BIP Archiwalny - A_LO29 (data archiwizacji: 2013-11-20, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR LXV/939/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 30 stycznia 2013 r. )
Dokument archiwalny

XXIX Liceum Ogólnokształcące

im. K. Kieślowskiego

 

ul. Cechowa 57

30-614 Kraków

 

tel. 012 654 03 44, 654 82 85, fax 012 654 03 45 

 

e-mail: sekretariatlo29@edukonekt.pl

                                                                    sprawy uczniowskie e-mail: sek.uczen@edukonekt.pl

 strona WWW: www.lo29.edukonekt.pl

  • NIP: 679-25-84-792
  • Regon: 350962720

 

  • Dyrektor szkoły: mgr Marian Krampus
  • Wicedyrektor szkoły: mgr Alicja Piotrowska

      Szkoła została powołana dnia  01 września 1993 roku na mocy aktu z dnia 19 stycznia 1993 r.

(Nr KO III OP 021/4/93/) podpisanego przez ówczesnego Kuratora Oświaty pana Jerzego Lackowskiego.

   Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu

   należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni

   od daty złożenia wniosku.