BIP Archiwalny - A_ZSS9 (data archiwizacji: 2014-11-14, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XXXVIII/488/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lutego 2012 r.)
Dokument archiwalny
Mienie Szkoła działa na terenie Domu Pomocy Społecznej. Wszystkie pomieszczenia zajmowane przez szkołę są własnością DPS.