BIP MJO - Zespół Szkół Łączności
WYNIKI NABORUInformuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru nie wyłoniono kandydata na w.w stanowisko. 
 
 
 
 
 
Dyrektor   Paweł Kucharczyk