Bieżący plan posiedzeń komisji Rady Miasta Krakowa VIII kadencji


Komisja Główna


2020-02-03 PN 15:00 sala 303 UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany porządku obrad.

2. Omówienie porządku obrad XXXV sesji Rady Miasta Krakowa, na środę 12 lutego 2020r.

Zaproszeni goście:

   Sekretarz Miasta Krakowa - Antoni Fryczek

3. Sprawy bieżące.

4. Oświadczenia, komunikaty.

5. Zamknięcie posiedzenia.