Bieżący plan posiedzeń komisji Rady Miasta Krakowa VIII kadencji


Komisja Główna


2020-08-26 ŚR 13:00 posiedzenie w formie korespondencyjnej

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Przyjęcie i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr CIII/955/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 1998 r. w sprawie zasad ustalania i wypłacania diet dla przewodniczących, zastępców, członków Zarządów Dzielnic oraz członków Rad Dzielnic według druku nr 1320