1. Komisja Główna – Sekretarz Komisji Agnieszka Strach - pok. 252, tel. 12 616-1406 prosniaka@um.krakow.pl

 

2. Komisja Rewizyjna – Sekretarz Komisji Sławomir Golański - pok. 255, tel. 12 616-1452, Slawomir.Golanski@um.krakow.pl

 

3. Komisja Budżetowa – Sekretarz Komisji Jadwiga Jaskiernia - pok. 254, tel. 12 616-1190 Jadwiga.Jaskiernia@um.krakow.pl

 

4. Komisja Infrastruktury – Sekretarz Komisji Beata Czepiec - pok. 254, tel. 12 616-1451 Beata.Czepiec@um.krakow.pl

 

5. Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego – Sekretarz Komisji Beata Czepiec - pok. 254, tel. 12 616-1451  Beata.Czepiec@um.krakow.pl

 

6. Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - Sekretarz Komisji Ewelina Garbacka - Kalemba – pok. 341, tel. 12 616-1433 ewelina.garbacka-kalemba@um.krakow.pl  

 

7. Komisja Edukacji - Sekretarz Komisji Ewelina Garbacka - Kalemba – pok. 341, tel. 12 616-1433 ewelina.garbacka-kalemba@um.krakow.pl

 

8. Komisja Zdrowia i  Uzdrowiskowa - Sekretarz Komisji Maria Major - pok. 153, tel. 12 616-1331Maria.Major@um.krakow.pl

 

9. Komisja Kultury i Ochrony Zabytków - Sekretarz Komisji Maria Major - pok. 153, tel. 12 616-1331Maria.Major@um.krakow.pl

 

10. Komisja Praworządności - Sekretarz Komisji Sławomir Golański - pok. 255, tel. 12 616-1452, Slawomir.Golanski@um.krakow.pl

 

11. Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa - Sekretarz Komisji Paweł Drożniak - pok. 255, tel. 12 616-1353  Pawel.Drozniak@um.krakow.pl

 

12. Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza- Sekretarz Komisji Sławomir Golański - pok. 255 tel. 12 616-1452 Slawomir.Golanski@um.krakow.pl

 

13. Komisja Sportu i Kultury Fizycznej - Sekretarz Komisji Paweł Drożniak - pok. 255, tel. 12 616-1353  Pawel.Drozniak@um.krakow.pl

 

14. Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych - Sekretarz Komisji Paweł Drożniak - pok. 252, tel. 12 616-1353  Pawel.Drozniak@um.krakow.pl

 

15. Komisja Promocji i Turystyki - Sekretarz Komisji Paweł Drożniak - pok. 252, tel. 12 616-1353  Pawel.Drozniak@um.krakow.pl

 

16. Komisja Dialogu Obywatelskiego - Sekretarz Komisji Maria Major - pok. 153, tel. 12 616-1331Maria.Major@um.krakow.pl

 

17. Komisja Dyscyplinarna - Sekretarz Komisji Beata Czepiec - pok. 254, tel. 12 616-1451 Beata.Czepiec@um.krakow.pl

 

18. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - Sekretarz Komisji Jadwiga Jaskiernia - pok. 254, tel. 12 616-1190 Jadwiga.Jaskiernia@um.krakow.pl

 

19. Zespół opiniujący ds. wyboru ławników - Sekretarz Komisji Beata Czepiec - pok. 254, tel. 12 616-1451, Beata.Czepiec@um.krakow.pl

 

20.Komitet Audytu dla Gminy Miejskiej Kraków - Sekretarz Komisji Ewelina Garbacka - Kalemba – pok. 341, tel. 12 616-1433 ewelina.garbacka-kalemba@um.krakow.pl

 

21.Komisja Kształtowania Środowiska  - Sekretarz Komisji Sławomir Golański - pok. 255, tel. 12 616-1452, Slawomir.Golanski@um.krakow.pl