BIP MJO - Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida
DYREKTOR Ośrodka Kultury im. C.K.Norwida
OGŁASZA NABÓR
do współpracy na stanowisku
kinooperatora Kina Sfinks


1. Nazwa i adres Organizatora
Ośrodek Kultury im. C.K.Norwida

os. Górali 5

31-959 Kraków

tel: + 48/12 644 27 65
2. Przedmiot naboru
1. stanowisko: kinooperator Kina Sfinks

2. zatrudnienie na umowę zlecenia w wymiarze zależnym od zapotrzebowania, średnio kilakanaście

seansów w miesiącu - planowane od 1 października 2018

3. w perspektywie istnieje możliwość przejścia na umowę o pracę

4. wynagrodzenie: 40 zł brutto za seans

3. Procedura naboru
Nabór ma charakter dwuetapowy:

I etap - polega na sprawdzeniu wymagań na podstawie nadesłanych dokumentów

II etap - rozmowa kwalifikacyjna (Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami)

4. Wymagania
- umiejętność obsługi projektora cyfrowego i projektora Full HD

- znajomość specyfiki pracy w kabinie projekcyjnej

- doświadczenie w pracy w kinie

- dyspozycyjność w ustalonych w harmonogramie kina godzinach - głównie dopołudniowych

- staranność, punktualność

5. Wymagane dokumenty:
1. cv + list motywacyjny

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

6.Zakres obowiązków
- pełnienie funkcji kinooperatora głównie na seansach dopołudniowych w dwóch salach Kina Sfinks (realizacja projekcji, wgrywanie kopii filmowych)
7. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów
1. Termin: do dnia 14.09.2018 do godz. 14.00

2. Miejsce: Ośrodek Kultury im. C.K.Norwida, os. Górali 5, 31-959 Kraków

3. Sposób składania dokumentów: w zamkniętej kopercie z adnotacją: "Oferta na stanowisko

kinooperatora Kina Sfinks" lub drogą elektroniczną na adres email: sfinks@okn.edu.pl

8. Informacje dodatkowe:

1. Aplikacje które wpłyną po upływie wskazanego terminu nie będa rozpatrywane.

2. Informacja o wynikach będzie ogłoszona na stronie BIP OKN zatem odpowiedzi negatywne nie będa udzielane.

3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

Dyrektor Anna Wiszniewska

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida ()