Porządek obrad Rady Miasta Krakowa VIII Kadencji


2019-11-20 ŚR 10:00


Sesja nr: 8029 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

 2. Interpelacje Radnych.

 3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.

 4. Informacja Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ewentualnego wygaszenia wielkiego pieca w Kombinacie Metalurgicznym ArcelorMittal Nowa Huta - wraz z dyskusją.

 5. Informacja Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie sytuacji w Teatrze Bagatela - wraz z dyskusją.

 6. Druk nr 733
  0733_2624_2019 -   PDF  

  Zamiar przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 im. Prof. Władysława Szafera w Krakowie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy ul. Malborskiej 98
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Ewa Całus/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2019-10-17
  Projekt doręczony - 2019-10-21
  I czytanie - 2019-11-06
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-11-12
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-11-14

  Opinie

  Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2019-11-05 -   PDF  


 7. Druk nr 799
  0799_2788_2019 -   PDF  

  Zamiar przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 29 im. Jana Matejki w Krakowie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy ul. Potebni 7
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Ewa Całus/
  Pozytywna opinia prawna Paulina Typel-Walczykiewicz
  Data wpływu - 2019-10-28
  Projekt doręczony - 2019-10-29
  I czytanie - 2019-11-06
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-11-12
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-11-14

  Opinie

  Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2019-11-05 -   PDF  


 8. Druk nr 826
  0826 -   DOC  
  0826 -   PDF  
  0826_skan -   PDF  

  Uchylająca uchwałę Nr VI/96/19 w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie przez niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Ewa Całus/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2019-10-31
  Projekt doręczony - 2019-11-05


 9. Druk nr 844
  0844 -   PDF  
  0844 -   DOC  

  Uchylająca uchwałę Nr XCIII/2436/18 w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad otrzymywania dotacji przez młodzieżowe domy kultury, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Ewa Całus/
  Pozytywna opinia prawna Paulina Typel-Walczykiewicz
  Data wpływu - 2019-11-05
  Projekt doręczony - 2019-11-06


 10. Druk nr 801
  0801 -   PDF  

  Wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2020
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elzbieta Kois-Żurek/
  Pozytywna opinia prawna Joanna Górak
  Data wpływu - 2019-10-29
  Projekt doręczony - 2019-10-30
  I czytanie - 2019-11-06
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-11-12
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-11-14

  Opinie

  Komisja Zdrowia i Uzdrowiskowa Opinia: Pozytywna 2019-11-05 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH -   PDF  
  Poprawka - zgłoszona przez: Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska -   PDF   - doręczenie - 2019-11-06
  Poprawka - zgłoszona przez: Ł. GIBAŁA -   PDF  


 11. Druk nr 788
  0788 -   PDF  
  0788 -   DOC  

  Stawki za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marcin Hanczakowski/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Bubula
  Data wpływu - 2019-10-22
  Projekt doręczony - 2019-10-24
  I czytanie - 2019-11-06
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-11-12
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-11-19

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-11-05 -   PDF  


 12. Druk nr 815
  0815 -   PDF  
  0815 -   DOC  

  Zmiana uchwały Nr CVIII/2809/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marcin Hanczakowski/
  Pozytywna opinia prawna Dagmara Rogóż-Gąsiorowska
  Data wpływu - 2019-10-29
  Projekt doręczony - 2019-10-30
  I czytanie - 2019-11-06
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-11-12
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-11-14

  Opinie

  Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 2019-11-04 -   PDF  


 13. Druk nr 820
  0820 -   DOC  
  0820 -   PDF  
  0820_zał.1;zał.2;zał.3;zał.4;zał.5_skan -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 926, zmiany przeznaczenia rezerw celowych oraz zmian planu wydatków w działach: 010, 600, 700, 710, 758, 801, 854, 855, 900, 921 i 925)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Tomasz Tylek/
  Data wpływu - 2019-10-29
  Projekt doręczony - 2019-10-30
  I czytanie - 2019-11-06
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-11-12
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-11-14

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-11-05 -   PDF  


 14. Druk nr 821
  0821 -   DOC  
  0821 -   PDF  
  0821_zał.1;zał.2;zał.3;zał.4;zał.5_skan -   PDF  

  Zmieniająca uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 754, 801, 852, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 754, 801, 852, 855, 900, 921 i 926)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Tomasz Tylek/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2019-10-29
  Projekt doręczony - 2019-10-30
  I czytanie - 2019-11-06
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-11-12
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-11-14

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-11-05 -   PDF  


 15. Druk nr 822
  0822 -   DOC  
  0822 -   PDF  
  0822_zał.1;zał.2;zał.3;zał.4_skan -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 854, 855, 900 i 921 - zadania dzielnic)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Tomasz Tylek/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2019-10-29
  Projekt doręczony - 2019-10-30
  I czytanie - 2019-11-06
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-11-18
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-11-19

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-11-05 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   -   PDF   -   PDF   - doręczenie - 2019-11-19


 16. Druk nr 856
  0856 -   DOC  
  0856 -   PDF  
  0856_zarz_PMK -   DOC  

  Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Gminy Miejskiej Kraków za lata 2019 i 2020
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Tomasz Tylek/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2019-11-12
  Projekt doręczony - 2019-11-12


 17. Druk nr 858
  0858 -   DOC  
  0858 -   PDF  
  0858_zał.1; 2; 3_skan -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801 i 854)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Tomasz Tylek/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2019-11-12
  Projekt doręczony - 2019-11-18


 18. Druk nr 859
  0859 -   DOC  
  0859 -   PDF  
  0859_zał.1; 2; 3; 4 -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 756 oraz zmian planu wydatków w działach: 710, 750, 752, 754, 755, 757, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Tomasz Tylek/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2019-11-12
  Projekt doręczony - 2019-11-18


 19. Druk nr 860
  0860 -   DOC  
  0860 -   PDF  
  0860_zał.1; 2; 3; 4; 5; 6 -   PDF  

  Zmieniająca uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 801, 851, 852, 855, 900 i 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Tomasz Tylek/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2019-11-12
  Projekt doręczony - 2019-11-18


 20. Druk nr 861
  0861 -   PDF  
  0861_Zał. 1 WPF 2019 - 2043 zm. 9 -   PDF  
  0861_Zał. 2 - WPW 2019-2043 zm. 9 -   PDF  
  0861_Zał. 3 Objaśnienia cz. A zm. 9 -   PDF  
  0861_Zał. nr 3 cz. B - Zakresy całkowite zm. 9 -   PDF  

  Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Tomasz Tylek/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2019-11-12
  Projekt doręczony - 2019-11-18


 21. Druk nr 846
  0846 -   PDF  
  0846 -   DOC  

  Przystąpienie przez Gminę Miejską Kraków do Agencji Rozwoju Miasta Inwestycje spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Jerzy Muzyk/
  Pozytywna opinia prawna Joanna Górak
  Data wpływu - 2019-11-05
  Projekt doręczony - 2019-11-06


 22. Druk nr 851
  0851 -   DOC  
  0851 -   PDF  
  0851_zał.1_mapa_do_bip -   PDF  
  0851_zał.2_niejawny -   DOC  
  0851_zał.2_niejawny -   PDF  
  0851_zał.3 -   DOC  
  0851_zał.3 -   PDF  
  0851_zał.II_do_zarz_PMK -   PDF  
  0851_zał.III_do_zarz_PMK -   DOC  
  0851_zał.III_do_zarz_PMK -   PDF  
  0851_zał.III_do_zarz_PMK_mapa -   PDF  

  Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zakole Wisły"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Jerzy Muzyk/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2019-11-05
  Projekt doręczony - 2019-11-07


 23. Druk nr 852
  0852 -   PDF  
  0852_zał_niejawny -   DOC  
  0852_zał_niejawny -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zakole Wisły"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Jerzy Muzyk/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2019-11-05
  Projekt doręczony - 2019-11-07


 24. Druk nr 787
  0787_2700-2019 wył_jawności -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania od każdej z wnioskodawczyń zwrotu po 1/6 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5446/349216 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 50 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyń we wskazanych częściach
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 2019-10-22
  Projekt doręczony - 2019-10-24
  I czytanie - 2019-11-06
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-11-12
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-11-14

  Opinie

  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2019-11-05 -   PDF  
  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-11-05 -   PDF  


 25. Druk nr 796
  0796 -   PDF  
  0796 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 38 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołaja Zyblikiewicza Nr 5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, ustalenia wysokości bonifikaty oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr CV/2713/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 38 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołaja Zyblikiewicza Nr 5 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek oraz ustalenia wysokości bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Wojciech Musialik
  Data wpływu - 2019-10-28
  Projekt doręczony - 2019-10-28


 26. Druk nr 800
  0800_niejawny -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5557/412314 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Nowosądeckiej 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 2019-10-28
  Projekt doręczony - 2019-10-29


 27. Druk nr 847
  0847_niejawny -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3977/506708 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Bajecznej 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2019-11-05
  Projekt doręczony - 2019-11-06


 28. Druk nr 848
  0848_niejawny -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 13/1000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Bohaterów Września 61A w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 2019-11-05
  Projekt doręczony - 2019-11-06


 29. Druk nr 849
  0849_niejawny -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska ? Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 19 położonego na os. Kazimierzowskim w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Monika Bać
  Data wpływu - 2019-11-05
  Projekt doręczony - 2019-11-06


 30. Druk nr 850
  0850 -   PDF  
  0850 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 24 usytuowanego w budynku na os. Słonecznym 7 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 35% bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2019-11-05
  Projekt doręczony - 2019-11-06


 31. Druk nr 824
  0824 -   PDF  
  0824 -   DOC  
  0824 -   PDF  
  0824_zał -   DOC  
  0824_zał -   PDF  

  Zmiana siedziby, nadanie nazwy oraz przyjęcie statutu jednostki budżetowej Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, os. Hutnicze 5
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Witold Kramarz/
  Data wpływu - 2019-10-29
  Projekt doręczony - 2019-10-31
  I czytanie - 2019-11-06
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-11-12
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-11-14

  Opinie

  Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Opinia: Pozytywna 2019-11-04 -   PDF  


 32. Druk nr 825
  0825 -   DOC  
  0825 -   PDF  
  0825_zał.1 -   PDF  
  0825_zał.2 -   PDF  

  Utworzenie parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Nowa Huta
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Magdalena Doksa-Tverberg /
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2019-10-31
  Projekt doręczony - 2019-11-05

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   -   PDF   - doręczenie - 2019-11-19


 33. Druk nr 845
  0845 -   DOC  
  0845 -   PDF  
  0845_zał -   PDF  

  Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Adam Chrapisiński/
  Pozytywna opinia prawna Barbara Kiczek
  Data wpływu - 2019-11-05
  Projekt doręczony - 2019-11-06

  Opinie

  Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Opinia: Pozytywna 2019-11-18 -   PDF  


 34. Druk nr 857
  0857 -   PDF  
  0857_uzasadnienie -   PDF  
  0857_zarz_PMK -   PDF  

  Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Bogusław Kośmider/
  Pozytywna opinia prawna Jadwiga Guzik
  Data wpływu - 2019-11-12
  Projekt doręczony - 2019-11-14


 35. Druk nr 829
  0829 -   PDF  

  Skierowanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 31 października 2019 r. nr WN-II.4131.1.46.2019, stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/561/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie utworzenia parku przy ul. Fabrycznej
  /projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA - w trybie jednego czytania - referuje Dominik Jaśkowiec/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Łanoszka -   PDF  

  Data wpływu - 2019-11-04
  Projekt doręczony - 2019-11-06


 36. Druk nr 830
  0830 -   PDF  

  Skierowanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 31 października 2019 r. nr WN-II.4131.1.44.2019, stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/574/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących stworzenia pilotażowego programu udzielania wsparcia dla tworzenia zewnętrznych ogrodów wertykalnych tzw. "zielonych ścian" na terenie Krakowa
  /projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA - w trybie jednego czytania - referuje Dominik Jaśkowiec/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Łanoszka -   PDF  

  Data wpływu - 2019-11-04
  Projekt doręczony - 2019-11-06


 37. Druk nr 831
  0831 -   PDF  

  Skierowanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 31 października 2019 r. nr WN-II.4131.1.45.2019, stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/575/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących stworzenia pilotażowego programu udzielania wsparcia dla tworzenia zielonych dachów na terenie Krakowa
  /projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA - w trybie jednego czytania - referuje Dominik Jaśkowiec/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Łanoszka -   PDF  

  Data wpływu - 2019-11-06
  Projekt doręczony - 2019-11-06


 38. Druk nr 832
  0832 -   PDF  

  Skierowanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 31 października 2019 r. nr WN-II.4131.1.43.2019, stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/576/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. rozwoju sportu amatorskiego i zawodowego w Krakowie "Kraków Miastem Sportu"
  /projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA - w trybie jednego czytania - referuje Dominik Jaśkowiec/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Łanoszka -   PDF  

  Data wpływu - 2019-11-06
  Projekt doręczony - 2019-11-06


 39. Druk nr 833
  0833 -   PDF  

  Skierowanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 31 października 2019 r. nr WN-II.4131.1.47.2019, stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/577/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie utworzenia parku Miejskiego pn. Dolina Kurczaba
  /projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA - w trybie jednego czytania - referuje Dominik Jaśkowiec/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Łanoszka -   PDF  

  Data wpływu - 2019-11-06
  Projekt doręczony - 2019-11-06


 40. Druk nr 843
  0843 -   PDF  

  Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w/s przygotowania programu finansowania dla przedszkoli niepublicznych działających w Krakowie
  /projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska - w trybie jednego czytania - referuje Grzegorz Stawowy/
  Data wpływu - 2019-11-05
  Projekt doręczony - 2019-11-06


 41. Druk nr 665
  0665 -   PDF  

  Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących stworzenia programu budowy na terenie Krakowa tzw. pitników, czyli ogólnodostępnych źródełek zasilanych wodą z miejskich wodociągów

  Na XXVI sesji RMK /9.10.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego Michała Starobrata Rada odesłała projekt do Komisji Budżetowej celem dokonania analizy dyskusji nad tematami finansowymi

  /projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców" - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Gibała/
  z uwagami opinia prawna Urszula Theodorikas -   PDF  

  Data wpływu - 2019-09-23
  Projekt doręczony - 2019-09-24

  Opinie

  Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-10-09 -   PDF   -   DOC  
  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-11-05 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców" -   PDF  
  Poprawka - zgłoszona przez: M. STAROBRAT -   PDF   - doręczenie - 2019-11-06


 42. Druk nr 712
  0712 -   PDF  

  Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa mających na celu uruchomienie krakowskiego biletu aglomeracyjnego
  /projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Jakub Kosek/
  z uwagami opinia prawna Urszula Theodorikas -   PDF  

  Data wpływu - 2019-10-09
  Projekt doręczony - 2019-10-10

  Opinie

  Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-10-21 -   DOC   -   PDF  
  Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 2019-11-18 -   PDF  


 43. Druk nr 789
  0789 -   PDF  

  Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących stworzenia programu wspierającego termomodernizację obiektów zabytkowych na terenie Nowej Huty.

  Na XXVIII sesji RMK /06.11.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego St. Moryca Rada odesłała projekt do projektodawcy celem uzgodnienia zapisów uchwały z projektantami parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Nowa Huta i Projektu Planu Ochrona Parku Kulturowego Nowa Huta oraz do Komisji Kultury i Ochrony Zabytków oraz Budżetowej.

  /projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców" - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Gibała/
  z uwagami opinia prawna Piotr Łanoszka -   PDF  

  Data wpływu - 2019-10-22
  Projekt doręczony - 2019-10-24

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców" -   PDF   - doręczenie - 2019-11-06
  Poprawka - zgłoszona przez: W. KRZYSZTONEK -   PDF   - doręczenie - 2019-11-06


 44. Druk nr 790
  0790 -   PDF  

  Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie uruchomienia pilotażowego Programu "Czerwone światło zamiast fotoradaru"
  /projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Michał Starobrat/
  opinia prawna Piotr Łanoszka -   PDF  

  Data wpływu - 2019-10-23
  Projekt doręczony - 2019-10-24


 45. Druk nr 791
  0791 -   PDF  

  Zmiana uchwały nr XXIII/495/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
  /projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska - w trybie jednego czytania - referuje Wojciech Krzysztonek/
  Pozytywna z uwagą opinia prawna Piotr Łanoszka -   PDF  

  Data wpływu - 2019-10-23
  Projekt doręczony - 2019-10-24


 46. Druk nr 792
  0792_niejawna -   PDF  

  Zaproszenie trzech rodzin polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Miejskiej Kraków w ramach repatriacji
  /projektodawca Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa - w trybie jednego czytania - referuje Stanisław Zięba/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Łanoszka -   PDF  

  Data wpływu - 2019-10-23
  Projekt doręczony - 2019-10-24

  Opinie

  Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Opinia: Pozytywna 2019-11-04 -   PDF  
  Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2019-11-06 -   DOC   -   PDF  


 47. Oświadczenia, komunikaty.

 48. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad kolejnej sesji Rady Miasta Krakowa zostanie opublikowany niezwłocznie po jego ustaleniu.