BIP Archiwalny - A_ZSS9 (data archiwizacji: 2014-11-14, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XXXVIII/488/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lutego 2012 r.)
Dokument archiwalny
  Zespół Szkół Specjalnych nr 9 Adres siedziby: ul. Telimeny 9 , 30-838 Kraków Telefon: 0-12 654-18-92Fax: 0-12 654-18-92E-mail: sps121@vp.pl www.zss9.krakow.plDyrektor Zespołu – mgr Małgorzata Wodzień Zakres działania: Szkoła zajmuje się edukacją uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem, z niepełnosprawnością ruchową, ze sprzężeniami oraz dzieci i młodzieży głęboko upośledzonych umysłowo. Ze względu na specyfikę szkoły jednym z głównych celów edukacyjnych jest możliwie pełna integracja ze środowiskiem lokalnym. Struktura organizacyjna: W skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 9 wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 121 im. św. Franciszka z AsyżuAdres siedziby: ul. Telimeny 9 , 30-838 Kraków Telefon: 0-12 654-18-92Zakres działania: Szkoła obejmuje działaniami edukacyjnymi uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz autyzmem oraz dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 lat. Gimnazjum Specjalne Nr 60 im. św. Franciszka z AsyżuAdres siedziby: ul. Telimeny 9 , 30-838 Kraków Telefon: 0-12 654-18-92Zakres działania: Szkoła obejmuje działaniami edukacyjnymi uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz autyzmem, którzy ukończyli szkołę podstawową.