Porządek obrad Rady Miasta Krakowa VIII Kadencji


2019-02-27 ŚR 10:00


Sesja nr: 8008 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

 2. Interpelacje Radnych.

 3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.

 4. Druk nr 146
  0146 -   PDF  

  Plan kontroli Komisji Rewizyjnej
  /projektodawca Komisja Rewizyjna - w trybie jednego czytania - referuje Wojciech Krzysztonek/
  Pozytywna opinia prawna Urszula Theodorikas -   PDF  

  Data wpływu - 2019-02-12
  Projekt doręczony - 2019-02-12


 5. Druk nr 132
  0132_zarz 155 z 2018 wersja utajniona -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/6 części kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 7551/614535 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Duża Góra 35 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej części
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Monika Bać
  Data wpływu - 2019-01-29
  Projekt doręczony - 2019-01-30
  I czytanie - 2019-02-13
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-02-19
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-02-21

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-02-12 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2019-02-12 -   PDF  


 6. Druk nr 133
  0133_zarz 156 z 2019 wersja utajniona -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/6 części kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 7551/614535 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Duża Góra 35 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy w ww. części
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 2019-01-29
  Projekt doręczony - 2019-01-30
  I czytanie - 2019-02-13
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-02-19
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-02-21

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-02-12 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2019-02-12 -   PDF  


 7. Druk nr 140
  0140 -   PDF  
  0140_Uzasadnienie -   PDF  
  0140_zał -   PDF  

  Określenie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Kraków
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Wacław Skubida/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Mastalerz
  Data wpływu - 2019-02-05
  Projekt doręczony - 2019-02-05
  I czytanie - 2019-02-13
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-02-19
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-02-21

  Opinie

  Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 2019-02-11 -   PDF  


 8. Druk nr 143
  0143 -   PDF  

  Zmiana uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Łukasz Franek/
  Pozytywna opinia prawna SŁawomir Podgórski
  Data wpływu - 2019-02-05
  Projekt doręczony - 2019-02-07
  I czytanie - 2019-02-13
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-02-22
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-02-26

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-02-12 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Poprawka - zgłoszona przez: Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców" -   PDF   -   PDF   - doręczenie - 2019-02-13
  Poprawka - zgłoszona przez: Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców" -   PDF   - doręczenie - 2019-02-13
  Poprawka - zgłoszona przez: Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców" -   PDF   - doręczenie - 2019-02-13
  Poprawka - zgłoszona przez: Ł. MAŚLONA -   PDF   - doręczenie - 2019-02-13


 9. Druk nr 40
  0040 -   PDF  

  Warunki udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
  /projektodawca Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość - II czytanie - referuje Włodzimierz Pietrus/
  z uwagami opinia prawna Urszula Theodorikas
  Data wpływu - 2018-12-05
  Projekt doręczony - 2018-12-05
  I czytanie - 2018-12-13
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-12-17
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-01-29

  Opinie

  Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-12-13 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Poprawka - zgłoszona przez: D. JAŚKOWIEC -   PDF   - doręczenie - 2018-12-12


 10. Druk nr 149
  0149 -   PDF  
  0149_zał_graf -   PDF  
  0149_zał.II_do_zarz_PMK -   PDF  

  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowy Świat"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Jerzy Muzyk/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2019-02-12
  Projekt doręczony - 2019-02-13


 11. Druk nr 144
  0144 -   PDF  

  Zmiana w składzie Komisji Praworządności Rady Miasta Krakowa
  /projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA - w trybie jednego czytania - referuje Dominik Jaśkowiec/
  Data wpływu - 2019-02-08
  Projekt doręczony - 2019-02-11


 12. Druk nr 152
  0152 -   PDF  

  Zmiana uchwały nr LXXIII/714/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie ustanowienia nagrody "Bezpieczny Kraków"
  /projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA - w trybie jednego czytania - referuje Dominik Jaśkowiec/
  Data wpływu - 2019-02-12
  Projekt doręczony - 2019-02-13


 13. Druk nr 167
  0167 -   PDF  
  0167 -   DOC  

  Zwiększenie dotacji podmiotowej i udzielenia dotacji celowej miejskim instytucjom kultury
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Katarzyna Olesiak/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2019-02-19
  Projekt doręczony - 2019-02-20


 14. Druk nr 150
  0150 -   PDF  

  Ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Ewa Całus/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2019-02-12
  Projekt doręczony - 2019-02-13


 15. Druk nr 171
  0171 -   PDF  

  Konsultacje w przedmiocie Trasy Pychowickiej
  /projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców" - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Gibała/
  Data wpływu - 2019-02-18
  Projekt doręczony - 2019-02-20


 16. Druk nr 166
  0166 -   DOC  
  0166 -   PDF  
  0166_zał.1 -   PDF  
  0166_zał.2 -   PDF  
  0166_zał.3 -   PDF  
  0166_zał.4 -   PDF  
  0166_zarz_PMK -   DOC  
  0166_zarz_PMK -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 801, 852, 853, 854 i 855 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700 i 750)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Tomasz Tylek/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2019-02-19
  Projekt doręczony - 2019-02-20


 17. Druk nr 135
  0135 -   DOC  
  0135 -   PDF  
  0135_zał -   PDF  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Wolności
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 2019-02-04
  Projekt doręczony - 2019-02-05


 18. Druk nr 142
  0142 -   PDF  

  Zmiana siedzib trzech filii Biblioteki Kraków, utworzenia wypożyczalni międzyfilialnej oraz wprowadzenia zmian w statucie Biblioteki Kraków
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Katarzyna Olesiak/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2019-02-05
  Projekt doręczony - 2019-02-05


 19. Druk nr 151
  0151 -   PDF  

  Zmiana Uchwały nr IV/80/19 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Ewa Całus/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2019-02-12
  Projekt doręczony - 2019-02-13


 20. Oświadczenia, komunikaty.

 21. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad kolejnej sesji Rady Miasta Krakowa zostanie opublikowany niezwłocznie po jego ustaleniu.