BIP MJO - Zespół Szkół Łączności
WYNIKI NABORUInformuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w.w stanowisko został zatrudniony: 
 
 
 Pan Adam Sala
 
 
 
 
 
Dyrektor  Paweł Kucharczyk