Informacja dotycząca przedłużania kart KKR


Wydział Spraw Społecznych informuje, że w okresie sierpień-wrzesień 2018 roku wniosek o Krakowską Kartę Rodzinną i rządową Kartę Dużej Rodziny można złożyć w następujących lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa:

 

1) ul. Stachowicza 18, I piętro, stanowisko 1 lub 2, w godzinach od 7.40-15.30

2) os. Zgody 2 pok. 25 w godzinach od 7.40 – 15.30

 

Termin ważności Krakowskiej Karty Rodzinnej określa zamieszczona na Karcie naklejka (hologram). Na naklejce znajduje się miesiąc i rok ważności Karty. Karta ważna jest do ostatniego dnia miesiąca określonego naklejką.

 

Przykład:

Data ważności 08/2018 r. oznacza, że Karta ważna jest do dnia 31.08.2018 r., z kolei naklejka 11/2018 r. oznacza, że Karta jest ważna do 30.11.2018 r.

 

Wniosek o przedłużenie ważności Karty może zostać złożony nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem terminu jej ważności.

 

Informacja telefoniczna: 12 616-50-50.