Bieżący plan posiedzeń komisji Rady Miasta Krakowa VIII kadencji


Komisja Główna


2019-06-03 PN 15:00 sala 303 UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany porządku obrad.

2. Omówienie porządku obrad XVIII sesji Rady Miasta Krakowa, na środę 12 czerwca 2019 r.

Zaproszeni goście:

   Sekretarz Miasta Krakowa - Antoni Fryczek

3. Sprawy bieżące.

4. Oświadczenia, komunikaty.

5. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Sportu i Kultury Fizycznej


2019-06-04 WT 15:00 sala 303 UMK PI.Wszystkich Świętych 3/4

1. 1.Informacja dotycząca możliwości realizacji propozycji Zarządu Wisła Kraków S.A. rozłożenia na raty zobowiązań wobec Miasta, rozważenie możliwości odpłatności za wynajęcie stadionu na mecze piłkarskie w powiązaniu płatności z ilością kibiców oraz przedstawienie propozycji ewentualnej możliwości ułatwienia Klubowi spłaty należności na rzecz Gminy Miejskiej Kraków.

Zaproszeni goście:

   Skarbnik Miasta Krakowa - Małgorzata Okarmus

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Anna Korfel-Jasińska

   Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta - Tomasz Tylek

   Dyrektor Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji - Agnieszka Kędzierska

   Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds.Rozwoju Kultury Fizycznej. - Janusz Kozioł

   Dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej - Krzysztof Kowal

2. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Budżetowa


2019-06-04 WT 15:00 UMK sala 303 Pl. Wszystkich Świętych 3-4

1. Informacja dotycząca możliwości realizacji propozycji Zarządu Wisła Kraków S.A. rozłożenia na raty zobowiązań wobec Miasta, rozważenie możliwości odpłatności za wynajęcie stadionu na mecze piłkarskie w powiązaniu płatności z ilością kibiców oraz przedstawienie propozycji ewentualnej możliwości ułatwienia Klubowi spłaty należności na rzecz Gminy Miejskiej Kraków.

Zaproszeni goście:

   Skarbnik Miasta Krakowa - Małgorzata Okarmus

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Anna Korfel-Jasińska

   Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds.Rozwoju Kultury Fizycznej. - Janusz Kozioł

   Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta - Tomasz Tylek

   Dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej - Krzysztof Kowal


Komisja Rewizyjna


2019-06-06 CZ 16:00 sala 303 UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Uzgodnienie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2018 r. i przyjęcie wniosku w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia Prezydentowi Miasta Krakowa absolutorium za rok 2018.

Zaproszeni goście:

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Andrzej Kulig

   Dyrektor Magistratu - Marta Nowak

   Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta - Tomasz Tylek

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Jerzy Muzyk

   Sekretarz Miasta Krakowa - Antoni Fryczek

   Skarbnik Miasta Krakowa - Małgorzata Okarmus

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Bogusław Kośmider

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Anna Korfel-Jasińska

4. Sprawy bieżące.

5. Oświadczenia, komunikaty.