BIP MJO - Centrum Młodzieży

Dyrektor Centrum Młodzieży w Krakowie, ul. Krupnicza 38

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Nauczyciel – instruktor, AKROBATYKA DLA DZIECI, w Pracowni Sportu

 

 

 

1. Przedmiot naboru:

Stanowisko: nauczyciel – instruktor, akrobatyka dla dzieci

Wymiar etatu: 4/18, zajęcia w soboty

Miejsce wykonywania pracy: Pracownia Sportu

Okres zatrudnienia: od 17 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na podstawie KN

 

2. Wymagania niezbędne:

- posiadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć tanecznych - taniec akrobatyczny, w pracowniTeatru i Tańca zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 12.03.2009 r. z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym oraz wykształcenie kierunkowe pozwalające na prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku nauczyciela – instruktora

 

3.Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV)

- list motywacyjny

- kserokopie świadectw pracy

- kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie

- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach

- oswiadczenie o niekaralności

 

Zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie dokumentów osobiście lub pocztą do sekretariatu Centrum Młodzieży w Krakowie, ul. Krupnicza 38 do 15.09.2018 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

Oferta na wolne stanowisko pracy: nauczyciel– instruktor, akrobatyka dla dzieci,

Pracownia Sportu

 

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani kandydaci wytypowani w wyniku wstępnej selekcji.

 

 

Dyrektor:  Bartłomiej Kocurek

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (nauczyciel akrobatyki)