Nagrody Miasta Krakowa 2019


w dziedzinie: kultura i sztuka:

 

 •  Leszek Wójtowicz za całokształt działalności artystycznej
 • dr hab. Andrzej Franaszek za znaczący wkład w krytykę literacką
 • Andrzej Nowakowski za wszechstronną działalność wydawniczą i artystyczną

 

w dziedzinie: nauka i technika:

 

 • Zespół w składzie: prof. Renata Przybylska, dr Donata Ochmann, dr Barbara Batko-Tokarz, dr hab. Agata Kwaśnicka-Janowicz, dr Patrycja Pałka, dr Sylwia Przęczek-Kisielak, dr hab., prof. UJ Maciej Rak, dr hab., prof. UJ Kazimierz Sikora za opracowanie słownika gwary krakowskiej
 • Zespół Biologii Chemicznej i Projektowania Leków w składzie: prof. Tadeusz Holak, dr Katarzyna Magiera-Mularz, dr Bogdan Musielak, dr Łukasz Skalniak za osiągnięcia w dziedzinie doświadczalnej immunochemicznej terapii przeciwnowotworowej

 

w dziedzinie sportu nagroda nie została przyznana.

 

Wyróżnienia dla autorów prac dyplomowych:

 

 • Natalia Czuma (AGH) praca doktorska pt. Zastosowanie modyfikowanych popiołów lotnych do wychwytywania ditlenku węgla
 • Krzysztof Petrus (PK) praca doktorska pt. Garbary w latach 1850-1939. Największe przedmieście Krakowa i jego nowoczesna transformacja na tle przemian urbanistycznych i historii rozwoju przestrzennego
 • Marcelina Smolarczyk (PK) praca magisterska pt. Krakowski Greenway Wschód. Koncepcja systemu zieleni integrującego nowohuckie parki
 • Wioletta Maria Nowak (KA) praca inżynierska pt. Muzeum Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
 • Maciej Górz (UEK) praca inżynierska pt. Certyfikat urbanistyczny miasta Krakowa jako zachęta do zrównoważonej urbanistyki w nowych osiedlach

 

 Nagrody Miasta Krakowa 2018


w dziedzinie: kultura i sztuka:

 •  Wojciech Plewiński za wybitne osiągnięcia w dziedzinie fotografii
 •  Andrzej Sikorowski za wybitne osiągnięcia artystyczne.

 

w dziedzinie: nauka i technika:

 •  prof. dr hab. Stanisław Grodziski za wybitne osiągnięcia naukowe
 •  prof. dr hab. med. Agnieszka Słowik i prof. dr hab. med. Tadeusz J. Popiela za stworzenie Centrum Interwencyjnych Terapii Ostrego Udaru Mózgu.

 

w dziedzinie: sport:

 •  Joanna Mazur za wybitne osiągnięcia sportowe.

 Wyróżnienia za prace dyplomowe:

 

 •  Katarzyna Bożena Kołpa (KA) praca magisterska pt. Eksperymentalna Strefa Wystawiennicza – Artystyczny Start Up
 • Karolina Koprynia (PK) praca magisterska pt. Rewaloryzacja Miasta-Ogrodu – Szpital Specjalistyczny im. dra Józefa Babińskiego w Krakowie
 • Olga Jaglarz (PK) praca magisterska pt. Fabryka Sztuki – Adaptacja dawnego kompleksu Fabryki M. Peterseima w Krakowie
 • Justyna Mazur (UR) praca doktorska pt. Układy alejowe w przestrzeni miejskiej Krakowa – charakterystyka, analiza struktury i ocena stanu roślin
 • Paulina Krupa (ASP) praca magisterska pt. Problematyka konserwatorska gipsowych patynowanych obiektów wielkoformatowych na przykładzie lwowskiego fryzu pt. Wjazd Chrystusa do Jerozolimy z 1904 roku autorstwa Alojzego Bunscha z Bazyliki oo.Franciszkanów w Krakowie
 • Michał Hyjek (Fundacja Rozwoju Sztuki Intermediów) praca doktorska pt. Implementacja układów elektronicznych w rzeźbach z małopolskich kamienic. Wpływ lokalnych sieci danych cyfrowych na jakość odbioru dzieła sztuki

 Nagrody Miasta Krakowa 2017

w dziedzinie: kultura i sztuka:

 

 • Jan Kanty Pawluśkiewicz za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kompozycji
 • prof. dr hab. Beata Szymańska-Aleksandrowicz za wybitne osiągnięcia w dziedzinie poezji
 • Ireneusz Kania za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki translatorskiej

 

w dziedzinie: nauka i technika:

 • zespół prof. Władysława Śliwińskiego w składzie:

prof. dr hab. Władysław Śliwiński, dr Jakub Bobrowski, dr Malwina Jabczuga-Gębalska, dr Małgorzata Kosińska-Zagajewska, dr Magdalena Niemczyk-Jacek za analizę języka Stanisława Wyspiańskiego

 

 

w dziedzinie: sport:

 

 •  Maria Springwald za wybitne osiągnięcia sportowe

 

Wyróżnienia za prace dyplomowe:

 

 • Ewelina Bączek i Paulina Bździuch (AGH) praca magisterska pt. Ocena zmian emisji zanieczyszczeń do powietrza z komunikacji miejskiej w Krakowie w latach 2010-2015 wraz z prognozą na rok 2025
 • Bartłomiej Trybuś (AGH) praca magisterska pt. Lokalizacja starych kościołów i cmentarzy na obszarze Krakowa
 • Rita Łabuz (PK) praca magisterska pt. Rejon Placu Kossaka na tle przemian przestrzennych Młynówki Królewskiej w Krakowie
 • Tomasz Gwiazda (UJ) praca magisterska pt. Tempus edax rerum. Utracone kościoły Krakowa wzniesione w okresie od X do XVIII wieku w świetle badań archeologicznych
 • Joanna Wojtuń (PK) praca magisterska pt. Zabłocie_4D Krajobrazowa transformacja ulic
 • Sonia Bała (UJ) praca magisterska pt. Gotyckie maswerki kościoła Mariackiego w Krakowie

 


Nagrody Miasta Krakowa 2016
 
 

w dziedzinie: kultura i sztuka:

 • Grzegorz Turnau za wybitne osiągnięcia artystyczne
 • prof. Aleksander Skotnicki za wybitne osiągnięcia w rozwoju dialogu polsko-żydowskiego
 • Jerzy Illg za wybitne osiągnięcia w promocji krakowskiej kultury

w dziedzinie: nauka i technika:

 • prof. Krzysztof Królas i prof. Marek Stankiewicz za koncepcję i realizację projektu SOLARIUS
 • prof. Janusz K. Kozłowski za osiągnięcia w dziedzinie archeologii

w dziedzinie: sport Komisja nie wnioskowała o przyznanie nagrody.

 

Wyróżnienia:

 • Weronika Bogal i Adam Łyko (PK) praca inżynierska pt. Muzeum Historii Podgórza i Obserwatorium Przyrody w Kamieniołomie Liban w Krakowie
 • Adriana Szulecka (AGH) praca magisterska pt. Porównanie prognostycznych i rzeczywistych wartości stężeń zanieczyszczeń powietrza w Krakowie
 • Dominika Kruszyna (AWF) praca magisterska pt. Stare Miasto i Kazimierz Projekt mapy dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim po Krakowie
 • Aleksandra Wanda Zajdel (ASP) praca licencjacka pt. Wybrane elementy informacji wizualnej dla Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
 • Michał Grzybowski (PK) praca inżynierska pt. Rewaloryzacja założenia parkowego przy Dworku Jana Matejki w Krzesławicach
 • Dominik Rybiałek (PWST) praca magisterska pt. Motywy żydowskie w Teatrze Śmierci Tadeusza Kantora
 

 
 
Nagrody Miasta Krakowa 2015 
 

w dziedzinie: kultura i sztuka nagrody:

 

 • Marian Dziędziel za wybitne osiągnięcia w sztuce aktorskiej
 • prof. Jerzy Kucia za wybitne osiągnięcia artystyczne
 • dr Bronisław Maj za wybitne osiągnięcia literackie
 • Joanna Olczak-Ronikier za wybitne osiągnięcia literackie
 • prof. Adam Wsiołkowski za wybitne osiągnięcia artystyczne

w dziedzinie: nauka i technika nie przyznano nagrody.

w dziedzinie: sport nie przyznano nagrody.

 

 

Wyróżnienia za prace dyplomowe:

 • Klaudia Sanek (PK) praca magisterska pt. Ogrody Krakusa. Koncepcja rewitalizacji Krzemionek Podgórskich w Krakowie. Kompleks muzealny „Liban”
 • Agata Kot (AGH) praca magisterska pt. Analiza przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń pyłu PM10 i PM2,5 w powietrzu w Krakowie
 • Anna Adamczyk (UR) praca magisterska pt. Projekt koncepcyjny rekompozycji Parku Edukacji Globalnej „Wioski Świata” w Krakowie
 • Marlena Biczak (ASP) praca magisterska pt. Półmrok
 • Izabela Krzeptowska-Moszkowicz (UR) praca dyplomowa pt. Koncepcja zagospodarowania otoczenia przy Collegium Godlewskiego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

 
 
 
Nagrody Miasta Krakowa 2014
 

w dziedzinie: kultura i sztuka

 • Jan Peszek za wybitne osiągnięcia w sztuce aktorskiej
 • Michał Niezabitowski za kreatywność i wybitne osiągnięcia w promocji kultury Krakowa

w dziedzinie: nauka i technika

 • prof. dr hab. Andrzej Zygmunt Hrynkiewicz za wybitne osiągnięcia w dziedzinie fizyki jądrowej

w dziedzinie sportu

 • Natalia Czerwonka za wybitne osiągnięcia sportowe
 • Rafał Sonik za wybitne osiągnięcia sportowe

Wyróżnienia za prace dyplomowe

 • Ewa Czachorowska-Zygor (Akademia Muzyczna) praca doktorska pt. Oblicza twórcze Adama Walacińskiego. Muzyka autonomiczna. Muzyka Funkcjonalna. Publicystyka.
 • Mirosław Furmanek (Uniwersytet Jagielloński) praca doktorska pt. Turystyka wyjazdowa niepełnosprawnych ruchowo mieszkańców Krakowa – stan i potrzeby.
 • Bartłomiej Mitka (Akademia Górniczo-Hutnicza) praca magisterska pt. Komputerowa symulacja odbudowy tkanki kostnej metodą elementów skończonych.
 • Mateusz Rzeszutek (Akademia Górniczo-Hutnicza) praca magisterska pt. Ocena oddziaływania Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Krakowie na jakość powietrza z wykorzystaniem matematycznego modelu dyspersji CALPUFF.
 • Matylda Siwek (Akademia Wychowania-Fizycznego) praca doktorska pt. . Kraków jako centrum turystyki przyjazdowej w latach 1889-1914.
 • Katarzyna Zapart (Akademia Sztuk Pięknych) praca magisterska pt. Hamlet o wielu twarzach. O związku między sztuką teatralną a plakatem na przykładzie Hamleta.
 

 
Nagrody Miasta Krakowa 2013
 
 

w dziedzinie: kultura i sztuka

 • Krzysztof Jasiński
 • prof. Jan Pamuła

w dziedzinie: nauka i technika

 • prof. dr hab. Adam Strzałkowski
 • Zespół Architektów z Politechniki Krakowskiej w składzie: dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, prof. PK – kierownik Zespołu, dr inż. arch. Krzysztof Wielgus, dr inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec,mgr inż. arch. kraj. Karol Chajdys, mgr inż. arch. kraj. Karolina Latusek, mgr inż. arch. kraj. Paulina Nosalska, mgr inż. arch. Wojciech Rymsza-Mazur, mgr inż. arch. kraj. Olena Zapolska

w dziedzinie sportu

 •  Agnieszka Radwańska

Wyróżnienia za prace dyplomowe

 • Waldemar Komorowski (PK) praca doktorska
 • Jakub Kamiński (AGH) praca magisterska
 • Ewelina Krok (PK) praca magisterska
 • Krzysztof Gardjew (PK) praca magisterska
 • Piotr Pajor (UJ) praca magisterska

 
 
 
 
Nagrody Miasta Krakowa 2012
 
 

w dziedzinie  kultura i sztuka:

 • Małgorzata Olkuska za całokształt dokonań
 • Leszek Aleksander Moczulski za całokształt dokonań
 • Mikołaj Grabowski za całokształt dokonań

w dziedzinie nauka i technika nagrody nie przyznano

w dziedzinie sportu nagrody nie przyznano.

Wyróżnienia za prace dyplomowe otrzymały:

 • Anna Kocot (UJ) za pracę doktorską pt. Kształt typograficzny szesnastowiecznych druków krakowskich – oficyny Floriana Unglera i Macieja Wirzbięty.
 • Joanna Olchawska (AGH) za pracę magisterską pt: Analiza możliwości ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza autobusów komunikacji miejskiej w Krakowie.
 

 
Nagrody Miasta Krakowa 2011

w dziedzinie kultura i sztuka:

 • Andrzej Wajda i Krystyna Zachwatowicz za wybitne dokonania w dziedzinie kultury
 • Dorota Segda za wybitne kreacje aktorskie
 • Mariusz Kwiecień za wybitne osiągnięcia artystyczne
 • Józef Opalski za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury

w dziedzinie nauka i technika:

 • prof. Antoni Jackowski za wybitne osiągnięcia w zakresie geografii turyzmu i religii.

W dziedzinie sportu - nie przyznano nagrody.

Wyróżnienia za prace dyplomowe:

 • Dariusz Grabowski (PK) praca magisterska pt. Zastosowanie metody NATM do budowy tunelu drogowego pod Wzgórzem Błogosławionej Bronisławy w Krakowie (projekt wstępny).
 • Edyta Gracz - Chmura (UJ), praca doktorska pt. Literatura romantyczna w Krakowie 1827-1863. Zarys monograficzny.
 • Agnieszka Kornecka i Łukasz Michalski (PK) praca magisterska pt. Projekt koncepcyjny podziemnej stacji premetra pod ulicą Czarnowiejską w Krakowie w zakresie architektoniczno-funkcjonalnym, konstrukcyjnym i technologicznym.
 • Katarzyna Michałowska (PK), praca magisterska pt. Rewitalizacja Dzielnicy Grzegórzki w Krakowie. Kompleks muzyczny.
 • Anna Sękowska (ASP) praca doktorska pt. Portret Króla Zygmunta Starego z Katedry na Wawelu.
 • Marcin Starzyński (UJ) praca doktorska pt. Krakowska rada miejska w średniowieczu.

 

 


 

Nagrody Miasta Krakowa 2010
 
w dziedzinie kultura i sztuka:
 • Andrzej Mleczko za wybitne dokonania twórcze
 • prof. Jan K. Ostrowski za wybitne osiągnięcia w zakresie historii sztuki i odnowy Zamku Królewskiego na Wawelu
 • Jan Pieszczachowicz za dokonania w zakresie krytyki literackiej i redakcję pism społeczno-kulturalnych
w dziedzinie nauka i technika otrzymali:

 • prof. Jerzy Wyrozumski za szczególne osiągnięcia w zakresie badań mediewistycznych zwłaszcza nad dziejami średniowiecznego Krakowa
 • zespół prof. Dubiela w składzie: prof. Jacek S. Dubiel, dr Dariusz Dudek, dr Artur Dziewierz, dr Tomasz Rakowski, dr Zbigniew Siudak za wybitne osiągnięcia w zakresie kardiologii interwencyjnej
W dziedzinie sportu nie przyznano nagrody.

Wyróżnienia za prace dyplowe:
 • Michał Kumorek (UE) za pracę pt. Wieżowiec w panoramie historycznego miasta (na przykładzie Krakowa).
 • Krzysztof Kucz (AGH) za pracę pt. Analiza czynników wpływających na jakość powietrza w Krakowie.
 • Tomasz Głowacz (ASP) za pracę pt. Problematyka konserwacji markieterii w stylu Boulle'a. Próba zastosowania żywic syntetycznych do imitacji szylkretu.
 • Barbara Izabela Wysocka (PWST) za pracę pt. Luk Perceval. Penthesilea.

 
Nagrody Miasta Krakowa 2009

w dziedzinie: kultura i sztuka:
 • Stanisław Bryndza-Stabro za wybitne dokonania w zakresie literatury
 • Krzysztof Globisz za wybitne dokonania aktorskie

w dziedzinie: nauka i technika:

 • Ryszard Tadeusiewicz za wybitne osiągnięcia w zakresie informatyki i automatyki
 • Franciszek Ziejka za wybitne dokonania w zakresie historii literatury
 • Zdzisław Noga za opracowanie Atlasu Historii Krakowa

W dziedzinie sportu nie przyznano Nagrody.

Wyróżnienia za prace dyplomowe:

 • Przemysław Nizio (ASP) za wyróżniającą się pracę dyplomową pt. „Dzienniki 2007/2008 - praca teoretyczna Kompozycje wielofiguratywne - cykl obrazów".
 • Małgorzata Anna Gierada (UR) za wyróżniającą się pracę dyplomową pt. „Mykoflora występująca na ścianach kaplic i w powietrzu atmosferycznymw zabytkowej Bazylice Mariackiej w Krakowie".
 • Justyna Pyssa (AGH) za wyróżniającą się pracę doktorską pt. „Dobór technologii unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w aspekcie ochrony środowiska na przykładzie województwa małopolskiego".
 • Daniel Prusak (AGH) za wyróżniającą się pracę doktorską pt. „Mikrorobot o strukturze równoległej - sterowanie wizyjne".
 • Joanna Szwed i Barbara Buczek ((PK) za wyróżniającą się pracę dyplomową pt. „Koncepcja oświetlenia bulwarów wiślanych w Krakowie na odcinku od mostu Zwierzynieckiego po stopień wodny na Dąbiu".
 

 
 
Nagrody Miasta Krakowa 2008


w dziedzinie: kultura i sztuka:

 • Jan Boba - za wybitne dokonania w muzyce jazzowej
 • Zofia Gołubiew - za wybitne dokonania w dziedzinie muzealnictwa
 • Elżbieta Towarnicka - za wybitne dokonania w dziedzinie wokalistyki
 • Jerzy Trela - za wybitne dokonania w sztuce teatru

w dziedzinie: nauka i technika:

 • prof. Marta Wyka - za wybitne dokonania w dziedzinie nauk humanistycznych

W dziedzinie sportu nie przyznano nagrody.

Wyróżnienie za pracę dyplomową:

 • Dorota Dreścik (Akademia Sztuk Pięknych) za wyróżniającą się pracę dyplomową pt. "Technologia i technika wykonania oraz metody konserwacji rzeźb z kości słoniowej na przykładzie figurek dwunastu apostołów ze Skarbca Katedry na Wawelu".Nagrody Miasta Krakowa 2007

w dziedzinie: kultura i sztuka:

 • Anna Polony za całokształt dokonań artystycznych
 • Zygmunt Konieczny za całokształt dokonań artystycznych
 • Ryszard Krynicki za całokształt twórczości poetyckiej oraz działalności wydawniczej
 • Ryszard Otręba za całokształt twórczości artystycznej


w dziedzinie: nauka i technika:

 • prof. Janusz Sondel za całokształt twórczości naukowej, a w szczególności za książkę „Zawsze wierny. Uniwersytet Jagielloński a Kościół rzymskokatolicki".


W dziedzinie sportu nie przyznano nagrody.

Wyróżnienia za prace dyplomowe:

 • Monika Hepel i Agnieszka Kolber (Politechnika Krakowska) za wyróżniającą się pracę dyplomową pt. „Koncepcja zagospodarowania otoczenia przystanku kolejowego Kraków-Bonarka".
 • Dominika Lemler (Uniwersytet Jagielloński) za wyróżniającą się pracę dyplomową pt: „Analiza możliwości wykorzystania podziemnej części Krakowa do celów turystycznych".
 • Aneta Norek (Akademia Muzyczna) za wyróżniającą się pracę dyplomową pt. „Wpływ muzyki Karola Szymanowskiego na twórczość Zbigniewa Seiferta - wybitnego polskiego skrzypka jazzowego".
 • Marta Ślusarek (Akademia Ekonomiczna obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) za wyróżniającą się pracę dyplomową pt. „Twierdza Kraków jako produkt turystyczny - zarządzanie projektem".
 • Anna Zug (Uniwersytet Jagielloński) za wyróżniającą się pracę dyplomową pt. „Kultura muzyczna Krakowa w latach 1914-1918".

Nagrody Miasta Krakowa 2006W dziedzinie kultura i sztuka:

 • Jerzy Bereś za wybitne osiągnięcia w zakresie sztuk plastycznych.
 • prof. Witold Cęckiewicz za projekt i realizację Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.
 • Adam Zagajewski za wybitne osiągnięcia w zakresie literatury.
 • Międzynarodowe Centrum Kultury za całokształt działalności w zakresie promocji kultury.


W dziedzinie nauka i technika:

 • prof. Roman Pampuch za wybitne osiągnięcia naukowe i technologiczne w zakresie inżynierii materiałowej.
 • prof. Tadeusz Ulewicz za wybitne dokonania w zakresie literaturoznawstwa

 


Nagrody Miasta Krakowa 2005


W dziedzinie kultura i sztuka:

 • Danuta Leszczyńska - Kluza za wybitne osiągnięcia w dziedzinie malarstwa.
 • Janusz Trzebiatowski za całokształt twórczości plastycznej.


W dziedzinie nauka i technika:

 • prof. Zbigniew Engel – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie wibroakustyki.
 • prof. Józef Gierowski za wybitne osiągnięcia w dziedzinie historii.
 • prof. Aleksander Koj za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk biomedycznych.


Wyróżnienie za prace dyplomowe obronione w 2004 roku otrzymali:

 • Aleksander Dziedzic (AGH) za wyróżniającą się pracę dyplomową pt.: „Komputerowa wizualizacja 3D reliktów romańskich z kościoła św. Andrzeja w Krakowie”.
 • Agnieszka Sosin (AWF) za wyróżniającą się pracę dyplomową pt.: „Przewodnik po ulicy Kopernika".

 


Nagrody Miasta Krakowa 2004


W dziedzinie: kultura i sztuka:

 • Prof. Wiesław Kwaśny za wybitne osiągnięcia w zakresie muzyki.
 • Józef Baran za wybitne osiągnięcia w zakresie literatury pięknej.


W dziedzinie: nauka i technika:

 • Prof. Roman Ciesielski – za szczególne osiągnięcia w zakresie nauk technicznych.
 • Dr Karolina Grodziska za cenne publikacje o Cmentarzu Rakowickim.
 • Prof. Władysław Stróżewski za wybitne osiągnięcia w zakresie filozofii i eseistyki.


Wyróżniono 5 prac dyplomowych studentów:

 • Paweł Byrski (PK) za wyróżniającą się pracę dyplomową pt. „Studium projektowe wantowego mostu dla pieszych nad ulicą Powstańców Śląskich w Krakowie”.
 • Tomasz Małkowski i Rafał Skoczylas (PK) za wyróżniającą się pracę dyplomową pt. „Łukowa kładka pieszo – rowerowa z pomostem podwieszonym nad ulicą Powstańców Śląskich w Krakowie. Projekt koncepcyjny”.
 • Jan Pencakowski (ASP) za wyróżniającą się pracę dyplomową pt. „Konserwacja renesansowej figury kamiennej Króla Dawida z Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu, zachowanej w barokowym zespole w Grodzisku koło Skały”.
 • Ilona Wikalińska (AGH) za wyróżniającą się pracę dyplomową pt. „Analiza sieci komunikacyjnej Krakowa po wybudowaniu trzech nowych mostów (Zwierzyniecki, Kotlarski i Wandy)”.
 • Barbara Zbroja (UJ) za wyróżniającą się pracę dyplomową pt. „Inwestycje budowlane Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Krakowie w latach 1868-1939”.

 


Nagrody Miasta Krakowa 2003

w dziedzinie kultury i sztuka:

 • Zespół Redakcyjny Tygodnika Powszechnego za godną kontynuację intelektualnej i kulturalnej tradycji zasłużonego krakowskiego pisma.
 • Stowarzyszenie Kultury Akademickiej Instytut Sztuki za świetne osiągnięcia


w organizacji życia kulturalnego w Krakowie.

 • Prof. Elżbieta Stefańska za wybitne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie muzyki.
 • Adam Zieliński za promocję kultury polskiej.


w dziedzinie nauki i techniki nagród nie przyznano.w dziedzinie sportu:

 • Maciej Żurawski za wybitne osiągnięcia sportowe w 2002 roku


za prace dyplomowe:

 • Kinga Kiwała za wyróżniającą się pracę dyplomową pt.: „Problematyka Sacrum w Polskiej Muzyce Współczesnej na przykładzie wybranych utworów związanych z osobą Ojca Świętego Jana Pawła II”.
 • Anna Hebda i Michał Małocha za wyróżniającą się pracę dyplomową pt.: „Gospodarcza rola Młynówki Królewskiej w Krakowie na przestrzeni dziejów oraz obecne wykorzystanie jej zasobów”.

 


Nagrody Miasta Krakowa 2002


w dziedzinie kultury i sztuki:

 • prof. dr hab. Jan Błoński za całokształt dorobku naukowego i pisarskiego
 • prof. Jerzy Skarżyński za całokształt twórczości w dziedzinie malarstwa, rysunku i scenografii.


w dziedzinie nauki i techniki:

 • prof. dr hab. Kazimierz Kowalski za opracowanie monografii o faunie czwartorzędowej Europy oraz za całokształt dorobku naukowego.
 • prof. dr hab. n. med. Tadeusz Popiela za wieloletnie osiągnięcia w chirurgii gastroenterologicznej a szczególności za zrealizowanie programu diagnostyki i leczenia raka żołądka w Polsce.


w dziedzinie sportu:

 • Wacław i Krzysztof Wieczorkowie za wybitne osiągnięcia w sportach samolotowych i popularyzację sportów lotniczych.

za prace dyplomowe:

 • Anna Borowska za wartościowe studium nad technologią warsztatu cechowego krakowskiego mistrza Poliptyku Dominikańskiego.
 • Justyna Kiliańczyk-Zięba za wzorowe opracowanie edytorskie pierwszego przewodnika po Krakowie z 1603 roku.
 • Anna Sękowska za pracę konserwatorską stanowiącą pierwsze pełne rozwarstwienie dwóch nałożonych na siebie olejnych malowideł sztalugowych o zbliżonej technologii.
 • Aldona Warzecha za naukowe rozpoznanie i opisanie programu heraldycznego na suficie Małej Auli Polskiej Akademii Umiejętności.
 • Aleksandra Wolczko za opracowanie systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w oparciu o wykorzystanie termicznej utylizacji.

Nagrody Miasta Krakowa 2001


w dziedzinie kultury i sztuki:

 • Jan Józef Szczepański


w dziedzinie nauki i techniki:

 • prof. dr hab. Maria Podraza – Kwiatkowska
 • prof. dr hab. Stanisław Mrowec
 • dr Jan Blecharz i prof. dr hab. Jerzy Żołądź

w dziedzinie sportu:

 • Robert Korzeniowski


za prace dyplomowe:

 • Klaudia Sobocińska i Tomasz Konik

 


Nagrody Miasta Krakowa 2000


w dziedzinie nauki i techniki:

 • zespół stereotaktyczny instytutu Neurologii Collegium Medicum UJ w składzie:
  • prof. zw. dr hab. Igor Gościński
  • prof. dr hab. Józef Kałuża
  • dr med. Marek Moskała
  • dr med. Dariusz Adamek
  • dr med. Henryka Uhl
  • lek. Med. Mariusz Krupa
  • lek. Med. Jarosław Polak

* nagroda zespołowa za osiągnięcia w okresie 2 ostatnich lat.

nagroda indywidualna:

 • prof. dr hab. Ludwik Mroczka


w dziedzinie kultury i sztuki:

 • Krzysztof Penderecki (za całokształt dokonań)
 • Leszek Elektorowicz (za całokształt dokonań)


w dziedzinie sportu:

 • Robert Musiorski (za osiągnięcia w okresie 2 ostatnich lat)
 • Marcin Urbaś (za osiągnięcia w okresie 2 ostatnich lat)


za pracę dyplomową

 • Marta Muzyka - „Nowa Huta – koncepcja zagospodarowania w rejonie Placu Centralnego”.
 • Agnieszka Draus „Krzysztof Penderecki – Raj utracony. Muzyczna interpretacja poematu Miltona”.
 • Magdalena Świszczowska „Krajobrazy Jana Nepomucena Głowackiego”.

 


Nagrody Miasta Krakowa 1999


w dziedzinie kultury i sztuki:
nagroda I stopnia

 • prof. dr hab. Jerzy Banach

nagroda

 • Jarosław Śmietana


w dziedzinie nauki i techniki:
nagroda I stopnia:

 • zespół architektów z Politechniki Krakowskiej w składzie:
  • prof. dr hab. inż. arch. Stanisław Juchnowicz
  • dr inż. arch. Ewa Pazderowa
  • dr inż. arch. Bogusław Podhalański
  • mgr inż. arch. Jolanta Nakoneczny
  • dr hab. inż. Andrzej Rudnicki, prof. PK

za pracę zbiorową pt.: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru strategicznego Kraków – Wschód wraz z Hutą im. Tadeusza Sendzimira”.


nagroda :

 • zespół naukowców z Pracowni Radiospektroskopii Nowotworów i Radiobiologii IBM UJ w składzie:
  • prof. dr hab. Stanisław Łukiewicz
  • dr Przemysław M. Płonka
  • dr Beata Płonka
  • dr Krystyna Cięszka
  • dr Stanisław Pająk
  • mgr inż. Jolanta Pawlus

za pracę zbiorową pt.: „Nitric oxide in transplant rejection and ant-tumor defense”.


za prace dyplomowe:

 • Artur Chalecki
 • Joanna Strojek
 • Anna Kostuch
 • Wojciech Janusz

Nagrody Miasta Krakowa 1998


w dziedzinie kultury i sztuki:

 • Julian Kornhauser
 • Krystian Lupa
 • Jerzy Panek


w dziedzinie nauki i techniki:

 • zespół Janusza Bogdanowskiego


za prace dyplomowe:

 • Edyta Środa – Akademia Muzyczna „Janusz Olejniczak – pianista i pedagog”

 


Nagrody Miasta Krakowa 1997


w dziedzinie kultury i sztuki:

 • Prof. Janina Kraupe-Świderska
 • Prof. dr hab. Zdzisław Żygulski jr.


w dziedzinie nauki i techniki:

 • Prof. dr hab. Jacek Purchla
 • Zespół: Prof. dr hab. Stanisław Konturek i dr Władysław Bielański


w dziedzinie sportu:

 • Robert Korzeniowski


za prace dyplomowe:

 • w dziedzinie kultury i sztuki:
  • Kinga Bugajska UJ „Teatralny Kraków w pierwszych latach Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1926"


w dziedzinie nauki i techniki:

 • Bartosz Bojdo Akademia Ekonomiczna "Lokalna Giełda Papierów Wartościowych w Krakowie - rys historyczny i możliwości powstania".
 • Anna Kwarciak i Klaudia Wojdak PK „Koncepcja kształtowania ciągu pieszego Stare Miasto - Park Lotników w Krakowie"

 


Nagrody Miasta Krakowa 1996


w dziedzinie kultury i sztuki:

 • Jerzy Nowosielski
 • Witold Skulicz


w dziedzinie nauki i techniki:

 • Jolanta Zielińska
 • prof. Jan Woleński


w dziedzinie sportu:

 • Ludwik Miętta - Mikołajewicz


za prace dyplomowe:

 • Katarzyna Gaweł – UJ
 • Katarzyna Puchalska-Miętus – AWF
 • Andrzej Szczerski – UJ
 • Robert Salisz - UJ

 


Nagrody Miasta Krakowa 1995


w dziedzinie kultury i sztuki:

 • Ewa Lipska
 • Jerzy Stuhr


w dziedzinie nauki i techniki:

 • Zespół prof. Antoniego Dziatkowiaka
 • prof. Marian Plezia


w dziedzinie sportu:

 • Krzysztof i Wacław Wieczorkowie


za prace dyplomowe:

 • Bogusław Michalec - AR
 • Magdalena Rój - AR
 • Jadwiga Sowa - PK
 • Szczepan Tesarowicz - AM

 


Nagrody Miasta Krakowa 1994


w dziedzinie kultury i sztuki:

 • Jerzy Fedorowicz
 • Zbigniew Preisner


w dziedzinie nauki i techniki:

 • prof. Witold Cęckiewicz
 • ks. dr Tadeusz Przybylski
 • prof. Stanisław Urbańczyk