Dokument archiwalny

W dniu 7 lutego 2018 r. Rada Miasta Krakowa podjęła Uchwałę Nr XCIV/2452/18  w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie utworzenia na terenie miasta Krakowa profesjonalnego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt.

W dniu 9 stycznia 2019 r. Rada Miasta Krakowa podjęła Uchwałę Nr IV/84/19 w sprawie ustalenia kierunków dzoialania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie lokalizacji na terenie Krakowa profesjonalnego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt.

Zgodnie z powyższą uchwałą Profesjonalny Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt ma powstać na terenie Lasów Tynieckich w Krakowie.