OLSZA – Prognoza oddziaływania na środowisko

 


Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - odmienne zasadyPROGNOZA została wykonana przez BIURO ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA - patrz: Zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bipPROGNOZA PONOWNIE WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 3 czerwca do 2 lipca 2019 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 4 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 4 MB)


Termin i sposoby składania uwag - patrz: Treść ogłoszeniastrona bip
PROGNOZA WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 5 listopada do 4 grudnia 2018 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 3 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 15 MB)powrótPowrót do strony głównej planu  |  Zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bip