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.

 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2019 rok.

 5. Druk nr 1284
  1284 -   PDF  

  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2019
  /projektodawca Komisja Rewizyjna - I czytanie - referuje Wojciech Krzysztonek/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Łanoszka -   PDF  

  Data wpływu - 2020-06-19
  Projekt doręczony - 2020-06-19

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2020-07-07 -   PDF  


 6. Druk nr 1285
  1285 -   PDF  

  Absolutorium za rok 2019 dla Prezydenta Miasta Krakowa
  /projektodawca Komisja Rewizyjna - I czytanie - referuje Wojciech Krzysztonek/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Łanoszka -   PDF  

  Data wpływu - 2020-06-19
  Projekt doręczony - 2020-06-19

  Opinie

  Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2020-06-30 -   PDF  
  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2020-07-07 -   PDF  


 7. Druk nr 1303
  1303 -   PDF  

  Zmieniająca uchwałę Nr LIV/370/92 w sprawie ustanowienia medalu "Cracoviae Merenti" za zasługi dla Miasta Krakowa (z późn. zm.)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Antoni Fryczek/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Gieras
  Data wpływu - 2020-06-30
  Projekt doręczony - 2020-06-30


 8. Druk nr 1296
  1296 -   PDF  

  Przyznanie złotego medalu "Cracoviae Merenti" Zamkowi Królewskiemu na Wawelu
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Antoni Fryczek/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Gieras
  Data wpływu - 2020-06-29
  Projekt doręczony - 2020-06-30


 9. Druk nr 1297
  1297 -   PDF  

  Przyznanie srebrnego medalu "Cracoviae Merenti" Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Antoni Fryczek/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Gieras
  Data wpływu - 2020-06-29
  Projekt doręczony - 2020-06-30


 10. Druk nr 1298
  1298 -   PDF  

  Przyznanie srebrnego medalu "Cracoviae Merenti" Uniwersytetowi Pedagogicznemu im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Antoni Fryczek/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Gieras
  Data wpływu - 2020-06-29
  Projekt doręczony - 2020-06-30


 11. Druk nr 1299
  1299 -   PDF  

  Przyznanie brązowego medalu "Cracoviae Merenti" Profesorowi Janowi Ostrowskiemu
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Antoni Fryczek/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Gieras
  Data wpływu - 2020-06-29
  Projekt doręczony - 2020-06-30


 12. Druk nr 1300
  1300 -   PDF  

  Przyznanie brązowego medalu "Cracoviae Merenti" Mieczysławowi Kozłowskiemu
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Antoni Fryczek/
  Data wpływu - 2020-06-29
  Projekt doręczony - 2020-06-30


 13. Druk nr 1301
  1301 -   PDF  

  Przyznanie brązowego medalu "Cracoviae Merenti" Kazimierzowi Barczykowi
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Antoni Fryczek/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Gieras
  Data wpływu - 2020-06-29
  Projekt doręczony - 2020-06-30


 14. Druk nr 1229
  1229_niejawny -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 417/10572 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] w budynku przy ul. Kolberga 7 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 2020-05-18
  Projekt doręczony - 2020-05-19
  I czytanie - 2020-06-10
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-06-16
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-06-18

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2020-06-09 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2020-06-09 -   PDF  


 15. Druk nr 1238
  1238_niejawny -   PDF  
  1238_niejawny -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału Gminy Miejskiej Kraków w wysokości 1/2 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kruczek, Inspektor, Referat Współwłasności, Zasiedzeń, Rozwiązywania Umów Użytkowania Wieczystego i Roszczeń Osób Prawnych, Wydział Skarbu Miasta], położonego w budynku mieszkalnym nr 20 przy ul. Zielińskiej w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Paweł Mach
  Data wpływu - 2020-05-26
  Projekt doręczony - 2020-05-27
  I czytanie - 2020-06-10
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-06-16
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-06-18

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2020-06-09 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2020-06-09 -   PDF  


 16. Druk nr 1240
  1240 -   PDF  
  1240 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na udzielenie od 2020 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Centrum Administracyjnego nr 2 w Krakowie, od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomościach położonych na os. Szkolnym 27 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Paweł Mach
  Data wpływu - 2020-05-26
  Projekt doręczony - 2020-05-27
  I czytanie - 2020-06-10
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-06-16
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-06-18

  Opinie

  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2020-06-09 -   PDF  
  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2020-06-09 -   PDF  


 17. Druk nr 1257
  1257_niejawny -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/3 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3981/506706 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Bajecznej 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej powyżej części
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Paweł Mach
  Data wpływu - 2020-06-05
  Projekt doręczony - 2020-06-08

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2020-07-08 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2020-07-07 -   PDF  


 18. Druk nr 1282
  1282 -   PDF  
  1282 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 8 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Gazowej Nr 7 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 2020-06-17
  Projekt doręczony - 2020-06-18

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2020-07-08 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2020-07-07 -   PDF  


 19. Druk nr 1283
  1283_niejawny -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/3 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 343/10000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Oświecenia 26 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyń
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie /
  Pozytywna opinia prawna Monika Bać
  Data wpływu - 2020-06-17
  Projekt doręczony - 2020-06-18

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2020-07-08 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2020-07-07 -   PDF  


 20. Druk nr 1287
  1287 -   PDF  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokali o przeznaczeniu innym niż mieszkalne oznaczonych Nr B-1, B-2, B-3, B-4, B-6, B-7, B-8, B-9, B-10, B-11, B-12 i B-13 stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w budynku w os. Handlowym Nr 8 wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 2020-06-19
  Projekt doręczony - 2020-06-22

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2020-07-08 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2020-07-07 -   PDF  


 21. Druk nr 1288
  1288_niejawna -   PDF  

  Zmieniająca uchwałę nr XXXIII/846/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 91/10000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Gdańskiej 40 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Monika Bać
  Data wpływu - 2020-06-23
  Projekt doręczony - 2020-06-23

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2020-07-08 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2020-07-07 -   PDF  


 22. Druk nr 1289
  1289_poprawnie_wyłączona_jawność -   PDF  
  1289_poprawnie_wyłączona_jawność -   DOC  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 79/6438 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy Al. Pokoju 27B w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 2020-06-23
  Projekt doręczony - 2020-06-23

  Opinie

  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2020-07-07 -   PDF  
  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2020-07-08 -   PDF  


 23. Druk nr 1319
  1319 -   PDF  
  1319 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej przy ul. Potebni 7 na rzecz Akademii Muzycznej w Krakowie wraz z udzieleniem 60 % bonifikaty od jej ceny
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Wojciech Musialik
  Data wpływu - 2020-07-02
  Projekt doręczony - 2020-07-02

  Opinie

  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2020-07-07 -   PDF  


 24. Druk nr 1252
  1252 -   DOC  
  1252 -   PDF  
  1252_zał -   PDF  

  Zmieniająca uchwałę Nr XXXII/803/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu przychodów i planu wydatków w działach: 801 i 854 oraz zmian planu dochodów i wydatków w dziale 801)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Tomasz Tylek/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2020-06-02
  Projekt doręczony - 2020-06-03
  I czytanie - 2020-06-10
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-06-16
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-06-18

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2020-06-09 -   PDF  


 25. Druk nr 1253
  1253 -   DOC  
  1253 -   PDF  
  1253_zał.1 -   PDF  
  1253_zał.2 -   PDF  
  1253_zał.3 -   PDF  
  1253_zał.4 -   PDF  
  1253_zał.5 -   PDF  
  1253_zał_skan -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów i planu wydatków w dziale 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 855, 900, 921 i 926)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Tomasz Tylek/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2020-06-02
  Projekt doręczony - 2020-06-03
  I czytanie - 2020-06-10
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-06-30
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-07-02

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2020-06-09 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   -   PDF   -   PDF   -   PDF   -   PDF   -   PDF   -   PDF   -   PDF   - doręczenie - 2020-06-30


 26. Druk nr 1254
  1254 -   PDF  
  1254_zał_skan -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 801, 852, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Tomasz Tylek/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2020-06-02
  Projekt doręczony - 2020-06-03
  I czytanie - 2020-06-10
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-06-16
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-06-18

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2020-06-09 -   PDF  


 27. Druk nr 1255
  1255 -   PDF  
  1255_Zał. 1 - WPF 2020 - 2043 - zmiana 6 -   PDF  
  1255_Zał. 2 - WPW 2020-2043 - WPF 6 - ZAŁĄCZIK DO UCHWAŁY -   PDF  
  1255_Zał. 3 Objaśnienia cz. A 2020 -2043 - zmiana 6 -   PDF  
  1255_Zał. 3 Objaśnienia cz. B - Zakresy całkowite zm.6 -   PDF  
  1255_Zał. do uzasadnienia -   PDF  

  Zmiana uchwały Nr XXXII/804/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Tomasz Tylek/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2020-06-02
  Projekt doręczony - 2020-06-03
  I czytanie - 2020-06-10
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-06-30
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-07-02

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2020-07-07 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   -   PDF   -   PDF   -   PDF   -   PDF   -   PDF   - doręczenie - 2020-06-30


 28. Druk nr 1312
  1312 -   DOC  
  1312 -   PDF  
  1312_zał -   PDF  
  1312_zał_skan -   PDF  

  Zmieniająca uchwałę Nr CIII/1380/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków, za I półrocze, z późniejszymi zmianami
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Tomasz Tylek/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2020-07-02
  Projekt doręczony - 2020-07-02

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2020-07-07 -   PDF  


 29. Druk nr 1313
  1313 -   DOC  
  1313 -   PDF  
  1313_zał.1 -   PDF  
  1313_zał.1;2_skan -   PDF  
  1313_zał.2 -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 758 oraz zwiększenia planu wydatków w dziale 600)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Tomasz Tylek/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Łanoszka
  Data wpływu - 2020-06-30
  Projekt doręczony - 2020-07-02

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2020-07-07 -   PDF  


 30. Druk nr 1314
  1314 -   DOC  
  1314 -   PDF  
  1314_zał.1 -   PDF  
  1314_zał.1;2;3_skan -   PDF  
  1314_zał.2 -   PDF  
  1314_zał.3 -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 750, 853, 855, 900 i 921)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Tomasz Tylek/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2020-07-02
  Projekt doręczony - 2020-07-02

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2020-07-07 -   PDF  


 31. Druk nr 1315
  1315 -   PDF  
  1315_zał.1 -   PDF  
  1315_zał.1;2;3;4_skan -   PDF  
  1315_zał.2 -   PDF  
  1315_zał.3 -   PDF  
  1315_zał.3.2 -   PDF  
  1315_zał.4 -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Tomasz Tylek/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2020-06-30
  Projekt doręczony - 2020-07-02

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2020-07-07 -   PDF  


 32. Druk nr 1245
  1245 -   PDF  
  1245 -   DOC  

  Zmieniająca uchwałę Nr LXV/948/13 w sprawie przekształcenia z dniem 1 stycznia 2013 r. Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1 w Krakowie, os. Szkolne 2
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Witold Kramarz/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2020-06-01
  Projekt doręczony - 2020-06-03
  I czytanie - 2020-06-10
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-06-16
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-06-18

  Opinie

  Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Opinia: Pozytywna 2020-06-10 -   PDF  


 33. Druk nr 1281
  1281 -   PDF  
  1281 -   DOC  

  Nadanie imienia Samorządowemu Przedszkolu nr 42 w Krakowie, ul. Ludwika Rydygiera 20, wchodzącemu w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Krakowie, ul. Ludwika Rydygiera 20
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Ewa Całus/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2020-06-17
  Projekt doręczony - 2020-06-18

  Opinie

  Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2020-06-30 -   PDF  


 34. Druk nr 1286
  1286 -   PDF  
  1286_zał.1 -   PDF  
  1286_zał.2 -   PDF  
  1286_zał.3 -   PDF  
  1286_zał.4 -   PDF  
  1286_zał.5 -   PDF  

  Zmiana uchwały nr XVIII/362/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Ewa Całus/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2020-06-19
  Projekt doręczony - 2020-06-19


 35. Druk nr 1294
  1294 -   PDF  

  Ustalenie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Kraków na rok szkolny 2020/2021
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Ewa Całus/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2020-06-26
  Projekt doręczony - 2020-06-26

  Opinie

  Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2020-07-07 -   PDF  


 36. Druk nr 1305
  1305 -   PDF  

  Przekształcenie Szkoły Podstawowej nr 53 im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Krakowie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy ulicy Lubostroń 1
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Ewa Całus/
  Pozytywna opinia prawna Paulina Typel-Walczykiewicz
  Data wpływu - 2020-06-30
  Projekt doręczony - 2020-06-30

  Opinie

  Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2020-07-07 -   PDF  


 37. Druk nr 1306
  1306 -   PDF  

  Przekształcenie Szkoły Podstawowej nr 29 im. Jana Matejki w Krakowie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy ul. Potebni 7
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Ewa Całus/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2020-06-30
  Projekt doręczony - 2020-06-30

  Opinie

  Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2020-07-07 -   PDF  


 38. Druk nr 1307
  1307 -   PDF  

  Przekształcenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 im. Prof. Władysława Szafera w Krakowie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy ul. Malborskiej 98
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Ewa Całus/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2020-06-30
  Projekt doręczony - 2020-06-30

  Opinie

  Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2020-07-07 -   PDF  


 39. Druk nr 1250
  1250 -   PDF  

  Nadanie Parkowi Miejskiemu nazwy Park Miejski Bagry Wielkie, określenia granic Parku oraz przyjęcia regulaminu Parku
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Łukasz Pawlik/
  Pozytywna opinia prawna Sylwia Skupińska
  Data wpływu - 2020-06-02
  Projekt doręczony - 2020-06-03
  I czytanie - 2020-06-10
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-06-16
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-06-18

  Opinie

  Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 2020-07-06 -   PDF  


 40. Druk nr 1237
  1237 -   PDF  
  1237_zał_graf -   PDF  

  Zmiana uchwały Nr LV/1124/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Jerzy Muzyk/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2020-05-22
  Projekt doręczony - 2020-05-26
  I czytanie - 2020-06-10
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-07-03
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-07-07

  Opinie

  Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2020-07-08 -   PDF  
  Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2020-07-06 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Poprawka - zgłoszona przez: Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska -   PDF   -   PDF   - doręczenie - 2020-07-07


 41. Druk nr 1260
  1260 -   PDF  
  1260_zarz_PMK -   DOC  
  1260_zarz_PMK -   PDF  

  Uchylająca uchwałę Nr XCII/1367/13 w sprawie wprowadzenia wymagań uprawniających do wykonywania transportu drogowego taksówką
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Witold Krupiarz/
  Pozytywna opinia prawna Beata Kachlik
  Data wpływu - 2020-06-09
  Projekt doręczony - 2020-06-09

  Opinie

  Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 2020-07-06 -   PDF  


 42. Druk nr 1290
  1290 -   PDF  

  Zmieniająca uchwałę nr XXXIX/998/20 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2020 roku
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Małgorzata Mrugała/
  Pozytywna opinia prawna Ewa Sadza
  Data wpływu - 2020-06-23
  Projekt doręczony - 2020-06-23

  Opinie

  Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 2020-07-06 -   PDF  


 43. Druk nr 1291
  1291 -   PDF  

  Udzielenie pełnomocnictwa sądowego
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Beata Chrobakiewicz/
  Pozytywna opinia prawna Joanna Starowicz
  Data wpływu - 2020-06-23
  Projekt doręczony - 2020-06-24

  Opinie

  Komisja Główna Opinia: Pozytywna 2020-07-08 -   PDF  


 44. Druk nr 1292
  1292 -   PDF  
  1292 -   DOC  

  Powierzenie Prezydentowi Miasta Krakowa uprawnień do stanowienia o wysokości cen i opłat za korzystanie z parkingu podziemnego dla 150 samochodów osobowych przy al. Mickiewicza 18 w Krakowie, funkcjonującego pod zwyczajową nazwą "Parking przy Muzeum"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marcin Hanczakowski/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Rożek
  Data wpływu - 2020-06-23
  Projekt doręczony - 2020-06-24

  Opinie

  Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 2020-07-06 -   PDF  


 45. Druk nr 1304
  1304 -   PDF  

  Udzielenie dotacji miejskim instytucjom kultury
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Katarzyna Olesiak/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2020-06-30
  Projekt doręczony - 2020-06-30

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2020-07-07 -   PDF  


 46. Druk nr 1309
  1309 -   PDF  

  Zwiększenie dotacji podmiotowej i udzielenia dotacji celowej miejskim instytucjom kultury
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Katarzyna Olesiak/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2020-06-30
  Projekt doręczony - 2020-06-30

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2020-07-07 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   - doręczenie - 2020-07-08


 47. Druk nr 1308
  1308 -   PDF  
  1308_zarz_PMK -   PDF  

  Zasady przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej oraz maksymalnej wysokości obowiązkowej kaucji w ramach programu "Mieszkanie na Start" w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Bogusław Kośmider/
  Pozytywna opinia prawna Kamila Krawczyk-Dobrzańska
  Data wpływu - 2020-06-30
  Projekt doręczony - 2020-06-30

  Opinie

  Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Opinia: Pozytywna 2020-07-06 -   PDF  


 48. Druk nr 1326
  1326 -   PDF  

  Udzielenie Gminie Łapanów pomocy finansowej na usuwanie skutków powodzi
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Antoni Fryczek/
  Data wpływu - 2020-07-07
  Projekt doręczony - 2020-07-07

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2020-07-07 -   PDF  


 49. Druk nr 1324
  1324 -   DOC  
  1324 -   PDF  
  1324_zał -   PDF  

  Zatwierdzenie zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 1530/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących czasowej zmiany wysokości wybranych opłat naliczonych na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych zezwalających na zajęcie pasa drogowego w związku z sytuacją kryzysową wywołaną przez rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej COVID-19
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marcin Hanczakowski/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Rożek
  Data wpływu - 2020-07-07
  Projekt doręczony - 2020-07-07


 50. Druk nr 1327
  1327 -   PDF  
  1327_z_opinią_prawną -   PDF  

  Zmiana uchwały Nr LVIII/1234/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu w Krakowie oraz kontroli ich wykorzystania
  /projektodawca Komisja Sportu i Kultury Fizycznej - w trybie jednego czytania - referuje Stanisław Moryc/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Łanoszka
  Data wpływu - 2020-07-08
  Projekt doręczony - 2020-07-08


 51. Druk nr 1241-R
  1241-R -   PDF  

  Rezolucja w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla działek 122/4 i 122/23 obręb 49 Nowa Huta
  /projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Sęk/
  Data wpływu - 2020-05-27
  Projekt doręczony - 2020-05-28

  Opinie

  Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-06-09 -   DOC   -   PDF  


 52. Druk nr 1259-R
  1259-R -   PDF  

  Rezolucja w sprawie przywrócenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków priorytetu dla transportu publicznego
  /projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Dominik Jaśkowiec/
  Data wpływu - 2020-06-08
  Projekt doręczony - 2020-06-09

  Opinie

  Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-06-10 -   PDF  


 53. Druk nr 1236-R
  1236-R -   PDF  

  Rezolucja w sprawie utworzenia parku przy ul. Dekerta 15
  /projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Artur Buszek/
  Data wpływu - 2020-05-20
  Projekt doręczony - 2020-05-21

  Opinie

  Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-06-10 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych -   PDF   - doręczenie - 2020-07-08


 54. Druk nr 1316-R
  1316-R -   PDF  

  Rezolucja w sprawie wsparcia transportu zbiorowego w Krakowie
  /projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców" - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Maślona/
  Data wpływu - 2020-06-30
  Projekt doręczony - 2020-07-02


 55. Druk nr 1328-R
  1328-R -   PDF  

  Rezolucja w sprawie przywrócenia zajęć dodatkowych w przedszkolach samorządowych od września 2020
  /projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Wantuch/
  Data wpływu - 2020-07-08
  Projekt doręczony - 2020-07-08


 56. Druk nr 1329-R
  1329-R -   PDF  

  Rezolucja w sprawie likwidacji oddziału przeszczepu nerek w Szpitalu im. Jana Pawła II
  /projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Sęk/
  Data wpływu - 2020-07-08
  Projekt doręczony - 2020-07-08


 57. Oświadczenia, komunikaty.

 58. Zamknięcie sesji.


2020-07-08 ŚR 16:00


Sesja nr: 8043 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

 2. Interpelacje Radnych.

 3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.

 4. Raport o Stanie Gminy 2019

 5. Druk nr 1279
  1279 -   PDF  

  Udzielenie Prezydentowi Miasta Krakowa wotum zaufania. Raport o Stanie Gminy 2019 jest dostępny na stronie: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=111327
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Piotr Wierzchosławski/
  Pozytywna opinia prawna Łukasz Herman
  Data wpływu - 2020-06-15
  Projekt doręczony - 2020-06-15

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2020-07-07 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2020-07-07 -   PDF  
  Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2020-07-06 -   PDF  
  Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych Opinia: Pozytywna 2020-06-29 -   PDF  
  Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 2020-07-06 -   PDF  


 6. Druk nr 1284
  1284 -   PDF  

  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2019
  /projektodawca Komisja Rewizyjna - II czytanie - referuje Wojciech Krzysztonek/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Łanoszka -   PDF  

  Data wpływu - 2020-06-19
  Projekt doręczony - 2020-06-19

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2020-07-07 -   PDF  


 7. Druk nr 1285
  1285 -   PDF  

  Absolutorium za rok 2019 dla Prezydenta Miasta Krakowa
  /projektodawca Komisja Rewizyjna - II czytanie - referuje Wojciech Krzysztonek/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Łanoszka -   PDF  

  Data wpływu - 2020-06-19
  Projekt doręczony - 2020-06-19

  Opinie

  Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2020-06-30 -   PDF  
  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2020-07-07 -   PDF  


 8. Oświadczenia, komunikaty.

 9. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad kolejnej sesji Rady Miasta Krakowa zostanie opublikowany niezwłocznie po jego ustaleniu.