BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 86

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 86

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

SPRZĄTACZKA

 

1. Wymagania formalne

• minimum wykształcenie podstawowe

• niekaralność

• stan zdrowia pozwalający na wykonywanie w/w zawodu

2. Wymagania dodatkowe

• pracowitość, sumienność, rzetelność

• komunikatywność - umiejętność pracy w zespole

• umiejętności organizacyjne

• punktualność

 

3. Warunki pracy i płacy:

• wymiar czasu pracy: 0,5 etatu, możliwość zwiększenia do pełnego etatu;

• zatrudnienie do końca listopada 2018 roku, zastępstwo za nieobecnego pracownika;

• wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów oraz regulaminem wynagradzania w szkole;

• miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 86 w Krakowie, os. Jagiellońskie18;

• rozpoczęcie zatrudnienia : 3 września 2018 roku.

 

4. Wymagane dokumenty:

• podanie o pracę

• CV

• świadectwo ukończenia szkoły

• zaświadczenie BHP (jeśli jest aktualne)

• oświadczenie o niekaralności

• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem)

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy przesłać do 29 sierpnia 2017 r. na adres mailowy: sp86krak@gmail.com z dopiskiem „Nabór na stanowisko sprzątaczka” lub złożyć w sekretariacie szkoły.

Decyduje data wpływu. Dokumenty niekompletne lub złożone po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.

 

Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

Dyrektor mgr Elżbieta Grzybek

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 86 (sprzątaczka2018)